Europese verkiezingen komen eraan: dit vinden partijen van abortus

De abortuslobby heeft veel macht in het Europees Parlement. De komende verkiezingen hebben grote implicaties op de levens van miljoenen ongeboren kinderen.

Europese verkiezingen komen eraan: dit vinden partijen van abortus

6 juni 2024 – precies 80 jaar na D-Day – mag Nederland als eerste land naar de stembus voor de Europese verkiezingen. Het eerste land zet vaak de toon voor de overige landen. De impact van onze stem is bij deze verkiezingen dus vele malen groter. Het is daarom van groot belang om te weten welke partijen het ongeboren kind verdedigen en welke juist niet. Net als bij de landelijke verkiezingen van vorig jaar heeft Stirezo voor u de Europese verkiezingsprogramma’s doorgenomen en hun stemgedrag geanalyseerd.

BoerBurgerBeweging (BBB)

BBB zegt in haar EU-verkiezingsprogramma dat abortus heel gevoelig ligt en “pleit daarom voor de grootst mogelijke terughoudendheid van de Europese Unie op dit gebied.” De partij zal dus vermoedelijk weerstand bieden tegen abortusdwang van de EU, maar zal evengoed gaan tegensputteren als het Europees Parlement (EP) abortus meer aan banden zou willen leggen. BBB tracht een amoreel standpunt in te nemen over abortus, iets dat niet mogelijk is. Over het doden van ongeboren kinderen kun je niet neutraal zijn.

Christen-Democratisch Appèl (CDA)

Voor wie nog in de waan is dat het CDA een christelijke partij is, is na het lezen van het Europese verkiezingsprogramma een illusie armer. De EU-delegatie van de partij onder leiding van Tom Berendsen wil dat Brussel actie onderneemt “om de integriteit van meisjes en vrouwen, waaronder hun rechten op seksuele en reproductieve gezondheid [lees: abortus, red.] te beschermen.” Het is bijzonder treurig dat de in naam christelijke partij de eufemistische taal gaat spreken van D66. Daarnaast hebben alle CDA-Europarlementariërs op 11 april gestemd om het ‘recht’ op abortus in de Europese Grondwet te verankeren. In woord en daad hebben ze dus – ook in Europa – bewezen definitief afstand te nemen van het pro-life getuigenis.

Lees ook: Is de PVV tegen abortus?

ChristenUnie (CU)

De ChristenUnie daarentegen lijkt juist weer de goede kant op te draaien. De EU-delegatie onder leiding van Anja Haga wijst in het EU-verkiezingsprogramma op de “menselijke waardigheid” die is opgenomen in de Europese verdragen. Deze fundamentele waarde achten zij onverenigbaar met “embryoselectie, abortus en euthanasie”. Het recht op leven wordt volgens CU gegarandeerd in het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie. “Het past daarom niet om abortus als mensenrecht te kwalificeren”, aldus de partij. Haga heeft daarom tegen het voorstel gestemd om van abortus een Europees Grondrecht te maken. De ChristenUnie staat dus afwijzend tegen “het normaliseren van abortuspraktijken”, maar pleit nergens voor directe maatregelen om abortus te verminderen. Ze lijken vooral in te zetten op het bestrijden van de omstandigheden die vaak tot ongewenste zwangerschappen, en dus abortus leiden.

D66

D66 is dé pro-abortuspartij bij uitstek. In de kabinetten Rutte III en IV was het deze partij die de coalities het abortuspad op stuurde. Hun activisme willen ze, nu ze geen kans meer maken op kabinetsdeelname, voortzetten in Europa. De EU-delegatie wil ook het recht op “veilige, toegankelijke en legale abortus” in de Europese Grondwet verankeren. Niet alleen moeten lidstaten hun eigen ongeboren kinderen kunnen doden, maar ook die van buurlanden en andere lidstaten van de EU. Voor een abortus hoeft u dus straks niet eerder terug van vakantie. D66 wil dat de EU een “tegenmacht” moet bieden aan “extremistische organisaties” zoals Stirezo die willen opkomen voor het ongeboren kind.

Forum voor Democratie (FvD)

Forum voor Democratie zegt in hun beknopte verkiezingsprogramma niets over abortus. Medisch-ethische zaken lijken dus geen prioriteit te hebben voor de partij. Daarnaast heerst er over dit onderwerp verdeeldheid. Het pro-life standpunt van Pepijn van Houwelingen laat echter wel zien dat het abortuskritische geluid getolereerd wordt. FvD neemt dus niet de makkelijke ‘middenweg’. Europarlementariër Marcel de Graaff stemde bijvoorbeeld tegen het opnemen van abortus in de Europese Grondwet. Al met al is dit een signaal dat Forum voor Democratie opwarmt voor de strijd voor het ongeboren kind.

Bestel brochure EUSSR

GroenLinks-PvdA

Net als D66 is GL-PvdA een van de grootste vijanden van het ongeboren kind. Volgens de partij hoort abortus “een grondrecht [te zijn] waar niet aan getornd wordt”. Onder leiding van Bas Eickhout spant de partij zich in het Europees Parlement in om het doden van ongeboren kinderen te “verankeren […] in Europese wetgeving en nemen het daarom op in het Handvest van de grondrechten van de EU.” Ook willen ze actief zorgen voor “veilige abortus” in derdewereldlanden.

