Vreemde spagaat: Ploumen over hoe zij pro-abortus én katholiek is

In Adieu God? interviewt Tijs van den Brink bekende Nederlanders over hun relatie met geloof en God. Gister verscheen minister Lilianne Ploumen.

Katholieke standpunt

Je zou zeggen dat Ploumen afstand bewaart van het christelijk geloof. Zij lobbyt met She Decides intensief voor de export van meer abortus naar Afrika, wat op veel weerstand stuit van Afrikaanse gelovigen. Maar Ploumen noemt zich zowaar Rooms-katholiek. Van den Brink legt haar daarom het Rooms-katholieke standpunt over abortus voor. Die is er een van absolute afwijzing. In alle gevallen heeft het ongeboren kind recht op leven.

Paus Franciscus

“Ik vind bijvoorbeeld de manier waarop de huidige paus erover spreekt, laat ruimte voor de eigen afweging.” Dat laat paus Franciscus zeker niet. De Heilige Vader noemt abortus “een vreselijke misdaad” en een “zeer zware zonde”.

Mis verstoord

Ploumen weerstreeft de Kerk niet alleen op het vlak van abortus. Ook de eucharistie moet het ontgelden. Trots vertelt de minister over hoe zij als voorzitter van de PvdA een Mis verstoord heeft omdat de pastoor een praktiserende homo de hostie weigerde. Een ongehoorde schending van de scheiding tussen kerk en staat.

Bisschoppen weerspreken

Het zou goed zijn als de Nederlandse bisschoppen Ploumen weerspreken. Als Rooms-katholiek kun je absoluut niet voor abortus zijn. Wij katholieken – en alle andere mensen – hebben de plicht om alle ongeboren kinderen te beschermen!

 

⇒ Stirezo komt op voor het recht op leven van de ongeboren kinderen.
Steun onze strijd tegen abortus en doneer nu!

Universiteit censureert kritiek op abortus

Er is ophef ontstaan aan de universiteit Louvain-La-Neuve in België. Docent Stéphane Mercier noemt abortus “de moord op een onschuldig persoon.” Mercier doet de uitspraak in een essay over ‘La philosophie pour la vie’, vertaald: ‘De filosofie voor het leven’. Eerstejaars studenten van de filosofieopleiding moeten het lezen.

“Choquerend”

De seculiere media schreeuwt moord en brand. Nieuwssite Newsmonkey vond de kritiek op abortus “choquerend”.  Een of ander anti-discriminatiecentrum deed een duit in het zakje: “Het is heel moeilijk voor eerstejaarsstudenten, die pas 18 jaar zijn om kritiek te formuleren op zo’n vraag. Ze zijn meestal nog niet in staat om tegenargumenten te verzinnen.”

Slijpsteen geest

Je moet bij een universitaire studie juist heel moeilijke opdrachten geven. Je moet studenten juist flink laten zweten om tegenargumenten te verzinnen. De hele toegevoegde waarde van de filosofie, het vak waar dit essay voor gelezen moest worden, is dat het je geest slijpt aan contraire ideeën. Dit betekent voor een katholiek dat je Nietzsche over de dood van God leest. Dit betekent voor een seculier-liberaal dat je anti-abortusfilosofie leest.

Censuur van pro-lifer

Sla je aan het censureren, dan houdt de filosofieopleiding op een slijpsteen van de geest te zijn. Censureren is wat de universiteit Louvain-La-Neuve heeft gedaan. Het noemde Merciers ideeën “onaanvaardbaar” en haalde het essay van de website. Daarmee is de pro-life professor feitelijk gecensureerd. Een klam deken van meningendictatuur trekt over de universiteit heen.

Capitulatie

Ben je als student weigert contraire ideeën te bespreken, dan moet je van de universiteit wegblijven. Dat de universiteit aan de kritiek toegeeft is capitulatie. De nek is gebogen, de geest is gedoofd.

 

⇒ Stirezo komt op voor het recht op leven van de ongeboren kinderen.
Steun onze strijd tegen abortus en doneer nu!

Hypocriet: abortusklinieken verzwijgen risico’s van curettage

Onderzoekers van het AMC waarschuwen voor curettage na de miskraam. Door curettage neemt de kans op vroeggeboorte bij een volgende zwangerschap toe, van 6 procent naar 9 procent. Ook zorgt het bij een op de vijf vrouwen voor verklevingen, een littekenvorming in de buik die tot onvruchtbaarheid kan leiden.

