Neil Datta: de man achter de EU-abortuslobby

Linksonder: Neil Datta in Medialogica (Beeld: screenshot NPO en website Valeurs actuelles)

Neil Datta: de man achter de EU-abortuslobby

Neil Datta is een eigenaardig figuur, die er naar eigen zeggen vijf nationaliteiten op na houdt, en graag als ‘deskundige’ aangehaald wordt door televisieprogramma’s als Medialogica en Pointer, die doen alsof ze aan fact-check doen, maar in feite erop uit zijn heersende narratieven te beschermen. Bijvoorbeeld over de heilzaamheid van abortus, gender en homoseksualiteit.

Datta: exponent van IPPF

In het Franse weekblad Valeurs actuelles doet nu echter Louis-Marie Bonneau van het European Centre for Law and Justice (ECLJ), een boekje over Datta open. Wat blijkt? Datta is geen objectieve onderzoeker maar als lobbyist een regelrechte exponent van International Planned Parenthood Federation (IPPF). Met steun van die beruchte wereldomspannende abortusorganisatie richtte hij in 2000 het European Parliamentary Forum on Population and Development (EPF) op.

Srgr: containerbegrip voor abortus

Daarna werkte Datta voor het Europese netwerk van de organisatie (IPPF European Network), waar hij het parlementaire lobbyprogramma coördineerde. In 2004 werd Datta directeur van zijn eigen EPF. Het doel van deze lobby-organisatie is Europese parlementariërs en anderen te coördineren om ‘seksuele en reproductieve gezondheid en rechten’ (srgr) te promoten. Srgr is een bekend containerbegrip dat in staat stelt (en waarschijnlijk bedacht is) om abortus te verbreiden zonder dat zo te noemen.

Volg STI op Telegram

D66 ontbreekt natuurlijk niet

Er zitten verschillende nationale en Europese parlementsleden in het uitvoerend comité van EPF. Zestien Europarlementariërs zijn bovendien lid van de ‘MEPs for Sexual and Reproductive Rights’ groep binnen de organisatie. Zij zijn de actiefste abortuspropagandisten in het Europarlement. Onder hen bevinden zich Predrag Matić (van het abortuspromotende 'rapport Matić'), Irène Tolleret en Robert Biedroń, voorzitter van de Commissie Rechten van de Vrouw van het Europarlement, terwijl ook abortuspartij D66 met Sophie in 't Veld vertegenwoordigd is.

Abortusfanaten in Europarlement

Neil Datta houdt dit gezelschap bijeen en organiseert voor hen ‘studiereizen’ naar ontwikkelingslanden. Geen wonder dat zij als leden van het Europarlement bekend staan als de meest fanatieke in het promoten van abortus. Dat hun forum opgericht werd door IPPF is daar niet vreemd aan: sinds jaar en dag is dit een wereldwijde voortrekker als het gaat om het promoten van abortus, sterilisatie en anticonceptie als methode om de bevolking te laten krimpen, met als motivatie dat - vooral in ontwikkelingslanden - overbevolking de oorzaak zou zijn van problemen in de economie en de volksgezondheid.

Datta’s EPF betaald door VN

IPPF is sinds 1977 permanent lid van de coördinatiecommissie van het Human Reproduction Programme (HRP) van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), die het in feite niet zozeer om menselijke ‘reproductie’, als wel om ‘reductie’ te doen is. Niet verwonderlijk dus dat Datta vorig jaar besloot de krachten met HRP te bundelen. Het is evenmin een verrassing dat beide organisaties, Datta’s EPF en de WHO, gefinancierd worden vanuit het Bevolkingsfonds van de Verenigde Naties (UNFPA). Volgens Valeurs actuelles betaalde UNFPA in 2021 meer dan 250.000 euro aan Datta’s EPF: de VN-organisatie subsidieert dus rechtstreeks de abortuslobby binnen het Europees Parlement.

