De broer van Terri Schiavo spreekt: stop met ‘goedkope’ euthanasie!

'Als de dood van mijn zus een op zichzelf staand geval zou zijn, was het hartverscheurend genoeg, maar dat zulke gevallen elke dag voorkomen is onvoorstelbaar.' (Beeld: familie Schiavo)

De broer van Terri Schiavo spreekt: stop met ‘goedkope’ euthanasie!

THEMA'S:

Veel mensen zullen zich Terri Schiavo nog herinneren, een Amerikaanse comapatiënte. Zij werd in 2005 na lange juridische strijd gedood door verwijdering van de voedingssonde.

Juridisch trouwtrekken om sterfbed

Wat de euthanasie van Terry Schiavo zo dramatisch maakte was op de eerste plaats dat zij in de vijftien jaar waarin zij in coma lag, soms toch nog een wakkere indruk maakte (coma vigil), maar vooral doordat zij het lijdend voorwerp werd van het juridisch touwtrekken tussen haar echtgenoot Michael, die haar absoluut dood wilde hebben, en haar familie die voor haar leven vocht.

Vervreemde en ontrouwe echtgenoot

“Op 31 maart 2024 is het negentien jaar geleden dat mijn zus Terri Schiavo overleed”, schrijft nu haar broer Bobby in een opmerkelijke bijdrage op de website Lifenews, “nadat haar voedingssonde werd verwijderd ondanks herhaalde bezwaren van mijn familie en dierbaren. Het was een brute, langzame mars naar de dood op verzoek van de van haar vervreemde en ontrouwe echtgenoot, Michael Schiavo, die de rechtbank (met een vals getuigenis) om toestemming vroeg om zijn vrouw te vermoorden.”

Volg STI op Telegram

Rechter stelde echtgenoot in gelijk

Michael zou op de dood van zijn vrouw uit zijn geweest, omdat die hem in staat stelde een groot bedrag te incasseren, dat voor de verzorging van Terri was toegekend na een gewonnen rechtszaak wegens medische fouten. Desondanks besloot rechter George W. Greer uiteindelijk in Michaels voordeel en werd de voedingssonde van Terri verwijderd.

Euthanasie: symptoom van hetzelfde gif

Maar het artikel van Bobby is geen afrekening met Terri’s echtgenoot. “Hoe goddeloos en kwaadaardig Michael's motieven ook waren”, schrijft hij, “ze waren niets meer dan een symptoom van hetzelfde vergif dat de openbare instellingen van vandaag de dag heeft doordrenkt, inclusief het Amerikaanse gezondheidszorgsysteem. Net zoals geldzucht de beslissing van Michael voedde om Terri's leven te beëindigen, zo functioneert ons gezondheidszorgsysteem met hetzelfde doel.”

Exorbitante kosten door inefficiëntie

Als we Bobby geloven mogen, is de huidige Amerikaanse gezondheidszorg een zooitje. De VS geven vier keer zoveel geld uit per persoon als andere rijke landen als Nederland, maar komen toch als de slechtste uit de bus. Dit zou te wijten zijn aan exorbitante kosten als gevolg van inefficiëntie en verspilling.

Stop gedwongen euthanasie

Kosten beheersen door mensen te doden

De ‘oplossing’ voor die hoge kosten – en dit is de route die ook Nederland bedreigt – is dat steeds meer dure zorg wordt geweigerd of ingeperkt voor medisch kwetsbare mensen, zoals mensen met een handicap of hersenletsel. Bobby: “Alleen een afstandelijk, immoreel beheerd die geen verantwoording hoeft af te leggen aan een echte toezichthoudende instantie zou erover denken om zo'n kostenbeheersingssysteem in te voeren. Maar door de cultuur die nu in de samenleving heerst, is dit precies waar we zijn beland."

QALY

Neem de ingewikkelde maatstaf voor kwaliteitsgecorrigeerde levensjaren (QALY), dat ook in Nederland wordt toegepast. Zoals bio-ethicus Wesley J. Smith uitlegt, "maakt QALY onderscheid tussen de feitelijke levensverwachting en voor kwaliteit gecorrigeerde levensjaren". Smith gebruikt het voorbeeld van een gezonde man die naar verwachting tien jaar zal leven en meer QALY's zou hebben dan een gehandicapte man, wat de kosten-batenanalyse voor die man beïnvloedt. Bobby: “Al meer dan dertig jaar wordt de QALY gebruikt door particuliere en federale zorgverzekeraars om zorg te rantsoeneren in de VS en wereldwijd.”

