Op straat tegen abortus: "Ja, het is moord in sommige opzichten"

Pro-lifer op straatcampagne in Utrecht.

Op straat tegen abortus: "Ja, het is moord in sommige opzichten"

THEMA'S:

Universiteiten moeten jonge mensen opleiden tot kritische denkers. In de praktijk krijgen zij er vaak het seculier-liberalisme mee, dat abortus een 'recht' beschouwt. Daarom voeren vrijwilligers van Stirezo en TFP Studentenactie Europa daar straatcampagne. Ze openen de ogen van studenten die vaak nog nooit pro-life argumenten hebben gehoord.

Zelfs 'gelovigen' voor abortus

De vrijwilligers kregen aardig wat tegenspraak van de studenten, maar de meesten argumenten die de abortusvoorstanders hadden waren niet overtuigend. Er waren zelfs abortusvoorstanders die “best gelovig waren” en de zwangerschapsafbreking als “moord” erkende, maar het toch toestonden.

Een echt ander geluid

De groep jonge vrijwilligers trekt regelmatig naar universiteiten om te debatteren, pro-life pamfletten uit te delen en te laten zien dat er daadwerkelijk een ander geluid is dan de quasi-alomtegenwoordige consensus dat abortus een verworvenheid is van de vrouw. Uit de recente overwinningen in de Verenigde Staten is het zichtbaar dat de strijd voor het ongeboren kind lang kan duren, maar zeker vruchten voortbrengt.

Bestel Door het oog van de waker

Beveiliging keerde zich tegen ons

Vlak na aanvang, tikte een beveiliger van de campus op een vrijwilliger zijn schouder. “Waar gaat die flyer over?” vroeg de man, terwijl er een dynamisch debat werd gehouden tussen de pro-lifer en een groepje studenten die stonden te wachten voor hun lunch. Wij deden een studentenactie tegen de zonde van abortus, was het antwoord, maar dat beviel de beveiliger niet: “Van hier tot daar mag je niet flyeren, als je door wilt gaan ga je maar naar het centrum van de stad”. Toen we vroegen om een grondslag voor dit verbod in wet- of regelgeving, werd dit niet beantwoord. Voorlopig gingen wij maar dichter bij de bus- tramhalte door, er waren nog veel studenten om te overtuigen.

Studenten stak ons hart onder de riem

Het was een aangename verrassing om te zien dat er een student die naar zijn bijbaan fietste, een ommetje maakte om de pro-lifers een hart onder de riem te steken. Hij steunt onze acties al een lange tijd en waardeert de tijd en moeite die vooral vrijwilligers steken in het strijden tegen de morele crisis. Net als in bij de Universiteit van Amsterdam, waar het pro-life geluid ook tegenklank vond, wordt abortus onbespreekbaar gemaakt door het opinieklimaat onder studenten.

Lees ook: Kees van Helden: Overheid faalt in streven naar minder abortussen

'Ja, het is moord'

Toen een jongedame werd aangesproken, leek ze geïnteresseerd in onze boodschap. Na een korte woordenwisseling erkende zij zelf al: “Ja, het is in moord in sommige opzichten.” Dit veranderde de toon van het gesprek van toen af aan, want het bleek dat zij christelijk is en deze overtreding van het vierde gebod door de vingers zag, mits de vrouw niet gedwongen zou worden om een abortus te laten plegen.

Overal toepasbare 'barmhartigheid'

De jongedame was vooral voor abortus omdat zij gelooft in Gods onbeperkte en overal toepasbare 'barmhartigheid', zelfs voor daden die intrinsiek kwaad zijn en Hem beledigen. Is er nog plek voor de gerechtigheid? Kan de onze samenleving dit tolereren, of zelfs promoten zoals de grootschalige abortussubsidies voor ontwikkelingslanden? De studente zag wel in dat wij moeten investeren in het voorkomen van zoveel mogelijk abortussen, maar had zelfs als zelfbenoemde christen helaas geen oog voor Gods wetten en het gezag van de Kerk.

Sti straatcampagne utrecht 2

Ook bij de Hogeschool Utrecht werd straatcampagne gevoerd.

“Wij zijn sowieso tegen abortus, toch?”

Dat is hoe één van de studenten reageerde die met zijn vriendenkring voorbijliep. Er viel een lange stilte, tot iemand vroeg: “Maar denk je dan dat een verkrachte vrouw, levenslang moet leven met dat kind?!” Terwijl wij pamfletten uitdeelde waarop stond: ‘Bid en strijd om een einde te maken aan de zonde van abortus’, antwoordde de vrijwilliger kalm: “Natuurlijk is verkrachting een ernstige zonde, een misdaad die bestraft moet worden. Maar is het rechtvaardig om iemand anders hiervoor te bestraffen? Kan het slachtoffer van misbruik daarna een ander leven wegnemen omdat ze heeft geleden door een ander?”

Geïnteresseerd in het morele aspect

Ze leken geïnteresseerd in de morele kwestie, bleven vragen stellen en bespreken wat nou écht de oplossing zou kunnen zijn. Uiteindelijk besloten de studenten zelfs een latere bus te nemen, om nog kort vragen te kunnen stellen om meer te weten te komen over abortus.

Bekijk de video van onze eerdere straatcampagne in Den Haag:

Laatst bijgewerkt: 3 november 2023 10:14

Doneer