Planned Parenthood ontkent dat abortus tot aan de geboorte voorkomt

Planned Parenthood beweert dat late abortussen en het doden van abortus-overlevers verzinsels zijn. De werkelijkheid is anders. (Foto: Elvert Barnes via Flickr, CC BY-SA 2.0 DEED)

Planned Parenthood ontkent dat abortus tot aan de geboorte voorkomt

THEMA'S:

De politieke tak van Amerika's grootste abortusketen beweert dat abortussen tot het moment van de geboorte niet bestaan, een gebruikelijke ontkenning van een van de gruwelijkste en minst populaire waarheden van de abortusindustrie.

Extremisme

Vorige week woensdag, in reactie op de oproep van de gouverneur van Florida, Ron DeSantis, om "de Democraten verantwoordelijk te stellen voor hun extremisme dat abortus tot aan het moment van de geboorte ondersteunt" tijdens het tweede Republikeinse presidentsdebat, beweerde Planned Parenthood Action Fund dat er "niet zoiets bestaat als 'abortus tot aan de geboorte'. Het is pure propaganda gebruikt door politici die politiek willen spelen met de medische beslissingen van mensen." [De Nederlandse tak van Planned Parenthood is het omstreden, al evenzeer abortus promotende ‘expertisecentrum seksualiteit’ Rutgers, -red.]

Afbeelding 2023 10 02 161102799

10.000 late abortussen per jaar

De bewering werd beantwoord met een stortvloed van reacties van pro-lifers, waaronder een bericht aan geestverwanten dat erop wees dat het "recht" op legale abortus op dit moment in zeven staten niet onderworpen is aan een zwangerschapslimiet. De beschikbare gegevens, die lange tijd werden gehinderd door onderrapportage en inconsistente rapportage door verschillende staten, geven aan dat iets meer dan 1% van de jaarlijkse abortussen worden gepleegd op of na 21 weken, wat nog steeds neerkomt op minstens 10.000 late abortussen per jaar. Meer dan 50.000 pasgeboren baby's worden per jaar na 15 weken gedood.

STI WhatsApp-banner

Slechts twee Democraten tegen

Vorig jaar stemden op één na alle Democraten in het Huis voor de zogenaamde Women's Health Protection Act, die alle vijftig staten zou dwingen om abortus om welke reden dan ook toe te staan tot aan de levensvatbaarheid van de foetus, en tot aan de geboorte zolang een aborteur besluit dat het nodig is voor de "gezondheid" van de moeder. In 2020 stemden slechts twee Democraten in de Senaat voor wetgeving om abortus na twintig weken te verbieden. Democratische leiders weigeren vaak om aan te geven welke abortusbeperkingen ze zouden accepteren, zoals recentelijk vicevoorzitter Kamala Harris.

Medische basiszorg voor baby’s

Ook illustratief voor de vraag is de kwestie van het doden van baby's na de geboorte, na mislukte abortussen die resulteren in een levende pasgeborene die volledig gescheiden is van zijn of haar moeder. Het doden van dergelijke baby's is technisch gezien illegaal onder de federale Born-Alive Infants Protection Act van 2002, maar die wet bevat geen strafrechtelijke sancties die zouden zorgen voor een zinvolle handhaving. De afgelopen jaren hebben de Republikeinen in het Congres herhaaldelijk geprobeerd om dat probleem aan te pakken met een nieuw wetsvoorstel, de Born-Alive Abortion Survivors Protection Act, waarin medische basiszorg voor zulke baby's verplicht wordt gesteld. Maar in januari stemden alle Democraten, op twee na, tegen het wetsvoorstel en toen de Democraten de leiding hadden, hebben ze herhaaldelijk geblokkeerd dat dergelijke wetgeving zelfs maar ter stemming kwam.

‘Doden kind niet noodzakelijk’

Democraten rechtvaardigen hun verzet tegen abortusbeperkingen door te beweren dat de laatste abortussen alleen worden aangevraagd voor extreme medische omstandigheden, zoals een zwangerschap die het leven van de moeder in gevaar brengt. In werkelijkheid staat echter vrijwel elk huidig voorgesteld of ingevoerd abortusverbod een levensreddende behandeling in noodsituaties uitdrukkelijk toe, zelfs als dit resulteert in het verlies van een ongeboren kind, en talrijke medische experts (waaronder voormalige abortusartsen) verklaren dat het opzettelijk doden van het kind niet noodzakelijk is en zelfs niet de meest voorzichtige optie is om het leven van een moeder te redden. Bovendien werd de overgrote meerderheid van de abortussen nooit aangevraagd om medische redenen, maar uit sociale, carrière- of financiële overwegingen.

Help zuster Monja met een gift

Infanticide: doden van geboren kinderen

Voorstanders van abortus hebben ook geprobeerd om de kwestie van infanticide (het doden van kinderen die de abortus onvoorzien hebben overleefd) af te wenden door te beweren dat infanticide een mythe is, maar verschillende voormalige insiders uit de abortusindustrie en beleidswetenschappers hebben het Congres verteld of onder ede toegegeven dat het nog steeds gebeurt en dat veel gevallen van infanticide niet in de officiële cijfers zijn opgenomen. Het Abortion Survivors Network schat dat twee van elke duizend abortussen resulteren in een levendgeborene.

Publieke opinie gekant tegen late abortus

Hoewel er het afgelopen jaar veel is gezegd over de ambivalente houding van de Amerikaanse bevolking ten opzichte van een uitgebreider abortusverbod, nu Roe v. Wade is teruggedraaid, is de publieke opinie nog steeds fel gekant tegen abortus op late termijn, wat entiteiten als Planned Parenthood sterke prikkels geeft om de realiteit van de situatie te ontkennen.

Dit artikel is met toestemming overgenomen van LifeSiteNews.

Laatst bijgewerkt: 3 oktober 2023 11:41

Doneer