Wat zegt het regeerakkoord over abortus en euthanasie?

Wilders, Van der Plas, Omtzigt en Yesilgöz.

Wat zegt het regeerakkoord over abortus en euthanasie?

"De zon gaat weer schijnen in Nederland", zegt PVV-leider Geert Wilders in een persconferentie over het nieuwe regeerakkoord. Maar schijnt de zon ook voor de ongeboren kinderen en voor de zwakkeren die bedreigd worden door euthanasie?

Regeerakkoord spreekt één keer over abortus en euthanasie

“Hoop, lef en trots” heet het “hoofdlijnenakkoord” voor een kabinet van PVV, VVD, NSC en BBB. In de 26 pagina’s wordt één keer gesproken over medisch-ethische thema’s: “Het maatschappelijke en politieke debat over het begin en einde van het leven vraagt zorgvuldigheid, zowel ten aanzien van de omgang met (onderzoek naar) embryo’s, abortus en euthanasie.”

Geen wetswijzigingen

Het komende kabinet wil geen wetswijzigingen, “behoudens onvoorziene en belangwekkende ontwikkelingen en de voortgezette behandeling van twee aanhangige initiatiefvoorstellen.” Het is onduidelijk welke voorstellen worden bedoeld.

Bestel Catechismus tegen abortus

D66-projecten mogen blijven

Het regeerakkoord wil de medische-ethische status quo behouden, inclusief D66-projecten als de legalisering van kindereuthanasie en de afschaffing van de verplichte bedenktermijn bij abortus. Terwijl het wegnemen van iedere bedenktermijn toch lastig te verenigen is met de “zorgvuldigheid” die het regeerakkoord vraagt.

Geen verbod op pro-life waken

Een speerpunt van abortuslinks is het verbieden van pro-life waken bij abortuscentra. Dit waken doorbreekt namelijk de illusie van abortus als een moreel neutrale of zelfs emancipatoire daad. Het regeerakkoord spreekt geheel niet over een verbod of inperkingen. Wellicht ook omdat overheidsonderzoek keer op keer bewijst dat van ‘intimidatie’ van zwangere vrouwen door wakers geen sprake is.

Lees ook: Waakster vertelt: Indiase vrouw pleegt abortus ‘omdat het een meisje is’

Geen vooruitgang voor pro-life

Het regeerakkoord verbetert het recht op leven van het ongeboren kind niet. Er komt geen correctie van het extremistische abortusbeleid van de kabinetten-Rutte. Maatregelen om kwetsbare mensen te beschermen tegen euthanasie ontbreken. Voor pro-lifers is dit een teleurstelling. Het akkoord lezend krijg je de indruk dat de brute dood van het ongeboren kind de opstellers koud laat. Tellen de grondrechten waar Pieter Omtzigt zo op hamert, dan niet voor het ongeboren kind?

D66-sneltrein komt tot stilstand

Tegelijk tellen we onze zegeningen, of beter gezegd de zegeningen voor het ongeboren kind. De D66-sneltrein van meer abortus en meer euthanasie komt tot stilstand. Het komende kabinet zal zich, als het zich netjes aan het akkoord houdt, niet bezondigen aan het verder verbreiden van de cultuur van de dood. Doet het dat wel, dan komt Stirezo als eerst in actie.

Laatst bijgewerkt: 16 mei 2024 15:58

Doneer