Diep dal

De onderzoekers raden aan om zo lang mogelijk te wachten op een natuurlijke afloop. Dat is een bijzonder advies. Als vrouwen ontdekken dat hun kindje niet meer leeft, gaan ze emotioneel door een dal. Een dal dat verdiept doordat het kindje vaak nog een of twee weken blijft zitten. De zwangerschap afsluiten is dan moeilijk en het is begrijpelijk dat veel vrouwen in die situatie curettage willen. Toch zien de onderzoekers zulke grote gezondheidsrisico’s dat zij curettage alleen aanbevelen bij medische noodzaak.

Informatie achterhouden

Curettage wordt niet alleen ingezet bij miskramen, het is ook de meest gebruikte methode bij abortus. Waarom staat deze waarschuwing dan niet op de websites van abortusklinieken? En dat terwijl al langer bekend dat curettage de kans vergroot op vroeggeboorte bij de volgende zwangerschap. De website van CASA Klinieken, die meerdere abortusklinieken runnen, bevat informatie over allerlei aspecten van de abortusbehandeling, behalve over de gezondheidsrisico’s. Dit is ronduit misleidend.

In het duister gelaten

Het is ook hypocriet. Vrouwen met een miskraam waarschuwt het ziekenhuis (terecht) voor de risico’s van curettage, maar ongewenst zwangere vrouwen wordt cruciale informatie onthouden. Dit zegt veel over hoe de klinieken en de abortuslobby naar ongewenst zwangere vrouwen kijken. Vrouwen die bij normale behandelingen autonome ‘zorgconsumenten’ zijn, worden bij de kliniek bevoogdend behandeld en in het duister gelaten over gezondheidsrisico’s.

Vermijdbaar risico

De gezondheidsrisico’s van curettage zijn in geval van abortus volledig vermijdbaar. Het alternatief voor curettage is namelijk het uitdragen van de zwangerschap. Dat is veel beter voor de vrouw, niet te vergeten ook voor haar kind dat immers blijft leven. Curettage zonder medische noodzaak maakt vrouwen niet gezonder maar zieker. Dit is compleet in strijd met het doel van gezondheidszorg: mensen beter maken. De abortusartsen geven dat zelf toe. Dr Gabie Raven zei vorig jaar tegen Volkskrant: “Artsen worden opgeleid om mensen beter te maken, wij laten jonge vrouwen die niets mankeren fysiek soms slechter vertrekken dan dat ze kwamen.”

Verplichte voorlichting nodig

Het wordt tijd dat zwangere vrouwen op een volwassen manier voorgelicht worden over de risico’s die zij lopen bij abortus. Minister Schippers van Volksgezondheid zou zulke voorlichting verplicht moeten stellen. Want de keuzevrijheid die de minister zo belangrijk vindt bij abortus, is een nepvrijheid zolang de zwangere vrouw in het duister wordt gehouden.
⇒ Stirezo komt op voor het recht op leven van de ongeboren kinderen.
Steun onze strijd tegen abortus en doneer nu!

Oproep aan minister Ploumen: gebruik abortusgeld tegen honger

Hongersnood woedt in Afrika. 20 miljoen mensen dreigen de hongerdood te sterven. Vooral in Zuid-Soedan, Jemen, Noordoost-Nigeria en Somalië heerst een groot voedseltekort, doordat daar burgeroorlogen gevoerd worden. 

Kwetsbare kinderen

Honger treft één groep keihard: de jonge kinderen, ongeboren en geboren. Waar wij volwassenen gerust een maand met minder kunnen, remt de groei bij een klein kind en ontwikkelen zich stoornissen. En wat te denken van de zwangere vrouwen? Oorlog en honger brengen geweldig veel stress. Die stress heeft een negatieve invloed op haar ongeboren kind.

Giro555

Er moet wat gedaan worden aan deze hongersnood. Betrokken burgers zijn daarom begonnen met de actie Giro555. 10 dagen fondsenwerving hebben 10 miljoen euro opgeleverd. Zeer waardevol maar niet genoeg. De Nederlandse overheid moet in zo’n geval inspringen en helpen.