JA21

Net als Forum voor Democratie rept JA21 met geen woord over abortus of andere medisch-ethische zaken in hun partijprogramma. Van een abortuskritische houding is bij hen echter geen sprake. In hun landelijke verkiezingsprogramma spraken ze over abortus als een “belangrijk vrouwenrecht waar wij niet aan willen tornen”. Dat gezegd hebbende, Rob Roos, Europarlementariër namens JA21, stemde wel als een van de weinige Nederlandse afgevaardigden tegen abortus als EU-grondrecht. Dat kan van het CDA niet gezegd worden. Is er sprake van een pro-life kentering bij de partij? De toekomst zal het leren.

Partij voor de Dieren (PvdD)

De Partij voor de Dieren spreekt in hun EU-verkiezingsprogramma weinig over abortus. Meestal is dat een teken dat partijen er geen sterke opvattingen over hebben, of dat er veel verdeeldheid is over dat onderwerp. Bij PvdD gaan beide niet op. Ze zijn zeer pro-abortus, maar ze vinden andere zaken belangrijker zoals het verbod op het verhandelen van levende schaaldieren. Ze stellen wel dat de EU het “taboe” rond abortus moet doorbreken. Het doden van ongeboren kinderen moet schaamteloos en onverminderd doorgaan, aldus PvdD. De beestenpartij huilt echter wel krokodillentranen om de “wrede dodingsmethoden” voor dieren en het “rapen van kievitseieren”.

Lees ook: Frans Timmermans wil ook Nederlands ‘Grondrecht’ op abortus

Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP)

De Staatkundig Gereformeerde Partij wil zich “op Europees niveau inzetten voor bescherming van het ongeboren leven.” De SGP wijst net als CU op de “menselijke waardigheid” als een van de kernwaarden van Europa. Abortus wijzen zij “op grond van de Bijbel” af. Ook verzet de SGP zich tegen de demonisering van pro-life groepen en de ‘bevoegdheid’ van de EU om abortus op te dringen aan landen die niet de “seculier-Westerse waarden” van partijen als D66 delen. De SGP wil dit ‘neokolonialisme’ ook buiten de EU bestrijden. Bert-Jan Ruissen, de EU-delegatieleider, is ook kritisch op het idee dat partijen als D66 pleiten voor abortus als een ‘vrije keuze’. “In de prakrijk is abortus geen vrije keuze wanneer de zwangere vrouw geen enkel serieus alternatief aangeboden wordt”, zo valt te lezen in het EU-verkiezingsprogramma.

Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD)

In hun 48-pagina tellende verkiezingsprogramma brandt de VVD haar handen niet aan medisch ethische zaken. Abortus komt dan ook niet aan bod. Daden spreken echter luider dan woorden. Op één Europarlementariër na stemde de hele Europese VVD-delegatie ervoor om abortus tot Europees ‘Grondrecht’ te maken. Bas Groothuis stemde als een van de weinige Nederlanders tegen. Als nummer 2 op de lijst is de kans dus groot dat we toch een enkele abortuskritische stem houden namens de VVD. Dat is helaas ook wel het enige lichtpuntje.

VOLT

Volt is uitgesproken pro-abortus. De Europees-georiënteerde partij pleit voor “dezelfde rechten en kansen” voor iedereen, behalve ongeboren kinderen. De partij loopt er wat minder mee te koop dan D66 of GL-PvdA, maar in de praktijk doen ze niet onder voor hen. Want ook Volt wil het ‘recht’ op abortus en anticonceptie laten verankeren in de Europese Grondwet.

Minister, stop de Nederlandse financiering van buitenlandse abortus!

Geen (uitgesproken) abortusstandpunt

Dan rest ons nog drie partijen wier standpunten over abortus voor de komende verkiezingen in nevelen gehuld zijn: PVV, NSC en SP. In hun EU-verkiezingsprogramma’s komt abortus niet ter sprake. Daarnaast zitten ze (nog) niet in het Europees Parlement:

Socialistische Partij (SP)

Een aantal jaren geleden toen de SP nog in het EP zat, stemden ze nog tegen een soortgelijk Europees abortusrecht. Dit was volgens de socialisten aan de lidstaten zelf. In de Kamer stemmen ze altijd mee met de pro-abortus partijen. Ze weigerden onlangs zelfs om onze pro-life poppetjes in ontvangst te nemen. Het is moeilijk te voorspellen of voor de socialisten de scepsis richting de EU of hun pro-abortushouding de overhand zal krijgen als er een Europese abortuswet zou komen.

Partij voor de Vrijheid (PVV)

Er heerst diepe verdeeldheid over dit onderwerp binnen de grootste partij van Nederland. In maart 2022 stemde de volledige PVV-delegatie nog tegen een EU-resolutie dat abortus een vrouwenrecht is. Ook afgaand op hun landelijke beleid is er wel ruimte voor optimisme omdat ze een aantal keren met pro-life partijen hebben meegestemd zoals dat elke abortus een tragedie is.

Nieuw Sociaal Contract (NSC)

De partij van Pieter Omtzigt laat weinig los over hun abortusstandpunt. In het landelijke verkiezingsprogramma van NSC noemen ze de huidige abortuswet “evenwichtig en behoeft geen wijziging”. Omtzigt wil niet nóg meer abortus, maar in een NPO-uitzending verzekert hij abortusvoorstanders dat het doden van ongeboren kinderen bij zijn partij “in veilige handen” is.

Laatst bijgewerkt: 24 mei 2024 15:37

Doneer