Wat vindt Elon Musk van abortus?

Wat vindt Elon Musk van abortus?

THEMA'S:

“Elon Musk beweert dat anticonceptie en abortus verantwoordelijk zijn voor de ‘ondergang’ van de beschaving.” Zo kopt The Independent na Musks interview met Fox News. In dat interview heeft de Twitterdirecteur namelijk zijn zorgen uitgesproken over het lage geboortecijfer van Westerse landen. De excentrieke ondernemer luidt al jaren lang de noodklok voor de demografische ramp die zich in landen als Japan en China nu beginnen te ontvouwen.

“Uitermate deprimerend”

Het geboortecijfer neemt in landen als Nederland en andere veelal Westerse landen al jaren af. De miljardair maakt zich zorgen dat in landen als Japan het sterftecijfer afgelopen jaar twee keer zo hoog was als het geboortecijfer. Als Tucker Carlson, de onlangs ontslagen interviewer van Fox News, hem naar de oorzaak hiervoor vraagt, hoeft Musk hier niet lang over na te denken: abortus en anticonceptie. “Nu kun je nog steeds het limbisch instinct [het deel van je hersenen dat emotie en plezier reguleert, red.] bevredigen, maar zonder je voort te planten.” De baas van Tesla noemt het “uitermate deprimerend” dat we in de laatste halve eeuw zo hard aan de ondergang van de beschaving werken. “Als we niet genoeg mensen maken… dan zal de beschaving instorten.”

STI WhatsApp-banner

Musk houdt zich liever afzijdig

Een aantal jaren geleden verhuisden de bedrijven van Elon Musk (SpaceX en Tesla) van Californië naar Texas. De grootste redenen hiervoor zijn het zeer ongunstige ondernemingsklimaat, de snel toenemende criminaliteit en de sociale onrust die Californië teisteren. Greg Abbott, de gouverneur van Texas, was hier natuurlijk verheugd over. Volgens hem is Musk niet alleen te spreken over de financiële voordelen, maar ook over “het sociale beleid van de staat Texas.” Omdat deze verhuizing ten tijde van de hartslagwet in Texas plaatsvond, interpreteerden sommigen dit compliment als een pro-life uiting van de Twitterbaas. Dit bleek niet het geval. Naar aanleiding van de ophef over dit vermeende pro-life standpunt twitterde hij dat hij ‘in het algemeen niet gelooft dat de staat zijn wil mag opleggen aan het volk.’ Maar als de staat dat dan toch doet, moet het volgens Musk ‘hun gezamenlijke levensgeluk maximaliseren. Maar dat gezegd hebbende, ik houd me liever afzijdig van politieke zaken.’

‘Abortus is slecht voor de mensheid’

De SpaceX- en Tesladirecteur laat zich dus niet expliciet uit over abortus. Wel ziet hij het teruglopende geboortecijfer en de daardoor toekomstige afname van de wereldbevolking als “het grootste risico voor de menselijke beschaving.” Dat is de voornaamste reden dat Musk – zelf vader van zes kinderen – zich in het interview met Fox News kritisch uitgelaten heeft over abortus. Hij maakt dus een utilitair argument tegen abortus: ‘(te veel) abortus is slecht, want de gevolgen zijn slecht.’ Dit laatste staat buiten kijf. Met zijn uitspraken over abortus maakt Musk een ondubbelzinnig statement tegen de cultuur van de dood. Hij heeft duidelijk de florering van de mensheid op Aarde – en Mars – voor ogen. Het label ‘pro-life’ lijkt daardoor op het eerste gezicht niet misplaatst.

Lees ook: Dit is wat Poetin denkt over abortus

Musk vergoedt reiskosten abortustoeristen

Toch is dit label niet passend. Elon Musk heeft zich namelijk nooit principieel uitgesproken tegen abortus. Sterker nog, na de vernietiging van Roe v. Wade bood Tesla aan om de reiskosten van medewerksters te vergoeden die naar een andere staat wilden reizen voor een abortus. Ook hierin blijken utilitaire argumenten voor Musk de doorslag te geven: een medewerkster kan na een abortus immers weer snel aan het werk. Bovendien scheelt het Tesla en andere bedrijven die deze ‘reiskostenvergoeding’ aanbieden hoge kosten als zwangerschaps- en ouderschapsverlof.

Artsen zonder morele grenzen

Opmerkelijk genoeg draagt Elon Musk op deze manier dus direct bij aan wat hij nota bene zelf “het grootste risico voor de menselijke beschaving” noemt. Maar niet alleen via zijn eigen bedrijf sponsort hij abortus. Als vrijgevig ‘filantroop’ steunt hij ook de abortusfanaten van Artsen zonder Grenzen (AzG). Zij dringen met hun ‘zorg’ derde wereldlanden binnen waar abortus illegaal is. Daar verstrekken ze abortuspillen aan zwangere vrouwen, ook als zij al 22 weken (!) zwanger zijn. Ter vergelijking: in Nederland mag de riskante abortuspil tot maximaal negen weken zwangerschap worden gebruikt. Volgens de Stichting Samenwerkende Abortusartsen Nederland kan “het verstrekken van een abortuspil boven de 10 weken vergaande medische gevolgen hebben voor een cliënt.” Met ronduit misleidende animatiefilmpjes op hun website maakt AzG Afrikaanse vrouwen wijs dat de abortuspil een "veilige ingreep" is. Het ongeboren kind wordt nauwelijks getoond, en de risico's gebagatelliseerd.

Artsen zonder morele grenzen

Met gelikte animatiefilmpjes worden Afrikaanse vrouwen voorgelogen dat een abortus na een abortuspil een kleine ingreep is. "Abortus is veilig. Abortus is gezondheidszorg. En wij zijn hier om jou te steunen." Met deze drie fundamentele leugens bestoken deze gesubsidieerde 'artsen' de vrouwen, om over hun ongeboren kinderen nog maar te zwijgen.

Lees ook: Aanscherpen abortuswetgeving brengt Poolse abortustoeristen naar Nederland

Abortus in eerste plaats zonde tegen God

Er is bij Elon Musk dus geen sprake van een principieel bezwaar tegen abortus. Hoewel het prijzenswaardig is dat hij de gevolgen van de zonde van abortus inziet, mist hij de boot doordat hij de mensheid zelf centraal zet in plaats van de Schepper. Maar welke basis heeft de beschermwaardigheid van de mens als we slechts een kosmisch ongeluk zijn? Waarom zouden we dan – zoals steeds meer mensen hardop durven zeggen – niet beter kunnen uitsterven? Het enige steekhoudende weerwoord tegen de cultuur van de dood is dat God de mens geschapen en dus gewild heeft. Het leven is goed, de dood is een gevolg van de zonde. De moord op een ongeboren kind is daarom altijd een zonde omdat het tegen Gods geboden ingaat. Kinderen zijn een geschenk van God (Ps. 127:3). De dood van een kind, geboren of niet, is daarom altijd een tragedie. Elon Musk – die zelf zijn eerste kind verloor na tien weken – weet dit als geen ander.

Laatst bijgewerkt: 4 mei 2023 10:36

Doneer