President Biden steunt abortusextremiste bij Internationaal Gerechtshof in Den Haag

Abortusactiviste en juriste Sarah Hull Cleveland krijgt onverdeelde steun van president Joe Biden. Ze gaan zelfs samen op de foto. (Foto: US State Department)

President Biden steunt abortusextremiste bij Internationaal Gerechtshof in Den Haag

THEMA'S:

Sarah Hull Cleveland, hoogleraar rechten en verbeten abortusactiviste, heeft steun gekregen van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties en de Veiligheidsraad om zitting te nemen in het Internationaal Gerechtshof. Maar ook van president Biden die via abortus zijn herverkiezing denkt veilig te stellen.

Geselecteerd door Biden

President Joe Biden had Cleveland eerder al geselecteerd om zijn juridisch hoofdadviseur te worden op het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Zoals C-Fam meldt, het Center for Family en Human Rights, kon deze poging nog kon worden gedwarsboomd door pro-life groepen. Zij waarschuwden Republikeinse senatoren voor Clevelands abortusextremisme toen de juriste actief was als lid van de VN-Mensenrechtencommissie.

Cleveland wil abortus als ‘mensenrecht’

In die commissie hebben Cleveland en haar collega's in 2018 een omstreden besluit geschreven dat bekend staat als General Comment 36 dat abortus, dus het doden van ongeboren kinderen, als een internationaal mensenrecht plaatst onder de clausule ‘recht op leven’ in het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten (ICCPR). Ook in de EU is dit een tendens.

Minister, stop de Nederlandse financiering van buitenlandse abortus!

Via wetsverandering druk uitoefenen

Cleveland en haar collega's hadden helemaal niet de bevoegdheid om teksten van verdragen te veranderen. Ze deden het toch, ondanks het feit dat abortus niet wordt genoemd in het ICCPR. Het aannemen van General Comment 36 heeft de aanzet gegeven voor het verdragscontroleorgaan om alle landen die partij zijn bij het ICCPR onder druk te zetten om abortus uit het strafrecht te halen.

'Cleveland zal positie misbruiken'

Het Internationaal Gerechtshof (ICJ) in Den Haag, waarin Cleveland nu zitting krijgt, is het belangrijkste gerechtelijke orgaan van de VN. Het Hof werd opgericht in 1945 en bestaat uit 15 leden. Het Hof is bedoeld om juridische geschillen tussen lidstaten te beslechten en om advies te geven aan VN-organen. Juridische experts verwachten dat Cleveland haar positie in het Hof zal gebruiken om abortus en LHBTIQ+ rechten te promoten in landen met wetten die abortus en het homo‘huwelijk’ inperken of verbieden.

Steun voor Cleveland verre van unaniem

Ondanks het feit dat ze de benodigde stemmen voor het Hof kreeg, steunde een derde van de VN-lidstaten Cleveland niet. Vorige maand werd een petitie tegen haar, ondertekend door meer dan 350 pro-life organisaties uit meer dan 80 landen, verspreid onder de lidstaten. De petitie waarschuwde dat Cleveland een "pro-abortusglobaliste en een juridische activiste" is die "gelooft dat internationale verdragen levende instrumenten zijn" en "internationale experts nieuwe mensenrechtenverplichtingen kunnen creëren, ongeacht wat soevereine naties beslissen".

Bestel Door het oog van de waker

Ondemocratisch consensus-mechanisme

De pro-life organisaties wezen erop dat de internationale verplichtingen die door juristen via ‘consensus’ worden gecreëerd "elke beslissing van het Amerikaanse Hooggerechtshof of elke nationale rechtbank waar ook ter wereld zouden overtroeven." Globalisten gebruiken dit mechanisme om via de achterkamers van internationale organen wereldwijd hun agenda (abortus als 'mensenrecht', anticonceptie, zgn. ‘uitgebreide seksuele vorming’ (Comprehensive Sexuality Education, CSE), homohuwelijk en lhbt-‘rechten’ enz.) op ondemocratische wijze uit te rollen. Ook Nederland doet daaraan mee.

Bewierookt door Biden

Het Witte Huis reageerde op de kritiek met een uitdrukkelijke steunbetuiging van president Biden begin november. "Ik ben een groot voorstander van de kandidatuur van professor Sarah Cleveland om zitting te nemen in het Internationaal Gerechtshof…”, aldus Biden die de abortusextremiste bewierookte als een “getalenteerd wetenschapster en beoefenaar van het internationaal recht”. Cleveland zal officieel toetreden tot het Hof in februari 2024.

Laatst bijgewerkt: 21 november 2023 13:34

Doneer