Kans op leven

Het geld heeft de overheid al. Onze minister van Ontwikkelingssamenwerking heeft recent 181 miljoen euro opgehaald voor haar internationaal abortusfonds She Decides. 181 miljoen euro, dat zou echt het verschil kunnen maken voor de hongerigen in Afrika! Wij roepen minister Ploumen van harte op de 181 miljoen euro van She Decides niet te steken in abortus maar in echte hulp. Geef Afrikaanse artsen geen abortustang maar antibiotica. Geef Afrikaanse vrouwen geen condooms maar voedselpakketten. Geef Afrikaanse kinderen niet het gevaar van de dood maar een kans op leven!

 

⇒ Stirezo komt op voor het recht op leven van de ongeboren kinderen.
Steun onze strijd tegen abortus en doneer nu!

Verkiezingen: pro-abortus Ploumen verliest, pro-lifers stabiel

De verkiezingen zijn voorbij. De (gigantische) stembiljetten zijn geteld. Tijd om de balans op te maken: wat betekent de verkiezingsuitslag voor de ongeboren kinderen? 

Geen pro-choice monsterzege

GroenLinks en D66, volgens ons onderzoek op bijna alle vlakken het meest pro-abortus, gaan van 16 naar 33 zetels. Van een monsterzege aan pro-choice kant is evenwel geen sprake. VVD, die bij monde van minister Schippers vindt dat we het uitsterven van kinderen van Down maar moeten accepteren, gaat van 41 naar 33 zetels. PvdA, partij van minister Ploumen met haar internationaal abortusfonds She Decides, wordt al helemaal afgestraft: van 38 naar 9 zetels.

Ploumen verliest

Opvallend is dat PvdA-minister Lilianne Ploumen waarschijnlijk niet in de Tweede Kamer komt. Zij staat op plaats 10, terwijl PvdA maar 9 zetels wint. Ploumen plukt kennelijk geen politieke vruchten van haar internationaal abortusfonds. Haar rol is echter nog niet uitgespeeld. Gaat haar partij het kabinet in en wordt een PvdA-Kamerlid bewindsman, dan schuift Ploumen door en komt zij wel in het blauwe pluche. Ook een mogelijkheid: zij zet haar jacht op subsidiegeld voort als directrice van She Decides of van een non-gouvernementele organisatie.

Stabiele pro-life partijen

Aan de pro-life kant vinden we SGP en ChristenUnie als ondubbelzinnige voorstanders van het recht op leven bij ongeboren kinderen. Beiden blijven met respectievelijk 3 en 5 zetels op hetzelfde niveau als in 2012. SGP en ChristenUnie kunnen weer vier jaar vooruit, hopelijk met net zoveel pro-life passie als zij de afgelopen jaren aan de dag legden.

CDA, quo vadis?

Heel anders is de uitslag bij CDA. De christendemocraten gaan van 13 naar 19 zetels. CDA is in medisch-ethisch opzicht een partij die nogal wankelt: kritische kanttekeningen bij pro-abortusvoorstellen, maar niet meer dan kanttekeningen. En wie het officiële standpunt van de partij leest, krijgt sterk de indruk dat het CDA niet meer doet dan de status quo verdedigen. Er is echter hoop. Bij de vorige verkiezingen was er binnen de partij een stevig pro-life geluid te horen, nota bene van de jongerenafdeling. Als CDA in de regering komt en de CDA-jongeren weten de koers te verleggen richting de bescherming van de ongeboren kinderen, dan kan dat grote gevolgen hebben.

 

⇒ Stirezo komt op voor het recht op leven van de ongeboren kinderen.
Steun onze strijd tegen abortus en doneer nu!

Drie dagen na Dumpert-hit redden onze wakers een baby

Bijna 600.000 Nederlanders zagen het op Dumpert: een hysterische man intimideert Stirezo-wakers bij een abortuskliniek. Drie dagen na het voorval werd door voorlichting van de wakers een baby gered van de abortusdood. 

