Paus Franciscus haalt hard uit naar abortus

Paus Franciscus heeft de reputatie zachte woorden te spreken over dat wat haaks staat op het katholieke geloof. Geen sprake van bij abortus. Deze week heeft de Heilige Vader in zijn audiëntie hard uitgehaald naar abortus.

De paus sprak:

Het is vreselijk, het pijnigt de ziel wat ik gehoord heb jaren geleden in het bisdom van Buenos Aires: Een vrouw, een goede vrouw, zeer, zeer mooi en die opschepte over haar schoonheid, merkte op alsof het natuurlijk was: ‘Ja, ik heb een abortus laten doen omdat mijn figuur zo belangrijk is.’

Volgens de paus is de vrouw door afgoden als schoonheid op het verkeerde pad gekregen, “en zij brengen je geen geluk. Een abortus laten doen om je figuur te behouden is een groot probleem”.

In 2014 noemde paus Franciscus abortus al een “afschuwelijke misdaad”. Zijn harde veroordeling van abortus wordt door velen gezien als een breuk met zijn gebruikelijke barmhartig. Maar juist de waarheid vertellen over de gruwelijkheid van moord is de hoogste barmhartigheid!

Minister Schippers: “Geen kinderen met Down? Moeten we accepteren”

 

minister-schipperKeuzevrijheid, keuzevrijheid, keuzevrijheid. We horen het keer op keer in debatten over abortus.

Keuzevrijheid moet er zijn, zelfs als dat leidt tot de massale moord op kinderen met het syndroom van Down. Zelfs als dat leidt tot het verdwijnen van deze bevolkingsgroep uit Nederland.

Minister Schippers van Volksgezondheid zegt dat zelf: “Als uit deze keuzevrijheid de situatie ontstaat dat er haast geen kinderen met het syndroom van Down geboren worden, dan vind ik dat we dat moeten accepteren.”

Keuzevrijheid is in steen gebeiteld. Behalve natuurlijk als een christelijke werkgever weigert een praktiserende homoseksueel aan te nemen. Dezelfde politieke partijen die vrije abortus voorstaan, verdringen zich dan in de Tweede Kamer om dwang te bepleiten.

Dezelfde abortusvoorstanders hekelen het aborteren van kinderen met het ‘verkeerde’ (lees: vrouwelijke) geslacht door Chinezen en Indiërs.

Dan mag er plots geen keuzevrijheid meer zijn. Dan is er geen keuzevrijheid maar ordinaire dwang.

De willekeur heerst – je zou het bijna denken, als je niet wist dat hier een strijd woedt tussen God en de prins van de duisternis. kamervragen-schippers

Docu: “Euthanasie wordt standaard manier van sterven”

“Als er zoveel tot euthanasie overgegaan wordt in de Lage Landen, dan moet er wel iets mis zijn met de cultuur.”

Standaardmanier van sterven
Aan het woord is de Nederlandse ethicus Theo Boer. Hij is een van de medici en ethici in de nieuwe documentaire Affirming Dignity.

De documentaire is gemaakt door de Alliance Defending Freedom, een organisatie die opkomt voor godsdienstvrijheid.

Boer: “Voor een groeiende groep mensen is euthanasie de standaardmanier van sterven.”

“Voltooid leven”
d66_kandidaten_congres1De documentaire is actueel nu in de politiek stemmen opgaan om ouderen die om wat voor reden dan ook hun leven voltooid achten, te helpen bij de zelfdoding. 

De Nederlandse staat zal dan hulp bij de (zelf)moord op eigen burgers aanbieden.

Drijvende krachten hierachter zijn uiteraard VVD en D66.

Glijdende schaal
De zelfmoord-met-staatshulp past binnen een ontwikkeling waar Boer en andere experts op wijzen in de documentaire: de glijdende schaal.

Eerst was euthanasie er voor de vreselijkste uitzonderingsgevallen, nu is het beschikbaar voor mensen met depressie. Wat als mensen euthanasie willen omdat hun zicht vermindert?

De wet is bewust vaag gemaakt om geen grens te stellen aan wie euthanasie kan krijgen.

Hier zien we hetzelfde als bij abortus, waar de wet spreekt over ‘onontkoombare noodsituatie’ als voorwaarde voor legale zwangerschapsafbreking. Dat is zo ongedefinieerd dat in de praktijk abortus altijd kan.

