Fakenews De Volkskrant: Inperking abortus zou voor juist méér abortus zorgen

Fakenews De Volkskrant: Inperking abortus zou voor juist méér abortus zorgen

THEMA'S:

Nadat het Hooggerechtshof vorig jaar het landelijk recht op abortus afgeschaft heeft, neemt het aantal abortussen in de VS alleen maar toe. Dat beweert althans pro-abortusblad De Volkskrant.

Alleen toename abortus in abortusstaten

“Als anti-abortusactivisten hadden gehoopt dat de abortusverboden en -beperkingen, die na de uitspraak van het Hooggerechtshof als paddenstoelen uit de grond schoten, voor een afname van het aantal abortussen zouden zorgen, dan komen ze bedrogen uit”, aldus de linkse ochtendkrant. “In de eerste zes maanden van 2023 werden er ongeveer 511 duizend abortussen uitgevoerd in staten waar de ingreep nog legaal is, ten opzichte van 465 duizend in 2020.”

Kop en intro misleidend

De cursivering is niet van De Volkskrant, maar van Stirezo. Want in die beperkende bijzin zit natuurlijk de misleiding. Het is niet meer dan vanzelfsprekend dat sinds het spectaculaire terugdraaien van Roe vs Wade de staten die abortus niet verbieden en vaak zelfs begunstigen, extra toeloop krijgen vanuit de vele staten waar het doden van ongeboren kinderen inmiddels aan banden is gelegd. De kop en intro van de De Volkskrant stellen het echter voor alsof in heel de VS abortus toegenomen is. Maar abortus is daar juist gedaald.

STI WhatsApp-banner

Abortustoerisme is (uiteraard) wel toegenomen

Dramatisch gedaald zelfs. CNN meldde dit voorjaar dat het eerste half jaar na de herziening van het Hooggerechtshof er in de VS 32.000 minder abortussen gepleegd zijn dan verwacht. “Er waren gemiddeld zo’n 5.000 legale abortussen minder ieder maand, dan in de maanden voorafgaand aan de beslissing”. Wat sinds Roe vs Wade toegenomen is, is dus niet het totaalaantal abortussen, maar het abortustoerisme, dat door de regering Biden schandelijk aangemoedigd en zelfs gesubsidieerd wordt.

Vraag naar abortuspil neemt ook toe

Het persbericht van het abortus-activistische Guttmacher Institute, waar de De Volkskrant zich enkel op heeft gebaseerd, spreekt correct over “substantiële toename in abortus in veel staten die grenzen aan staten die abortus verboden hebben”. Het gaat dus over toename van ‘abortustoerisme’ en het benadrukt tevens de toename in self-managed abortions, dus het zelf doden van je ongeboren kind, via bijvoorbeeld de abortuspil. Het zijn te verwachten effecten, maar deze doen het heilzame effect van abortusverboden en -inperkingen geenszins teniet: namelijk dat van meer kinderen het recht op leven gerespecteerd wordt, zodat zij overleven.

Pro-life staten timmeren wetgeving dicht

Als pro-abortus krant stelt De Volkskrant al haar hoop nu op de abortuspil, die het doden van ongeboren kinderen mogelijk moet blijven maken. “De regering-Biden is verwikkeld in juridisch getouwtrek over de legale beschikbaarheid van de (mogelijk óók voor de moeder onveilige, -red.) abortuspil mifepristone, nadat conservatieve actiegroepen hier rechtszaken over aanspanden.” Bovendien is “een aantal conservatieve staten al bezig met wetgeving om de juridische kloof tussen abortusvriendelijke en -vijandige staten te dichten”, aldus De Volkskrant die meldt dat Idaho het helpen van zwangere minderjarigen bij het reizen naar andere staten voor abortus strafbaar heeft gesteld.

Waken bij abortuscentra is een recht en moet dat blijven!

Verbieden helpt

Het blijft natuurlijk curieus dat pro-abortus instanties als het Guttmacher Institute en zich daarmee verbindende media als De Volkskrant het proberen voor te stellen alsof wetten die het doden van ongeboren kinderen aan banden leggen het omgekeerde effect zouden hebben. Als dat zo was, waarom dan alle abortusactivistische drukte tegen de herziening van Roe vs Wade? De abortusindustrie vrees miljardenverliezen. Bovendien, beweren dat het verbieden van immoraliteit het omgekeerde effect heeft, waar kennen we dat ook al weer van? O ja, van drugs en pornografie. Het is een beproefde linkse tactiek om de tegenpartij belachelijk te maken en moreel te ondermijnen. Maar het verbieden van immoraliteit en daarop handhaven helpt. Bij drugs, bij pornografie en ook bij abortus. Zoals ook de herziening van Roe vs Wade weer ten overvloede bewezen heeft.

Laatst bijgewerkt: 13 september 2023 09:32

Doneer