Opgewonden voorbijganger

Op dinsdag zijn we begonnen voor de abortuskliniek in Arnhem. Nog geen kwartier in actie, ‘begroette’ ons al heftig een voorbijganger, die luid schreeuwend en met wilde gebaren tekeer ging tegen een waakster. De heren Bos en Gerl moesten tussenbeide komen, wat de opgewonden voorbijganger nog kwader maakte. Hij schold ons uit en filmde tegelijk de hele toestand. Je kreeg de indruk dat hij door de abortuskliniek zelf was ingehuurd om voor onrust te zorgen en ons uit te dagen. Wij lieten ons echter niet provoceren, zodat de vreemde man het bij dreigen met klappen hield en hij ten slotte met een waanzinnige snelheid wegreed. Daarbij reed hij haast twee mensen aan.

Zonder succes

Later kwam ook de politie die onze flyers wilde zien en ons verzocht de vrouwen niet te veel met bijvoorbeeld foto’s van geaborteerde kinderen lastig te vallen (opmerking: onze stoepvoorlichting blinkt uit in discrete en gevoelige omgang met de betroffen vrouwen). De politie stuurde ons echter niet weg, zodat wij met onze voorlichting verder konden gaan. Zeer veel vrouwen met een zwangerschapsconflict kwamen deze morgen, waarop wij van 7.30 tot 13.00 uur voor de moordplaats stonden, om abortus. Wij baden en gaven de hele tijd voorlichting. Het kwam zeker tot gesprekken maar zonder zichtbaar succes.

Wonderdadige medailles

De volgende dag reden wij in de stromende regen naar Houten, maar moesten daar vaststellen (resp. verheugden ons) dat de CASA-kliniek daar gesloten was. Wij baden twee rozenkransen, maakten van het terrein een mijnenveld van ‘Wonderdadige Medailles’ en kwamen ten slotte ook nog met een jonge protestantse christin in gesprek, die, geraakt door onze activiteit en getuigenissen, beloofde ons bij de volgende actie voor de abortuskliniek in haar woonplaats Houten te komen ondersteunen.

Geredde baby

De derde dag was er dan – God zij dank – een geredde baby: al op de stoep aan de overkant, waar een jonge Duitse vrouw en haar mannelijke begeleider hun auto parkeerden, werd het koppel door zr. Monja aangesproken. Het bleek dat de jonge moeder in haar zeventiende zwangerschapsweek was, en zich eigenlijk niet gelukkig voelde over de geplande abortus. Het probleem was haar vriend, de vader van het kind, die haar tot abortus had aangezet.

Situatie escaleert

Deze vriend werd steeds agressiever naarmate en hoe succesvoller de voorlichtster op de zwangere vrouw inpraatte. Toen zr. Monja ten slotte de vrouw aanbood om met ons alleen terug naar Duitsland te rijden, leek de situatie te escaleren en moest de heer Gerl ingrijpen. Hij en zr. Monja haalden het ruziënde paar uit elkaar. Zr. Monja nodigde de zwangere vrouw uit in een café en evenzo probeerde de heer Gerl de opgewonden vader van het kind bij een warm kopje koffie te kalmeren.

Hart luisteren

Na meer dan een uur kon zr. Monja de vrouw met een zwangerschapsconflict ervan overtuigen zich tegen de negatieve invloed van haar vriend af te schermen, naar haar hart te luisteren en haar kind te behouden. Ze verzocht ons haar naar Bielefeld te rijden naar haar – eveneens zwangere – zus. Dit ligt maar 45 minuten verwijderd van onze woonplaats in Bad Laer bij Osnabrück. Wij braken daarom de stoepvoorlichting in Utrecht af om 12 uur ’s middags en reden samen met de nu opgeluchte zwangere vrouw, die haar vriend alleen achterliet, naar Duitsland. Dank aan God, haar dochter mag leven! God vergoede het iedereen die ons ondersteunt!

 

⇒ Stirezo komt op voor het recht op leven van de ongeboren kinderen.
Steun onze strijd tegen abortus en doneer nu!

Hoe katholieke priester in Nederland abortus legaliseerde

Geregeld houden wij presentaties over abortus. Het publiek is steevast verbaast over één obscuur feit. Namelijk dat abortus in Nederland gelegaliseerd is door de stem van een Rooms-katholieke priester. 

We reizen terug naar het jaar 1980. Abortus stond bovenaan de politieke agenda. Zo verdeeld als de voorstanders en tegenstanders waren over de moraliteit van abortus, zo verenigd waren zij in de wens het gedogen te eindigen en wettelijke helderheid te scheppen. Er moest maar eens gestemd worden over de legalisering van abortus.

Pater Koopman

Buiten het parlement woedde strijd tussen ‘baas in eigen buik’ en ‘recht op leven’. Prominent tegenstander van abortus was pater Jan Koopman. Niets was hem te gek om aandacht te trekken voor zijn anti-abortusstandpunt. Eenmaal bezette hij drie dagen lang een kraan, als protest tegen een pro-abortusconferentie. Steevast stond hij op het Binnenhof te bidden. Pater Koopman, oprichter van Stirezo, was immer gekleed in soutane. Deze priester was een boegbeeld van de pro-life beweging.

Strijd priesters

Tegenover de in soutane gehulde Koopman kwam een senator te staan, gekleed in pak maar gewijd in hetzelfde Rooms-katholieke priesterschap. De strijd om abortus was een strijd tussen priesters.

Kinderbescherming

In de Tweede Kamer was de strijd al gewonnen door de abortusvoorstanders, zij het met één stem verschil. De beslissende stem kwam van Ruud Nijhof, van de eenmansfractie Democratische Socialisten ’70. Nijhof was Rooms-katholiek. Had hij vanuit zijn geloofsovertuiging gestemd, dan was legale abortus verworpen. Saillant detail: Nijhof werd later algemeen directeur van de Raad voor de Kinderbescherming. Nijhofs directeurschap kan overigens verklaren waarom de Kinderbescherming op de lijst van donateurs staat bij abortuspromotor Rutgers.

Eerste Kamer

Na de Tweede Kamer was de Eerste Kamer aan zet. Nog meer dan nu was de Senaat destijds een chambre de réflexion. Senatoren keken voornamelijk naar de samenhang van het wetsvoorstel met andere wetten. Niet bij dit wetsvoorstel. De bedaarde senatoren veerden op en debatteerden heftig over het issue, terwijl pers en Tweede Kamer over de schouder meekeken.

Christelijke dissidentie

Het leek er op dat het wetsvoorstel zou sneuvelen. Er was dissidentie bij al twee CDA-senatoren. Zij konden legale abortus niet verenigen met hun christelijk geweten. De dissidenten gaven gehoor aan hun christelijke plicht de kwetsbaren te beschermen. Eén andere CDA-senator negeerde die plicht. Dit terwijl hij goed bekend was met de Kerkelijke leer over het ongeboren leven. Hij stemde voor. Dankzij hem nam de Eerste Kamer het voorstel aan: 38 voor, 37 tegen. De rest is geschiedenis. De Wet afbreking zwangerschap kwam, abortus werd legaal. Sindsdien zijn er honderdduizenden kinderen vermoord.

Jos Schreurs

Wie was deze senator, die in zijn eentje abortus legaal maakte? Het was Jos Schreurs, priester van de Rooms-katholieke Kerk. Abortus is erdoor gekomen niet door hysterische feministen of gewetenloze machtspolitici, maar door een Rooms-katholieke priester. Als de geschiedenis alleen door mensenhanden geleid zou worden, dan was dit onvoorstelbaar geweest. Dat een priester abortus legaliseert bewijst dat er krachten van de duisternis werken in de geschiedenis. Dezelfde duistere krachten die Judas, tot de priesterstand verheven, aanzetten tot het verraden van Jezus Christus.

Geen spijt

Je zou denken dat Schreurs (rechts) spijt zou hebben. Het was zelfs voor de meest rabiate abortusvoorstander duidelijk dat er een enorme kloof gaapte tussen priesterschap in de Roomse Kerk en het bevorderen van abortus. Vooral met de aanzwellende abortuskritiek van paus Johannes Paulus II. Schreurs had echter geen spijt. Hij zei nadien in een interview dat op voorhand besproken te hebben met zijn overste, Mgr. Gijsen van Roermond. “Over het zedelijke, morele principe waren wij het volledig eens. Maar toen ik mijn stem uitbracht, gaf ik met anderen samen een politiek oordeel en dat valt onder mijn handelen als Kamerlid.” Schreurs had met andere woorden zijn geweten uitgezet.