Onze toespraak op Mars voor het Leven: tegen abortus dus tegen de pil

Zaterdag hield Stirezo-bestuurslid Hugo Bos een toespraak bij de Mars voor het Leven. Bos benadrukte daarbij het verband tussen abortus en anticonceptie.

Geen vanzelfsprekend verband, want tegenwoordig zijn veel christenen gevallen voor de illusie dat anticonceptie moreel aanvaardbaar is.

Het grote verschil tussen abortus en anticonceptie is natuurlijk dat het eerste verwekt leven wegneemt, terwijl het tweede ‘slechts’ de verwekking van leven voorkomt.

Er loopt echter een lijn van anticonceptie naar abortus.

contraceptive-pills-849413_960_720Wie de pil slikt, sluit de voortplanting op voorhand al uit. Het eerste doel van seksualiteit wordt gefrustreerd.

Vergelijk het met eten. Het eerste doel van eten is het voeden van je lichaam. Een gezond mens geniet van eten, maar vergeet niet dat het uiteindelijk draait om voeding.

Het wordt decadent als je alleen maar eet voor het genot. Bijvoorbeeld door te doen zoals de Romeinen, die met een veer in de keel hun maag leegden zodat ze zich opnieuw konden volvreten.

Wat de veer is voor het eten, is de pil voor de seksualiteit. Het blokkeert de voortplanting en plaatst genot op de voorgrond.

Genot wordt een god. Het verdringt al het andere. Het verdringt de verantwoordelijkheid voor je eigen kind, dat door de seksuele daad verwekt is. Het dringt zelfs de optie van abortus bij je aan.

“Arglistig is het hart”, aldus de profeet Jeremia. Zelfs de besten kunnen wankelen onder de zware druk van een ongewenste zwangerschap, en kiezen voor abortus. Ook vrouwen met christelijke overtuiging!

Een verstandig christen wendt zich van de pil af. Laat je niet misleiden door genot, dat eindig en oppervlakkig is. Houd oog voor wat de Heer wilt met je seksualiteit: de verwekking van kinderen die de aarde bevolken tot vermeerdering van Zijn glorie.

Wie zat achter pro-abortus demonstratie bij Mars voor het Leven?

Zaterdag liep een historisch aantal van meer dan 7000 mensen mee in de Mars voor het Leven. 7000 mannen en vrouwen, ouders en kinderen, jongeren en ouderen.

Tegenover deze 7000 mensen stond een heuse tegendemonstratie. Wel 30 mensen stonden aan de overkant van het water waarlangs de Mars voor het Leven ging. Jonge mensen, studenten.

Ze scandeerden leuzen als “My body, my choice” en “Abortus is een mensenrecht” en zwaaiden driftig met borden.

Eén bord las: “Keep your rosaries off my ovaries” – “Houd je rozenkrans van mijn eierstokken”.

Bron: Twitter

Bron: Twitter

Rot op met je rozenkrans, dat is de gedachte. Bijzonder schofferend voor ons katholieken, voor wie de rozenkrans zo belangrijk is. Tegelijk een erkenning dat de rozenkrans door de duivel gevreesd wordt als krachtig wapen tegen abortus!

Abortus is legaal in Nederland. Wat beweegt dan een groep studenten om zo schreeuwerig en anti-katholiek actie te voeren?

De organisatie achter het protest was CHOICE for Youth and Sexuality. Dit is de jeugdbeweging van Rutgers, de Nederlandse tak van orgaanhandelaar Planned Parenthood. CHOICE heeft acht voltijds krachten.

Hoe betalen ze dat? Acht personeelsleden is niet goedkoop.

We kijken in de jaarcijfers. CHOICE kreeg in 2015 maar 2600 euro aan donaties. Nagenoeg niets. Wie verder leest – we zijn op pagina 44 – ziet de aap uit de mouw komen.

CHOICE krijgt bijna 600.000 euro per jaar aan subsidie. De Rutgersjeugd wordt voor 95% gefinancierd door het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Pro-choicers die protesteren bij – volledig door donateurs betaalde – pro-life evenementen, worden volledig gesubsidieerd door de Nederlandse overheid.

choice2

Subsidie schept mogelijkheden. Wij pro-lifers zouden graag 600.000 euro per jaar – CHOICE’s toelage – krijgen om bussen te regelen, sprekers uit te nodigen, op sociale media te adverteren – alles om nog veel meer dan 7000 mensen op de been te krijgen.

