Opnieuw succes. Ook nieuwe burgemeester Heemstede staat waken bij Bloemenhove toe

Het heuglijke nieuws in het Haarlems Dagblad van 1 juni 2024.

Opnieuw succes. Ook nieuwe burgemeester Heemstede staat waken bij Bloemenhove toe

Het waken bij de hoofdingang van abortuscentrum Bloemenhove mag door blijven gaan. Er zijn geen klachten over. De nieuwe CDA-burgemeester van Heemstede, Falgun Binnendijk, zegt daarom geen mogelijkheid te zien voor een generieke inperking.

Inperking waken ‘tegen de wet’

“Als burgemeester moet ik elke demonstratie individueel beoordelen”, zo citeert het Haarlems Dagblad de burgemeester. “Een beperking op alle mogelijk demonstraties in de toekomst doen is niet mogelijk”. Dat zou zelfs tegen de wet zijn. Zeker zal daarbij geholpen hebben dat de nieuwe burgemeester direct bij aantreden het nieuwe Stirezo-boek Door het oog van de waker toegezonden heeft gekregen. Dit attendeert hem op de tactieken van de abortuslobby en zal hem bovendien gestimuleerd hebben een principiële houding aan te nemen.

Abortuslobby heeft lak aan grondrechten

Daar hebben de abortuspartijen in de gemeenteraad allemaal geen boodschap aan. Aan het recht op leven van ongeboren kinderen niet, noch aan de grondwet die het recht op demonstratie voor alle burgers garandeert en al helemaal niet aan een burgemeester die dat wil respecteren. Vanessa Storm (VVD) en Thera van der Heijden (GroenLinks) dienden daarom een motie in om tóch beperkingen in te stellen.

Volg STI op Telegram

Burgemeester houdt voet bij stuk

De burgemeester hield echter voet bij stuk en benadrukte dat hij voorlopig geen mogelijkheid heeft om het besluit van zijn voorganger Astrid Nienhuis terug te draaien. Die kwam vlak voor haar vertrek eerder dit jaar tot precies dezelfde conclusie.

Bezwaar tegen inperking is toegekend

Stirezo en Pro Life-Heemstede hadden bij de gemeente bezwaar ingediend tegen het feit dat die hen bij een waakactie van 20 september 2023 naar de overzijde van de Herenweg had verwezen, waardoor rechtstreeks contact met de bezoeksters van het abortuscentrum – en dus ook het redden van kinderlevens - werd bemoeilijkt. Een soortgelijke zaak loopt bij de Raad van State tegen de gemeente Haarlem, waar burgemeester Jos Wienen (CDA) wél een afstandsbeperking handhaaft.

Aantijgingen abortuslobby weerlegd

Op een hoorzitting te Heemstede hebben de pro-life organisaties hun bezwaren met argumenten onderbouwd. Burgemeester Nienhuis aanvaardde daarop het advies van de bezwarencommissie dat het bezwaar terecht is. Een belangrijke overweging daarbij vormde dat bij politie of gemeente nooit meldingen of klachten zijn binnengekomen over het waken door Pro-Life Heemstede.

Help zuster Monja met een gift

Linkse lastercampagne tegen pro-life

Dit is van belang, omdat de abortuslobby (aangevoerd door de belanghebbende abortuscentra) keer op keer die aantijging doet, in de hoop daarmee een demonstratieverbod voor elkaar te krijgen. Ook linkse politici maken zich schuldig aan deze laster. Schokkend is dat VVD en GroenLinks nu betogen dat, zelfs al zou de Raad van State dit najaar pro-life in het gelijk stellen, met een afstandsbeperking in de tussentijd “vrouwen maandenlang geholpen” zouden zijn. Hoe meer vrouwen hun ongeboren kind laten doden hoe beter? En zouden die zich alleen door het aanreiken van een flyer al daarvan laten afschrikken?

Addertje onder het gras

Burgemeester Binnendijk is wel bereid te laten onderzoeken of het waken bij Bloemenhove “schadelijk” is “voor de gezondheid van de bezoeksters”. Hier zit een addertje onder het gras, want in internationale gremia is al lange tijd een lobby gaande om het mogen doden van ongeboren kinderen als onderdeel van de “gezondheid” van de moeder voor te stellen en zelfs als een “gezondheidsrecht” (srgr).

Nieuw pro-life succes

Hoe dat ook zij, de weigering van burgemeester Binnendijk om op dit moment op de eisen van de abortuspartijen in de gemeenteraad in te gaan, en zijn aansluiten bij het beleid van zijn voorganger, betekenen een nieuw succes voor de wakers bij Bloemenhove. Zij hoeven – althans aan de Heemstede-zijde van het abortuscentrum – geen hinderlijke afstand in acht te nemen die hen zou hinderen om bezoeksters te bereiken. Hun demonstratierecht wordt niet ingeperkt

Laatst bijgewerkt: 11 juni 2024 12:34

Doneer