Gevallen engel

De katholieke activist Michael Voris sprak in december 2016 op een Stirezo-bijeenkomst. Hij plaatste de strijd tussen abortusvoorstanders en pro-lifers in geestelijk perspectief. De duivel, zo vertelde Voris, is een engel die gevallen is uit hoogmoed, omdat hij niet kon verkroppen dat God zijn beeld en gelijkenis zou geven aan de mens. Engelen zijn puur geest, de mens is geest en vlees. Geest staat hoger dan vlees. Dus moeten engelen boven de mens staan. Boven Christus ook, boven Maria. Maar God zei tegen de duivel: Ik zal het vlees aannemen, en gij zult mij gehoorzamen.

Wraak duivel

God zei zelfs tegen de duivel, toen nog Lucifer geheten: Ik zal de moeder van de mensgeworden God tot Koningin van de Hemel maken. Je zult Maria dienen. Lucifer kon dit niet verkroppen. Uit hoogmoed verwierp hij God en viel uit de hemel. Het was omdat God zijn beeld en gelijkenis wil drukken op het vlees van mensen. Daarom wil duivel het zuiverste vlees, dat van ongeboren kinderen, vernietigen. Het is een poging van de duivel om zich te wreken op God. Daarom is abortus bij satanisten een sacrament: men offert niet het Lichaam en Bloed van Christus in de Heilige Mis, men offert het kind bij abortus.

Leven en dood

Politiek neigt naar het pietluttige. Parlementariërs kunnen maandenlang steggelen over voorbijgaande zaken. De verdediging van het ongeboren leven is absoluut anders. Het is letterlijk een zaak van leven en dood. Stem daar ook naar!

 

⇒ Stirezo komt op voor het recht op leven van de ongeboren kinderen.
Steun onze strijd tegen abortus en doneer nu!

Stirezo-wakers bedreigd: “Ik sla je hele kop in elkaar”

Pro-lifers van Stirezo gaan geregeld naar abortusklinieken. De wakers bidden voor de ongeboren kinderen. Zij bieden vrouwen alternatieve hulp aan. Dat roept soms heftige reacties op bij abortusvoorstanders. 

Tot inkeer

Arnhem, dinsdag 7 maart, ‘s ochtends. Pro-lifers van Stirezo stellen zich op bij de lokale abortuskliniek. Onder hen een vrouw die zelf abortus onderging en tot inkeer is gekomen. Zij weet als geen ander hoe schadelijk abortus is.

Vrij aanbod

De wakers bidden voor de ongeboren kinderen die in de kliniek worden gedood en voor de ongewenst zwangere vrouwen die er naar binnen gaan. Deze vrouwen krijgen een folder aangeboden en kunnen in gesprek gaan met de wakers. Er is geen opdringerigheid, er is geen dwang. Alleen een vrij aanbod om mee te wandelen op een andere weg dan de weg van abortus.

Heftig dreigement

Er rijdt een auto langs. De bestuurder schreeuwt luidt naar de wakers. Zij besteden er geen aandacht aan. Even later komt de auto terug, rijdt de stoep op en komt net voor een lantaarnpaal tot stilstand. De bestuurder springt eruit en begint al filmend te tieren. Als een van de wakers een biddende vrouw afschermt, dreigt de man: “Ik sla je hele kop in elkaar!”. Ondanks dit heftige dreigement blijven de wakers kalm. Pogingen om de man tot rust te brengen zijn tevergeefs: als een Duitse waker ook maar één woord spreekt, roept de man “Ik ben geen nazi!’.

Op Dumpert

“Dumpert, kennen jullie Dumpert?” vraagt de man. “Daar komen jullie op.” En inderdaad: de volgende dag staan de Stirezo-wakers op Dumpert. In no time is het het meest bekeken filmpje van de populaire website, die gerund wordt door GeenStijl. De reacties onder het filmpje zijn gemengd: de een vindt de filmer een held, de ander vergelijkt hem met treitervloggers. De een bewondert de kalmte die de belaagde wakers bewaren, de ander noemt ze in GeenStijl-taal ‘christengekkies’.

Bijna overreden

De man beent terug naar zijn auto en scheurt weg. Twee willekeurige voorbijgangers worden bijna door hem overreden. Ook botst hij net niet op een andere auto. Het loopt met een sisser af.

Achteraf gezien

Een van de aanwezige wakers kijkt terug. “Als je kiest tegen het leven, kies je ook tegen de beschaving. Dat uit zich in grof schelden en gevaarlijk rijden.”

