Amerikaans abortusverbod redt vele kinderlevens

Na de vernietiging van het ondeugdelijke abortusbesluit Roe vs Wade liepen abortusactivisten direct te hoop bij het Hooggerechtshof in Washington. (Foto: Ted Eytan, via Flickr, CC BY-SA 2.0)

Amerikaans abortusverbod redt vele kinderlevens

THEMA'S:

Abortusverboden werken: zij redden kinderlevens en de vruchtbaarheid van de bevolking neemt erdoor toe. Die conclusie volgt onontkoombaar uit een analyse van de Amerikaanse geboortecijfers, nadat de beruchte Roe v. Wade uitspraak van het Hooggerechtshof vorig jaar op 24 juni werd teruggedraaid. De bevoegdheid abortus al dan niet toe te staan keerde daarmee terug naar de afzonderlijke staten.

Alle staten met abortusverbod: meer kinderen

Veertien daarvan hebben abortus inmiddels sterk ingeperkt. In al die staten is het aantal geboorten toegenomen, zo blijkt uit een analyse van de gegevens, waarover de The New York Times bericht. Door geboortestatistieken in staten voor en na het verbod te vergelijken, schatten onderzoekers dat abortusinperkingen ongeveer 32.000 jaarlijkse geboorten tot gevolg hadden, gebaseerd op de eerste zes maanden van 2023. Kinderen die anders gedood waren, komen nu ter wereld, zoals al uit eerdere berichten ook al was af te leiden.

20-25% vrouwen heeft van abortus afgezien

Tot nu toe hebben onderzoeken laten zien dat veel vrouwen in staten met een verbod toch abortus konden ondergaan door ‘abortustoerisme’ naar andere staten toe of door online pillen te bestellen. Wat ze niet hebben kunnen aantonen is hoeveel vrouwen dat niet hebben gedaan en hun zwangerschap hebben uitgedragen. Nu blijkt dat tussen een vijfde en een vierde van de vrouwen in staten met een verbod die eigenlijk hun kind hadden willen laten aborteren, dat nu toch niet gedaan hebben.

Volg STI op Telegram

Staten met/zonder abortusverbod vergeleken

De onderzoekers gebruikten geboortegegevens, naar leeftijd en ras, van de Centers for Disease Control and Prevention van 2005 tot juni 2023. Ze gebruikten een statistische methode die staten vergeleek met vergelijkbare geboortetrends vóór de Dobbs-beslissing (die het terugdraaien van Roe v. Wade inhield) uit om in te schatten hoeveel een verbod het verwachte geboortecijfer veranderde. Dit verhoogde hun zekerheid dat de verandering te wijten was aan het beleid en niet aan andere factoren.

Zwarte en Hispanic vrouwen oververtegenwoordigd

Ze ontdekten dat het geboortecijfer gemiddeld met 2,3 procent steeg in staten met een verbod ten opzichte van staten waar abortus toegestaan bleef. De analyse toont ook aan dat de toename in geboortes onevenredig was onder vrouwen in de twintig en zwarte en Latijns-Amerikaanse vrouwen, wat volgens de onderzoekers zou kunnen komen doordat deze groepen over het algemeen armer zijn, waardoor het moeilijker is om te reizen. Dit zijn ook de demografische groepen die vaker een abortus aanvragen.

Langer reizen: minder abortus

De grootste toename in geboortes vond plaats in staten waar vrouwen het verst moesten reizen om een abortuskliniek te bereiken. Texas, waar de gemiddelde toename van de rijafstand naar de dichtstbijzijnde abortuskliniek 453 mijl was, had een toename van 5,1 procent in geboortes ten opzichte van staten die geen verbod instelden, maar vergelijkbare trends hadden vóór Dobbs. Mississippi, waar de afstand 240 mijl bedroeg, had een toename van 4,4 procent.

Abortus grafiek

De grafiek toont schattingen van het verschil tussen staten met een abortusverbod en een gewogen reeks staten zonder verbod, ten opzichte van de basisvruchtbaarheid voor de zesmaandelijkse periodes van januari tot juni.

Online verkoop van abortuspillen

Ook lijkt het erop dat abortuspillen die online besteld worden bij buitenlandse verkopers een rol speelden. De drie staten waar de toename in geboortes minder was dan de onderzoekers hadden voorspeld op basis van reisafstanden – Arkansas, Oklahoma en Louisiana – kenden ook grote toenames in bestellingen voor medicamenteuze abortussen bij de grootste buitenlandse aanbieder, volgens een analyse van die bestellingen.

'Pro-life beleid redt levens'

Dat dankzij abortusverboden minder vrouwen hun ongeboren kind door middel van abortus laten ombrengen, wordt in de media veelal negatief voorgesteld, alsof niet elk gered kinderleven er één is. "De insinuatie van veel berichtgeving over zulke data is dat het een slechte zaak is dat er meer kinderen worden verwelkomd in staten met betere wetten dan in staten die abortus bevorderen," zegt echter Kristan Hawkins, de voorzitter van Students for Life of America, in een e-mail aan de The New York Times. "Het is een overwinning dat pro-life beleid resulteert in geredde levens."

Laatst bijgewerkt: 30 november 2023 06:55

Doneer