En wat doet de Rutgersjeugd? Niet meer dan 30 mensen optrommelen voor een miezerige tegendemonstratie.

Want de acht stafmedewerkers, volledig met subsidie betaald, besteden bijna al hun tijd aan het verwerven van… subsidies!choice1
(Bron: Jaarrapport van CHOICE, p. 35)

Het is een schande dat meer dan een half miljoen aan belastinggeld gaat naar een organisatie die het overgrote deel van de tijd belastinggeld bedelt en alleen buiten komt om katholieken te schofferen en pro-lifers toe te schreeuwen.

Bekijk het echter eens van de andere kant. De vijand – het pro-abortusconglomeraat van Rutgers, FIOM, CHOICE, etc. – leeft volledig van subsidies. Ze krijgen hun door en door verdorven product van abortus niet verkocht aan het volk.

Wij zijn het volk. Wij zijn duizenden mannen en vrouwen, ouders en kinderen, jongeren en ouderen. En wij eisen met steeds luidere stem een einde aan de kindermoord!

Mars voor het Leven: veel volk, veel zegen

img_1438Wij keren net terug van de Mars voor het Leven. Een volgepakte dag, die begon met een Heilige Mis en eindigde met aanbidding van het Allerheiligst Sacrament en een borrel. Daartussen was een toespraak van katholiek activist Michael Voris.

En er was natuurlijk de Mars! Had je niet kunnen missen als je deze zaterdag in Den Haag was. Een lange, dikke sliert trok door de stad. In stilte, ter herinnering aan de 30.000 kinderen die elk jaar het leven laten door abortus.

Dit jaar was de opkomst historisch hoog: naar schatting meer dan 5000 man. Toen SGP-leider Kees van der Staaij vroeg wie voor het eerst bij de Mars was, staken meer dan duizend mensen de hand op. De bescherming van het ongeboren leven leeft!

Naast Van der Staaij sprak ook Hugo Bos, bestuurslid van Stichting Recht Zonder Onderscheid. Hij sprak namens de katholieken.

Hugo Bos benadrukte dat wij abortus alleen kunnen stoppen als wij ook stoppen met het loskoppelen van seksualiteit met voortplanting. Abortus is het resultaat van een cultuur waarin voortplanting gezien wordt als onwelgevallig product van seksuele omgang. Daarom moeten wij ook anticonceptie afwijzen en bekritiseren.

Zie HIER voor onze foto’s van de Mars voor het Leven. 

Wij vanuit Stirezo danken Schreeuw om Leven van harte voor het organiseren van een uitstekende Mars voor het Leven. Chapeau!

Last but not least danken wij van Stirezo de Blauwe Zusters, die met ons meewerkten voor het katholiek voor- en naprogramma. Jullie inzet en glimlach waren veel waard.

Een dag met veel volk en veel zegen. Wij hebben nu al zin in volgend jaar!

Nederlandse abortusarts: Ik maak gezonde vrouwen ziek

raven

Gabie Raven is gediplomeerd arts. Haar werk is aborteren. Zij is de persoon die het ongeboren kindje doodt en weghaalt met de zuigcurettage – of, zoals zij het zelf cynisch zegt, door te ‘stofzuigen’.

Hier zeven opmerkelijke uitspraken van abortusarts Raven, gedaan in een recent interview met Volkskrant (betaalmuur).

Als wij op bezoek gingen bij vrienden, vroeg iedereen naar [mijn echtgenoot] zijn werk, maar niet naar dat van mij.

Als je zelfs niet met je vrienden kunt praten over hoe je een groot deel van de week besteedt, dan moet je toch achter de oren krabben…

[Mijn echtgenoot zei] dat ik beter kon stoppen [..]. Het was een van de redenen voor onze scheiding.

Het goede breekt gemakkelijk onder de zware druk van de zonde die abortus is. Zo ook het huwelijk.

Tijdens een etentje waar niemand wist wat ik deed, zei iemand: ‘Misschien moet euthanasie door de abortusartsen gedaan worden, die zijn gewend om mensen om zeep te helpen.’ Ik dacht: je hebt nog gelijk ook. In mijn vak kijk ik anders naar het leven.

