Kardinaal Wim Eijk: ‘blijf getuigen van het ongeboren kind’

Kardinaal Wim Eijk: ‘blijf getuigen van het ongeboren kind’

THEMA'S:

“Jullie zijn het zout der aarde, geen zoutzakken!” Dit is wellicht een van de bekendste uitspraken van pater Koopman die vijftig jaar geleden Stirezo oprichtte. Vanwege dit jubileum sprak kardinaal Wim Eijk, de aartsbisschop van Utrecht, een groep van gegadigde pro-lifers toe in pelgrimshuis Casa Nova te Nijmegen.

Voortplanting tot vijand gemaakt

In 1949 ontstond er in Nederland grote ophef over een arts die in een wetenschappelijk tijdschrift over anticonceptie schreef. Een kleine vijftien jaar later werd de anticonceptiepil geïntroduceerd en volgens kardinaal Eijk ook door veel vrouwen geaccepteerd en als normaal beschouwd, ook in christelijke kringen. Vanwege de onbetrouwbaarheid van de pil, raakten veel vrouwen toch zwanger. De vraag om abortus nam hierdoor toe. Hoogleraar verloskunde en gynaecologie Gerrit-Jan Kloosterman werd in 1967 het boegbeeld van abortus in Nederland. Hierna schoten de abortuscentra “als paddenstoelen uit de grond”, aldus de kardinaal.

Lees ook: Bisschop waarschuwt voor gebruik van geaborteerde kinderen in coronavaccin

Abortus is in feite illegaal in Nederland

Toch duurde het tot 1984 tot er een formele abortuswet kwam. Met een nipte meerderheid stemde het toenmalige parlement vóór. De compromis naar de overwegend christelijke bevolking was dat abortus wel in het Wetboek van Strafrecht bleef staan. Echter, in de praktijk blijft abortus onbestraft. Ook werd toentertijd de wettelijke bedenktijd van vijf dagen ingesteld. Deze werd recentelijk geschrapt. Inmiddels kan iedere huisarts zonder vergunning chemische abortus uitvoeren door de abortuspil te kunnen voorschrijven. Dit tot groot protest van abortuscentra die hierdoor inkomsten mislopen.

Waarom het aantal abortussen in Nederland relatief laag is

Ondanks dat het abortuscijfer torenhoog is – 31.000 per jaar – is dat aantal in verhouding ‘slechts’ de helft van Engeland en Wales. De reden hiervoor is volgens de kardinaal het grootschalige gebruik van anticonceptie in Nederland. In ons land nemen vrouwen dat vaak preventief in, ook meisjes zo jong als dertien of veertien jaar. Hij wijst er ten eerste op dat anticonceptie op zichzelf al een kwaad is. Daarnaast wijst hij erop dat dat “voor de ontwikkeling van de kuisheid niet veel goeds [zal] betekenen.” De anticonceptiepil heeft de deur geopend naar ‘vrije’ seksuele relaties die kenmerkend was voor de Seksuele Revolutie. De kardinaal duidt het zelfs als “een rechtstreeks gevolg” van de anticonceptie.

STI WhatsApp-banner

Van conceptie tot de natuurlijke dood

Abortus is in Nederland toegestaan tot 24 weken. De reden hiervoor is dat dat toentertijd de overlevingsgrens was van een ongeboren kind. Inmiddels laait de discussie in Nederland weer op om die grens te verlagen. Maar de 24-weken grens is niet absoluut. Als na die tijd blijkt dat het kind een ernstige afwijking heeft, is het in Nederland mogelijk om het gehandicapte ongeboren kind te doden. Dit geldt eveneens voor geboren kinderen onder het ‘Groningen protocol’. Deze is recentelijk opgerekt van twaalf maanden naar twaalf jaar. Hiermee is Nederland het enige land ter wereld waarin er regelingen zijn voor “actieve levensbeëindiging vanaf de conceptie tot aan het einde van het leven”, aldus kardinaal Eijk. Dit druist regelrecht in tegen de christelijke leer dat ieder mens beschermwaardig is vanaf de conceptie omdat hij of zij gemaakt is naar Gods evenbeeld.

‘Het is een vrucht, geen mens’

Een ongeboren kind in een vroeg stadium is volgens een abortusvoorstander als Peter Singer geen mens omdat het niet voldoet aan de minimumeisen van het mens-zijn. De voornaamste hiervan zijn het bewustzijn en autonomie. Maar, zo merkt aartsbisschop Eijk op, dit beperkte bewustzijn geldt naar alle waarschijnlijkheid ook voor een pasgeborene. En wat autonomie betreft, hier is weinig van terug te zien in kleuters. Deze ‘eisen’ zijn daarom niet consequent toe te passen. Dit geldt wel voor de christelijk-wetenschappelijke visie dat een mens begint als een bevruchte eicel. Volgens de kardinaal is de mens vanaf conceptie een “levend wezen”. Het ongeboren kind is volgens hem een persoon omdat zijn of haar DNA bij de bevruchting ontstaat en het leven lang onveranderd blijft.

Lees ook: Nee, abortus redt nooit levens: een hardnekkige mythe weerlegd

Pro-life getuigen wordt steeds moeilijker

Kardinaal Eijk prijst de beslissing dat in de Verenigde Staten Roe v. Wade – het vermeende recht op een abortus – is vernietigd door de het Hooggerechtshof. Dit soort overwinningen zijn in West-Europa schaars. Hij noemt het voorbeeld van de Britse pro-lifer Isabel Vaughn-Spruce die werd opgepakt voor stil gebed bij een abortuscentrum. Tot slot riep de aardsbisschop op om kwetsbare ongewenst zwangere vrouwen bij te staan. Hij ziet de opdracht voor ons als christenen om een creatieve minderheid te zijn “die antwoord kunnen geven op de uitdagingen van hun tijd.” Hij spoort de gegadigden richting het einde van zijn betoog aan: “blijf getuigen van uw geloof en blijf getuigen van de waardigheid van het menselijk leven vanaf de bevruchting tot het natuurlijke einde.”

Laatst bijgewerkt: 21 juli 2023 13:16

Doneer