Is de PVV tegen abortus?

PVV-leider Geert Wilders laat weinig los over hoe hij over de zonde van abortus denkt.

Is de PVV tegen abortus?

THEMA'S:

De PVV stemt als partij over abortus. Nu de partij de verkiezingen heeft gewonnen, zal het ook in een coalitie een standpunt moeten innemen. De vraag is: wat is nu precies het abortusstandpunt van de PVV?

PVV houdt wankel standpunt over abortus aan

Abortus verdeelt de meningen in politiek Den Haag. Partijen als D66 en GroenLinks-PvdA zijn fervent voorstander en juichen letterlijk het doden van ongeboren kinderen toe. Partijen als SGP en Forum voor Democratie staan kritischer tegenover abortus. In dit geheel neemt de PVV een wankele middenpositie in.

PVV-programma zwijgt over abortus

Het partijprogramma van Geert Wilders' partij zwijgt over abortus en andere medisch-ethische kwesties. Interessant is dat er binnen de partij verschillende standpunten bestaan over abortus, vergelijkbaar met de BoerBurgerBeweging (BBB).

Lees ook: Wat betekent de monsterzege van Geert Wilders voor het ongeboren kind?

Soms pro-life...

De PVV stemde in met de motie die elke abortus als een tragedie beschouwt. De partij is ook tegen het verstrekken van abortuspillen door huisartsen. Het verwijderen van abortus uit het Wetboek van Strafrecht kan rekenen op de tegenstand van de PVV.

...Soms pro-abortus

Opmerkelijk is dat een kleine meerderheid (tien tegen zeven) wel voorstander was van het afschaffen van de bedenktermijn, maar niet akkoord ging met het verlagen van de abortusgrens van 24 naar 18 weken.

Bestel Door het oog van de waker

Wat denken Wilders, Agema en Bosma?

Onder PVV-prominenten wordt verschillend gedacht over het recht op leven. Geert Wilders laat weinig kwijt over zijn denkbeelden. Fleur Agema, nummer twee van de partij, is onversneden voorstander van abortus. Martin Bosma is meer het pro-life standpunt toegedaan, maar als Kamervoorzitter zal hij niet in actie komen tegen abortus.

Wat vindt Vicky Maeijer van abortus?

De PVV-woordvoerder over medisch-ethische kwesties is Vicky Maeijer. Zij stemde eerder als Europees parlementariër tegen het verheffen van abortus tot 'vrouwenrecht'. Tijdens een Kamerdebat over de abortuspil beperkte zij zich tot praktische vragen over de bevoegdheid van de huisarts en het belang van "objectieve data". Daarbij ging zij geheel uit van de vrouw en sprak zij niet van het ongeboren kind.

Alles hangt af van Geert Wilders

Hoelang gaat PVV de kiezer in het ongewis houden over haar abortusstandpunt? Alleen God weet het. Veel hangt af van Geert Wilders, die absolute controle heeft over de partij.

Laatst bijgewerkt: 16 februari 2024 07:09

Doneer