Nieuwe regels zullen de euthanasie-manie niet stoppen

Nieuwe regels zullen de euthanasie-manie niet stoppen

THEMA'S:

Er wordt te makkelijk overgegaan tot het euthanaseren van demente bejaarden, vindt het Openbaar Ministerie. Het OM wil een herziening van de euthanasiecode. Gaan nieuwe regels ons redden?

'Koffie-euthanasie'

Lange tijd gold dat een patiënt wilsbekwaam moet zijn om geëuthanaseerd te worden. In april 2020 besloot de Hoge Raad echter dat een wilsverklaring uit het verleden voldoende is. De Hoge Raad deed de uitspraak in de zogeheten ‘koffie-euthanasie’-zaak, waarbij een demente vrouw een slaapmiddel kreeg om haar weerstand tegen euthanasie weg te nemen. Ook op deze sedatie drukt de Hoge Raad haar stempel van goedkeuring.

Lees ook: Grapperhaus blokkeert schaamteloze pro-euthanasie rechter

Ongekende macht van artsen

De uitspraak van de Hoge Raad is door de RTE’s naar een code vertaald. Die geeft artsen een ongekende macht om euthanasie uit te voeren. De patiënt hoeft geen mondelinge bevestiging te geven. Zijn of haar schriftelijke verklaring mag ruim geïnterpreteerd worden: “Als ik de hele dag agressief ben, wil ik euthanasie” kan ook tot de dodelijke spuit leiden als de patiënt de halve dag agressief is. Het roept de vraag op of een kwart dag ook voldoende is. Of een middaguur?

Openbaar Ministerie

De rappe liberalisering van euthanasie gaat het Openbaar Ministerie te ver. Toezien op de naleving van de wet wordt lastiger. Het OM wil houvast en helderheid om zijn werk te kunnen doen. Maar de RTE’s zijn niet van zins om mee te werken. “De code is niet iets waar we over onderhandelen met het Openbaar Ministerie.” zegt RTE-voorzitter Jeroen Recourt. “Wij volgen de Hoge Raad, de hoogste rechter in het land.”

Stop gedwongen euthanasie

Rechterlijk activisme

De Hoge Raad stuwt al tientallen jaren euthanasie voort, zoals Stirezo in een achtergrondartikel beschrijft. De euthanasie-arresten van ’s lands hoogste rechtsinstantie zijn klassieke voorbeelden van rechterlijk activisme. Daarbij worden wetten opgerekt tot in het absurde. De wetten die de Tweede en Eerste Kamers vervolgens aannemen, zijn vaak een bestendiging van de politieke richting die de Hoge Raad inslaat. Zo verschuift het primaat van de wetgevende naar de rechterlijke macht.

Jeroen Recourt

Je zou denken dat deze verschuiving van de wetgevende naar de rechterlijke macht zorgen baart bij de Kamerleden. In ieder geval niet bij RTE-voorzitter Jeroen Recourt, die namens de Partij van de Arbeid in de Eerste Kamer zit. Zijn partij wordt geleid door een rabiate abortusvoorstander (Lilianne Ploumen) en heeft de gelegaliseerde moord op kinderen als partijprogrampunt.

Lees ook: Kindereuthanasie: het hellende vlak helt nog verder

Cultuur van de Dood

Het gehamer op zorgvuldigheid en toezicht ten spijt, zijn de RTE’s onderdeel van het linkse politieke project van de Cultuur van de Dood. Een van Recourts voorgangers is D66’er Jacob Kohnstamm, die voor zijn RTE-voorzitterschap warmliep door zes jaar de euthanasielobbyclub Nederlandse Vereniging voor Vrijwillige Euthanasie (NVVE) te leiden. De normale regels rond dubbele petten, politieke vooringenomenheid en morele integriteit worden uitgeschakeld voor medisch-ethische drijverij.

Achterhoedegevecht

Het OM, de RTE’s en misschien ook nog de Hoge Raad en de Eerste en Tweede Kamers zullen ongetwijfeld nog regels aanscherpen, verduidelijken, versoepelen. Het gesteggel heeft allemaal iets ijdels. Ze hangen in meerderheid het principe van zelfbeschikking aan. Het leven is jouw eigendom en jij beslist wanneer dat eindigt. Alles wat dat in de weg staat, moet op den duur wijken. De strijd van het OM is een achterhoedegevecht dat de manie van euthanasie hooguit een klein beetje kan vertragen.

Bestel Catechismus tegen abortus

Ons leven is van God

We moeten daarom een stap terug zetten en de wezenlijke vraag beantwoorden: beschikt de mens over zijn leven? Daar kunnen we kort over zijn. Nee. Het leven is niet van ons. Ons leven is van God. Hij beslist wanneer we het tijdelijke voor het eeuwige verruilen. Euthanasie is daarom altijd veroordeeld door de Kerk als vorm van zelfmoord. Het is een schending van het gebod “Gij zult niet doden”. Pas als we alle euthanasiecodes aan de kant schuiven en deze goddelijke ‘code’ aannemen, zal er een einde komen aan de manie van euthanasie.

Lees ook: 10 redenen waarom abortus een kwaad is

Laatst bijgewerkt: 27 juli 2021 14:18

Doneer