Voedingssonde: van basiszorg tot ‘medisch’

Het onderliggende principe van QALY dat verzekeringen gebruiken, sluipt echter ook overheden binnen. Ziekenhuizen ontwikkelen beleid voor wat ‘medisch zinloos’ zou zijn en herdefiniëren voedingssondes van basiszorg tot "medische behandeling", waardoor het wettig wordt die op een gegeven moment te verwijderen of zelfs aan patiënten te weigeren. Ook worden comapatiënten soms gezien als een gelegenheid om organen te 'oogsten'.

Lees ook: "Hitler voerde dit soort ideeën uit": criminoloog Chris Rutenfrans waarschuwt voor 'euthanasiasme' in tijd van corona

Het systeem mikt op de zwakken

“Mensen met cognitieve beperkingen zijn het voornaamste doelwit van deze anti-leven, kostenbesparende mentaliteit die het gezondheidszorgsysteem ondermijnt, omdat die eerlijk gezegd de makkelijkste prooi zijn”, aldus Bobby. Het gaat daarbij om heel veel geld. In de VS bedragen de totale jaarlijkse kosten voor de gezondheidszorg voor niet-dodelijk hersenletsel meer dan 40 miljard dollar.

Wie veel kost, mag snel dood

“Deze kosten, gecombineerd met de wijdverspreide anti-leven ideologie, leidt ertoe dat de verantwoordelijken geloven dat als de lange termijnprognose van een patiënt kostbaar is en doden goedkoop, het beëindigen van de behandeling van een patiënt gerechtvaardigd is.” Dit terwijl er alleen al reusachtige besparingen te behalen zijn door de gezondheidszorg efficiënter te organiseren. Maar dat is natuurlijk wel moeilijker dan mensen zorg weigeren.

Meer geld, meer genezing

Als er meer geld voor mensen met hersenletsel beschikbaar komt, zouden er meer gered kunnen worden van een willekeurig en onrechtvaardig doodvonnis door euthanasie. Vooral als patiënten toegang krijgen tot recente baanbrekende ontdekkingen op het gebied van hersenherstel die een prognose zonder uitzicht in een betere kunnen veranderen.

Lees ook: Poolse regering komt op voor ‘verstervende’ Pool in Engels ziekenhuis

Mensen doden mag geen kostenbesparing zijn

“De impact van het helpen van deze mensen in plaats van bureaucraten die hun grove incompetentie proberen te verlichten door noodzakelijke zorg te weigeren, zou transformerend zijn. Er moet een einde komen aan het toestaan van het doden van onze medemensen enkel als een goedkope manier om kosten te besparen. Door dit te doen zou onze cultuur veranderen van een cultuur die kiest voor de dood in een cultuur van leven en zouden families de zegen krijgen om te zorgen voor hun meest kwetsbare leden van wie ze onvoorwaardelijk houden.”

Terri geen op zichzelf staand geval

Bobby: “Negentien jaar geleden stierf Terri aan een dood die ik niet goed met woorden kan beschrijven. De gevolgen van haar uitdroging veroorzaakten bloedplassen in haar ogen en haar lichaam werd zo verwoest dat het een punt bereikte waarop ze misvormd en onherkenbaar werd. Als de dood van mijn zus een op zichzelf staand geval zou zijn, zou het hartverscheurend genoeg zijn, maar dat zulke gevallen elke dag voorkomen - zonder dat enige moeite wordt gedaan om ze te stoppen - is onvoorstelbaar.”

Verkondigen van Jezus Christus

“Maar dit gebeurt wanneer een samenleving Jezus Christus verlaat en niet langer bang is voor de gevolgen van het ontkennen dat we Zijn beeld dragen en dat al het menselijk leven heilig is. Totdat we Jezus verkondigen als onze Heer en Verlosser, zal de waanzin om moedwillig de minste van Zijn broeders en zusters te laten sterven doorgaan.”

Laatst bijgewerkt: 20 maart 2024 12:51

Doneer