Abortus devalueert moederschap: aantal postnatale depressies neemt toe

Abortus devalueert moederschap: aantal postnatale depressies neemt toe

THEMA'S:

Veel vrouwen ervaren na de bevalling een periode van neerslachtigheid, bekend als babyblues. Meestal verdwijnt die binnen de eerste twee weken na de geboorte.

Postnatale depressie

Postnatale depressie (PND) is echter een ernstiger en langduriger geestelijke toestand. Volgens postpartumdepression.org. zal ongeveer 10% van de vrouwen een postnatale depressie ervaren na de bevalling. Daarnaast blijkt uit een rapport van de CDC – het Amerikaanse RIVM – dat 13,2% van de respondenten symptomen van postnatale depressie vertoonde.

Abortus speelt hoofdrol

In recente jaren is er meer aandacht gekomen voor vrouwen die lijden aan een postnatale depressie. Echter, het steeds vaker voorkomen van depressies na het baren van hun kind moet worden begrepen in de context van een bredere maatschappelijke devaluatie van het moederschap. Hierin speelt abortus een hoofdrol.

Lees ook: Nieuwe studie onthult negatieve langetermijneffecten van abortus op mannen: 'Verdriet, schuld, spijt'.

Oorzaak postnatale depressie onbekend

Hoewel de exacte oorzaak van postnatale depressie onbekend is, kunnen factoren zoals levensstijlkeuzes en sociale omstandigheden bijdragen aan het ontstaan ervan. Risicofactoren zijn onder meer een voorgeschiedenis van depressie en angst, een negatieve houding tegenover de baby, een moeilijke zwangerschap en een gebrek aan sociale steun. De symptomen van postnatale depressie omvatten gevoelens van ongelukkig zijn over het ouderschap, veranderingen in slaappatronen, zorgen over ongeschiktheid als ouder, moeite met besluitvorming en verlies van interesse in dingen die eerder plezier brachten.

Oppervlakkige oplossingen

Het valt op dat een postnatale depressie vergelijkbare kenmerken heeft met andere vormen van depressie, waarbij sommige individuen een groter risico lopen. Terwijl de publieke aandacht voor PND is toegenomen, wordt de discussie voornamelijk gevoerd in termen van toegang tot medische zorg, terwijl bredere maatschappelijke factoren minder aandacht krijgen.

Bestel Catechismus tegen abortus

Moederschap als obstakel

Een rapport van Blue Cross Blue Shield toonde een bijna 30% toename in PND-diagnoses aan tussen 2014 en 2018. De recente culturele houding ten opzichte van het moederschap heeft bijgedragen aan het gevoel van wanhoop bij vrouwen bij de levensveranderende transitie naar het moederschap. In plaats van moederschap te waarderen als een waardevolle bijdrage aan de samenleving, wordt het vaak gezien als een obstakel voor andere doelen.

PND en abortus

Het normaliseren en soms zelfs vieren van abortus is een belangrijke oorzaak van de negatieve kijk die onze maatschappij heeft op het moederschap. Hoewel het erkennen van PND als probleem belangrijk is, is het in feite een gevolg van een veel dieper probleem. Onze barbaarse abortuswetten devalueren kinderen ten onrechte als ‘optioneel’ en ‘maakbaar’. Geen wonder dat dit een desastreus effect heeft op moeders. Echter, wat de wet ook zegt, kinderen zijn en blijven geliefde schepsels die God ons schenkt. Tevens is Hij een wreker van hen die hun prille leven in de kiem smoort (Luk 17:2).

Laatst bijgewerkt: 30 augustus 2023 14:04

Doneer