“Deze agressieve reactie kwam denk ik doordat zijn geweten werd aangesproken. Ergens is het een goed teken dat wij zo’n reactie krijgen. Krijg je geen reactie, dan laat het mensen koud. We weten nu dat we iets losmaken.”

 

⇒ Geen kind verdient het geaborteerd te worden. Daarom waakt Stirezo bij abortusklinieken. Help ons daarbij door te doneren. Met uw steun kunnen wij er zijn voor de ongeboren kinderen en de ongewenst zwangere vrouwen!

Teken internationale petitie tegen NIPT

IJsland voerde in 2000 NIPT in. Acht jaar later werden alle ongeboren kinderen met Down gedood. Niet één mocht leven.

Denemarken volgde in 2004. Tegenwoordig wordt 98% van de ongeboren kinderen met Down geaborteerd.

Nederland wil nu ook NIPT. Althans de Nederlandse regering wil het. En als daardoor “haast geen kinderen met het syndroom van Down geboren worden, dan vind ik dat we dat moeten accepteren”, aldus minister Schippers.

Prenatale selectie wordt in steeds meer landen ingevoerd, met de massale abortus van kinderen met Down tot gevolg. Dit vreselijke kwaad moet gestopt worden. Teken daarom de internationale petitie tegen NIPT en andere vormen van prenatale selectie!

“Prenatale selectie, waarbij geen sprake is van gezondheidswinst of voorkomen van leed, is een sociale en morele misdaad tegen mensen met een beperking en hun families en geen taak van de overheid”, aldus de petitie.

De internationale petitie is een initiatief van Stop Discriminating Down, waar de Nederlandse activiste Renate Lindeman bij betrokken is. Lindeman is moeder van kinderen met Down en zet zich als geen ander in voor hun recht op leven.

De mentaliteit van ‘ethicus’ Peter Singer, die kinderen met Down minder dan varkens vindt, grijpt om zich heen in de wereld. Wij moeten dit stoppen. Teken de internationale petitie!

 

⇒ Stirezo komt op voor het recht op leven van de ongeboren kinderen.
Steun onze strijd tegen abortus en doneer nu!

Pro-lifer van Stirezo op tv, She Decides weigert debat

Bij Stirezo waren we verheugd dat onze woordvoerder Rutger Schimmel afgelopen vrijdag bij televisieprogramma De Tweede Kelder mocht aanschuiven. Abortus is niet vanzelfsprekend, er moet over gedebatteerd worden. 

Een onderwerp van het gesprek was She Decides, het internationaal abortusfonds van minister Ploumen. Schimmel zei “zich te schamen” dat een Nederlandse minister drijvende kracht is.

“In Afrika zeggen ze: kinderen hebben recht op leven. Nu zeggen wij: die kinderen hebben geen recht op leven, die kinderen moeten gedood kunnen worden.”

Op de vraag of abortus niet gewoon de keuze van de vrouw is, zei Schimmel:

“Als jij een abonnement afsluit heb je ook een annuleringsperiode. Dan kun je jezelf beveiligen tegen misschien overhaaste beslissingen. Als jij abortus pleegt, als jij abortuspillen slikt – geen weg terug!”

Het idee van De Tweede Kelder was om tegenover de jonge pro-lifer een jonge pro-choicer te zetten. Uitstekend idee, wij moeten als nieuwe generatie niet slaafs babyboomer-dogma’s opdreunen.

Alleen: iedere pro-choice organisatie die de Tweede Kelder-redactie gevraagd had, weigerde om in debat te gaan.

Zelfs She Decides wilde niet. Dit abortusfonds wil honderden miljoenen euro’s publiek geld voor ‘veilige’ abortus. Maar dit rechtvaardigen in een publiek debat twee weken voor de verkiezingen, ho maar!

Voordeel is wel dat er met het wegblijven van de pro-choicers meer tijd was voor het pro-life geluid. Dat is hard nodig. Als er één bevolkingsgroep is waarvoor wij een stem moeten laten horen, dan zijn het de ongeboren kinderen!

Bekijk hier het interview:

 

⇒ Stirezo komt op voor het recht op leven van de ongeboren kinderen.
Steun onze strijd tegen abortus en doneer nu!