Europese abortuslobby probeert piketpaaltjes te slaan tegen Roe vs Wade

Het dramatisch keerpunt in de film 'Unplanned'. De directrice van een abortuscentrum moet bijspringen en ziet op het scherm wat abortus écht betekent: het vermoorden van een panisch kindje in de moederschoot.

Europese abortuslobby probeert piketpaaltjes te slaan tegen Roe vs Wade

THEMA'S:

In afwachting van de herziening van Roe vs Wade, het besluit uit 1973 dat abortus – het doden van ongeboren kinderen - in de VS mogelijk maakte, gaat de abortuslobby via het Europees Parlement in de hoogste versnelling. Onder dezelfde invloed buigt in Nederland de Eerste Kamer zich over afschaffing van de vijf dagen bedenktermijn.

‘Abortus in Europees Handvest’

De abortuslobby probeert het vermeende ‘recht’ op abortus zo veel mogelijk te verankeren. Vorige week nam het Europees Parlement een resolutie aan waarin lidstaten wordt opgeroepen het recht op abortus in het Europees Handvest van de grondrechten vast te leggen en uit het nationale strafrecht te halen. Eerder deed de Franse president Emmanuel Macron al een soortgelijke oproep aan de parlementariërs.

‘Veilig en legaal’

De resolutie, die met 364 tegen 137 stemmen werd aangenomen, mengt zich echter ook in Amerikaanse binnenlandse aangelegenheden door de rechters van het Hooggerechtshof op te roepen Roe vs Wade in stand te houden. Ook roept het EP president Biden op het vrouwen mogelijk te blijven maken hun kind in de moederschoot ‘veilig en legaal’ om het leven te laten brengen. De uitspraak van het Hooggerechtshof met een mogelijke herziening van Roe vs Wade wordt nu ieder moment verwacht.

Vijf dagen bedenktijd

De Eerste Kamer heeft intussen de verplichte vijf dagen bedenktijd voor abortus in behandeling. De vraag die op tafel ligt is of deze regel moet worden afgeschaft. Eerder was een meerderheid in de Tweede Kamer voorstander van dit voorstel.

Impulsieve beslissingen voorkomen

CDA-senator Greet Prins wees in de Eerste Kamer op de wetsevaluatie uit 2020. “Twee derde van de hulpverleners geeft aan dat de beraadtermijn impulsieve beslissingen voorkomt’, aldus Prins. Bovendien zullen al te impulsieve abortusbesluiten in de toekomst ook de arts voor het blok zetten, wanneer er geen beraadtermijn meer is.

Bedenktijd beschermt burger

CDA, ChristenUnie en SGP wezen er ook op dat mensen onder stress verkeerde beslissingen kunnen nemen. “Ik mis een realistisch perspectief op menselijke autonomie”, aldus ChristenUnie-senator Verkerk. Hij ziet in dergelijke gevallen alle reden over zo’n ernstige beslissing “nog eens een nachtje te slapen”, en andere opties te overwegen. Bij andere belangrijke beslissingen - D66 bepleit dit zelfs bij aanschaf van een huisdier - beschermt de overheid de burger wel met een bedenktijd.

STI WhatsApp-banner

Leventje ‘doorgeknipt’

“Hoe leggen wij uit dat wij de burger willen beschermen tegen niet goed doordachte aankopen, maar de beraadtermijn bij abortus flexibel willen maken?”, vroeg senator Prins dan ook retorisch. De tegenwerping van de VVD dat voor andere medische ingrepen ook geen bedenktijd gevraagd wordt, gaat volgens Prins niet op. Het gaat bij abortus niet alleen om een vrouw, maar ook om de toekomst van een nieuw leventje dat “doorgeknipt” dreigt te worden, zoals SGP-senator Diederik van Dijk het formuleerde. Volgens Van Dijk is het begrip noodsituatie bij abortus uitgehold.

Doorn in het oog

Voor Corinne Ellemeet, die zich namens GroenLinks in de Tweede Kamer ontpopt heeft als fervent abortuslobbyiste (zij was eerder de drijvende kracht achter het verkrijgbaar maken van de abortuspil via de huisarts), zijn de vijf dagen bedenktermijn uiteraard een doorn in het oog. Volgens haar kunnen die verplichte vijf dagen voor vrouwen die hun kind in de moederschoot willen laten ombrengen “heel veel stress” opleveren. Dit zei zij in gesprek met Goedemorgen Nederland (WNL).

Moordende tangenbek van aborteur

Kijktip voor Corine Ellemeet: de film ‘Unplanned’ is de verfilming van een waar gebeurd verhaal over een directrice van een abortuscentrum die moet assisteren bij het ombrengen van een ongeboren kind. Op het scherm ziet zij intussen hoe het kind in de moederschoot – eveneens met “heel veel stress” - aan de moordende tangenbek van de aborteur tracht te ontkomen.

Vijf dagen voor een beslissing over leven en dood. Voor abortuslobbyisten als Ellemeet is het teveel gevraagd. Van hen moet het kind dood. Zonder drempels en zo snel mogelijk.

Laatst bijgewerkt: 17 juni 2022 11:43

Doneer