Christelijke beschaving

De christelijke beschaving is het fundament van christelijke samenlevingen. Een belangrijk onderdeel van de christelijke beschaving is Gods gebod “Gij zult niet doden”. Dit houdt ook in dat ongeboren kinderen recht op leven hebben, wat abortus uitsluit. Eveneens houdt het in dat de mens geen einde aan zijn leven mag maken, het leven behoort immers God toe. Dat sluit euthanasie uit.

U bent onmisbaar in deze strijd.

Zorg dat u niets over dit thema mist.