Bestel Door het oog van de waker

Woordspelletjes: van demografie naar ‘vrouwenrecht’

Valeurs actuelles wijst ook op de verhullende woordspelletjes die worden gespeeld: ‘abortus’ en ‘anticonceptie’ zijn binnen deze ngo’s geen begrippen meer binnen de context van demografie, maar zijn overgebracht naar die van ‘vrouwengezondheid’ en ‘seksuele en reproductieve rechten’: “Deze verschuiving in de woordenschat weerspiegelt een marketingstrategie om de demografische doelstelling te verbergen, die in 1994 begon op de Internationale VN-Conferentie over Bevolking en Ontwikkeling in Caïro. Het discours daar was meer op consensus gericht geraakt als gevolg van de machtsstrijd die de Heilige Stoel voerde tegen de World Family Planning. In dezelfde geest heeft EPF voor Bevolking en Ontwikkeling in 2022 officieel haar naam veranderd in EPF voor Seksuele en Reproductieve Rechten.”

‘Datta voedt complottheorie tegen pro-life’

Planned Parenthood Worldwide heeft het "bestrijden van van oppositie" tegen abortus toevertrouwd aan haar divisie Western Hemisphere Region, waaraan de EPF van Neil Datta verslag uitbrengt. In dat kader wordt Datta regelmatig uitgenodigd in het Europees Parlement om pro-life groepen aan de kaak te stellen en als rechts-extremistisch en verspreiders van 'nepnieuws' weg te zetten. “Maar terwijl hij zich hult in de uiterlijke schijn van de instellingen”, aldus onderzoeker Louis-Marie Bonneau, “voert Datta zijn strijd op een veel minder eervolle manier. Hij voedt complottheorieën tegen ‘pro-lifers’. Hij verdraagt niet dat pro-lifers abortus aanklagen als een objectief kwaad, of dat ze zich inzetten om abortus te voorkomen in het belang van ongeboren kinderen en vrouwen. Deze laatsten hebben vaak geen andere keuze dan een abortus”.

Datta bedient zich van illegale hacks

Neil Datta gaat ver in het bestrijden van zijn tegenstanders. Hij speelt bij voorkeur op de man, in plaats van de bal. Zo publiceerde hij in 2012 een ‘zwarte lijst’ van pro-life persoonlijkheden met details over hun privéleven, inclusief hun gezinnen. Bonneau: “In 2017 werd de computer van pro-life activist Ignacio Arzuaga gehackt. De gegevens die werden verkregen door deze hack, die illegaal was, werden openbaar gemaakt en gebruikt door Datta in een van zijn rapporten, ook al was hij zich bewust van de frauduleuze oorsprong van deze informatie.”

Help zuster Monja met een gift

Datta manipuleert zijn ‘bewijsmateriaal'

Een ander voorbeeld: pro-life organisaties, vaak christelijk, overlegden met elkaar in de denktank ‘Agenda Europa’. Ook de e-mails daarvan zijn illegaal gehackt, en vervolgens gebruikt om het narratief van de "wereldwijde samenzwering tegen vrouwenrechten" te onderbouwen. Datta mengde daarbij fondsen van pro-life groepen met andere christelijke fondsen die hij kon vinden. Vervolgens legt hij uit dat deze fondsen, die hij dus zelf kunstmatig groter voorstelt dan ze zijn, de ‘strijd tegen vrouwenrechten’ financieren.

George Soros en Bill Gates betalen

Datta is intussen een serieuze speler. Bonneau: “Volgens het transparantieregister van de Europese Commissie heeft Neil Datta negen mensen in dienst en een budget van meer dan twee miljoen euro in 2022. Deze zijn afkomstig van het UNFPA, de WHO, de Bill & Melinda Gates Foundation, de Open Society Foundation van George Soros, Planned Parenthood International (IPPF) en het farmaceutische concern Merck Sharp & Dohme, dat de anticonceptiering en op desogestrel gebaseerde anticonceptiepillen produceert. Dit zijn allemaal organisaties die er persoonlijk belang bij hebben dat Neil Datta de boodschap verspreidt dat het beschermen van het leven van kinderen en de gezondheid van hun moeders een schending van mensenrechten is.”

Datta’s 'neokoloniale doel': bevolkingsreductie

Zo stelt Neil Datta, samen met de parlementsleden die hij verenigt, zijn strijd tegen pro-life voor als een humanitaire missie, terwijl het hem en zijn medestanders het er slechts om te doen is het doden van ongeboren kinderen zo veel mogelijk te verbreiden, niet in het laatst voor het - zoals Bonneau het noemt “neokoloniale doel” - om de bevolkingsgroei van arme landen net zo desastreus in elkaar te laten zakken als in het Westen al het geval is.

Laatst bijgewerkt: 24 mei 2024 15:45

Doneer