Het is niet anders kijken, maar anders omgaan met het leven. Dat is nog zacht uitgedrukt, want Ravens beroep is feitelijk het vermoorden van kinderen.

Iedereen komt bij ons, van hoog tot laag, maar daarna wil men ons liefst zo snel mogelijk weer vergeten.

Normaliter redden of verbeteren medische ingrepen je leven. Dan ben je de arts dankbaar. Bij vrouwen die abortus plegen, overheerst geen dankbaarheid maar een escapisme dat je ook ziet bij getraumatiseerde oorlogsslachtoffers.

Artsen worden opgeleid om mensen beter te maken, wij laten jonge vrouwen die niets mankeren fysiek soms slechter vertrekken dan dat ze kwamen.

Daar valt je mond wel van open. Een arts die toegeeft gezonde mensen ziek te maken is een verrader van haar eigen vak en een vijand van het patiëntenbelang.

Soms vraagt iemand: bent u ook arts? Dan zeg ik voor de grap: ‘welnee joh, voor stofzuigen is toch geen opleiding nodig.’

Het stofzuigen is het gebruik van de zuigcurettage, een zeer sterk apparaat dat het ongeboren kindje kapot zuigt. Een gruwelijke operatie, onder uitgelegd. Alleen kijken als u een sterke maag heeft.

Ik had ooit iemand die zei dat het niet uitkwam omdat ze in een verbouwing zat. [..] Ze raakte in paniek. Uiteindelijk heb ik haar behandeld. Het stond ver van me af, maar van haar keuze had ze me overtuigd.

Het dieptepunt. Een kind aborteren terwijl de moeder in paniek is en alleen een verbouwing geeft als reden. Is dit een ‘onontkoombare noodsituatie’, de eis die de Nederlandse wet stelt aan een abortus? De vraag stellen is ‘m beantwoorden…

Michael Voris komt naar Nederland voor pro-life lezing

De bekende katholieke activist Michael Voris komt naar Nederland. Op vrijdag 9 december geeft hij om 19:30 een lezing in Heilig Landstichting, nabij Nijmegen.

Meer informatie vindt u op de flyer onder. De lezing wordt georganiseerd door Stichting Recht Zonder Onderscheid en Stichting Civitas Christiana.

U bent van harte uitgenodigd! Vertaling is aanwezig.

flyer_mv flyer_mv2

Paus Franciscus laat priesters abortus vergeven

Kracht

Het goede voorbeeld: de Heilige Vader vergeeft een biechtende zondaar.

De katholieke Kerk acht abortus zo’n zware zonde, dat als een persoon het opbiecht alleen bisschoppen bevoegd zijn om absolutie te geven.

Paus Franciscus heeft op 21 november een apostolische brief gepubliceerd, Misericordia et Misera, die deze bevoegdheid permanent aan alle priesters geeft.

Voortaan kan dus ook een pastoor of kapelaan absolutie schenken aan personen die de zonde van abortus opbiechten.

De Heilige Vader schrijft:

“Ik wil benadrukken dat abortus een zware zonde is, want het maakt een einde aan een onschuldig leven. Maar er is geen zonde die niet door Gods vergiffenis kan worden weggenomen. Moge iedere priester daarom een gids zijn, ondersteuning en comfort bieden voor boetelingen op deze reis van speciale verzoening. Ik sta voortaan toe alle priesters degenen die de zonde van abortus provocatus hebben gepleegd te ontslaan.”

Geheel nieuw is de situatie niet. In het Jaar van Barmhartigheid, dat afgelopen zondag afgesloten is, had Franciscus deze bevoegdheid al gegeven. Deze tijdelijke maatregel wordt nu permanent.

Wij hopen en bidden dat meer en meer mensen wier geweten geplaagd wordt door een gepleegde abortus, naar een priester gaan om hun zonde te belijden en om vergeving te ontvangen.

De biechtstoel is geen martelkamer in een gevangenis, maar de operatiekamer van het veldhospitaal dat de Kerk is. Hier begint de genezing.

Een krachtig voorbeeld van hoe het biechten het begin is van genezig, geeft de Nederlandse pater Elias: