Duitse staat wil met boetes abortusprotesten de kop indrukken

De Duitse minister Lisa Paus (Die Grünen) op de persconferentie waar ze haar wetsontwerp presenteert om wakers bij abortuscentra te beboeten. (Beeld: YouTube)

Duitse staat wil met boetes abortusprotesten de kop indrukken

De Duitse regering heeft een wetsontwerp goedgekeurd en ingediend bij het parlement, dat bidden en waken bij abortuscentra strafbaar stelt als een bestuurlijke overtreding. Dat zou een flagrante schending van grondrechten inhouden: artikel 8 van de Duitse Grondwet garandeert immers iedere burger het recht op vrije verzameling en demonstreren. Om van de vrijheid van godsdienst en meningsuiting nog maar te zwijgen.

Lasterlijk intentie en vooringenomenheid

Wakers bij een abortuscentrum zouden niettemin te maken kunnen gaan krijgen met geldboetes die oplopen tot 5.000 euro. Het wetsontwerp is afkomstig van het ministerie voor Gezinszaken, Ouderen, Vrouwen en Jeugd (Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSJ) dat geleid wordt door Lisa Paus (Bündnis 90/Die Grünen). Het wetsontwerp omschrijft het waken en gebedsacties als "trottoirhinder" (Gehsteigbelästigung). Dit laat alleen maar de “lasterlijke intentie” en vooringenomenheid van de makers zien, commentarieert de Duitse pro-lifewebsite SOS Leben.

Pro-life de kop indrukken

Minister van Gezinszaken Lisa Paus gaf in een interview met ZDF toe dat waken en gebedscampagnes wat de hoeveelheid betreft een goed te beheersen fenomeen zijn. Volgens informatie van ZDF demonstreren pro-life organisaties zoals ‘40 Days for Life’ momenteel ongeveer twee keer per jaar voor relevante faciliteiten in "vijf Zuid-Duitse steden en in Kiel". De minister benadrukte echter dat deze activiteiten de laatste jaren zijn toegenomen en dat ze deze ontwikkeling de kop wil indrukken.

Volg STI op Telegram

Recht op leven blijft ongenoemd

Bij de persconferentie waarop zij het wetsvoorstel presenteerde, beweerde Lisa Paus dat haar belangrijkste zorg is om het "recht op zelfbeschikking" van vrouwen te beschermen en ervoor te zorgen dat ze "goede begeleiding" krijgen zonder "haat en agitatie". Ze hield vol dat de grondrechten van de pro-lifers, dus vrijheid van vergadering, godsdienst en meningsuiting daartegen “zorgvuldig” waren afgewogen, hoewel het doden van ongeboren kinderen geen grondrecht is. Het elementaire mensenrecht op leven van ongeboren kinderen noemde ze niet eens. In Duitsland, waar abortus sinds 1992 legaal is, vinden jaarlijks zo’n 100.000 abortussen plaats.

Alleen groepjes mensen te zien

Het wetsontwerp bepaalt onder meer dat zwangere vrouwen niet meer tegen hun wil benaderd mogen worden binnen een straal van honderd meter. Daarnaast worden posters en flyers met "valse beweringen" verboden. Opvallend is dat zo min als in Nederland in Duitsland overtuigende beelden van vrouwen die “spitsroede lopen” tussen “hatende” pro-life activisten niet te vinden zijn. Er is alleen beeldmateriaal van kleine groepjes mensen die in stilte bidden en borden dragen met opschriften als ‘Gebed voor het leven’, ‘Abortus is geen oplossing’ of ‘Unborn Lives Matter!’

Duitse rechter heeft bufferzones afgewezen

In een persbericht stelt minister Paus niettemin: "Dit lastig vallen is onacceptabel. Om zwangere vrouwen, maar ook artsen en hun personeel beter te beschermen, heeft mijn organisatie snel actie ondernomen." In nauw overleg met het Bondsministerie van Justitie en dat van Binnenlandse Zaken is intensief nagedacht over hoe een dergelijke regeling zou moeten worden geformuleerd: pogingen om het publieke optreden van pro-life activisten te beperken - bijvoorbeeld door het instellen van verboden gebieden, 'bufferzones' - zijn al meerdere malen door de rechter afgewezen.

Help zuster Monja met een gift

‘Wetsontwerp is staatsintimidatie’

SOS Leben windt er geen doekjes om: “Voor SOS Leben is de voorgestelde wetswijziging niets anders dan een aanval op de fundamentele rechten van pro-lifers, in het bijzonder op de vrijheid van godsdienst, de vrijheid van vergadering en de vrijheid van meningsuiting. Het wetsontwerp beschuldigt pro-lifers van onwettig gedrag dat helemaal niet bewezen kan worden. De geplande wet is niets anders dan intimidatie onder leiding van de staat.”

Laatst bijgewerkt: 21 februari 2024 07:14

Doneer