Rob Jetten opnieuw door het stof over abortus

Maandag 5 november organiseerde NPV tijdens de Week van het Leven een debat tussen pro-lifer Maaike Rosendal en D66-lijsttrekker Rob Jetten. De pro-abortus opvatting van Jetten was niet bestand tegen het op wetenschap gebaseerde pro-life getuigenis van de Nederlands-Canadese pro-lifester.

Rob Jetten opnieuw door het stof over abortus

THEMA'S:

“Oeh…” stamelde hij “daar durf ik geen antwoord op te geven.” Rob Jetten wachtte afgelopen maandag een onmogelijke taak: het D66-standpunt over abortus verdedigen in een debat met Maaike Rosendal, een Nederlands-Canadese pro-life activiste in hart en nieren. Vorige week bracht een achttienjarige hbo-studente hem ook al aan het hakkelen over de zonde van abortus.

Abortus debat in volle zaal

Het debat – georganiseerd door de Nederlandse Patiënten Vereniging (NPV) – werd gehouden tijdens de Week van het Leven. De stelling waarover gedebatteerd werd was: “Abortus: een mensenrecht?” Naast Jetten waren andere D66-Kamerleden aanwezig zoals Wieke Paulusma. Van de naar schatting 200 aanwezigen was de meerderheid pro-life. Desondanks kon de demissionair klimaatminister rekenen op groot applaus toen hij aangekondigd werd. Het vergt immers wel moed om in verkiezingstijd als D66’er in debat te gaan over abortus voor een overwegend pro-life publiek.

NL 08757

D66-lijsttrekker Rob Jetten debatteert met Nederlands-Canadese pro-life activiste Maaike Rosendal over de stelling: "Abortus: een mensenrecht?"

Jetten: Abortus is “vorm van medische zorg”

Na wat inleidende woorden van de directeur van NPV mocht Rob Jetten de spits afbijten met zijn openingsbetoog. Voor hem is de individuele ontplooiing – van geboren mensen, wel te verstaan – de belangrijkste waarde van D66. Hij beschouwt abortus als een “vorm van medische zorg” waar een vrouw ‘recht’ op heeft. Desondanks benadrukte Jetten meerdere malen dat het een weloverwogen keuze moet zijn. Er is in Nederland nog veel werk aan de winkel wat betreft “abortuszorg”. Hij hekelt het taboe dat op dit onderwerp rust. Maar hij kijkt ook over de grens. Daar constateert hij dat in het buitenland veel “onveilige abortussen” plaatsvinden. Hij wil dat Nederland een leidende rol gaat spelen in het faciliteren van ‘veilige abortussen’ in het buitenland.

Rosendal: ‘Het recht op leven meest fundamentele mensenrecht’

Maaike Rosendal opende haar betoog door zich te beroepen op de universele rechten van de mens uit 1948. Het recht op leven is namelijk volgens die verklaring een van de “onopschortbare rechten … voor alle leden van de menselijke gemeenschap.” Ze argumenteerde vervolgens dat het de wetenschappelijke consensus is dat het menselijk leven begint bij de conceptie – iets dat Jetten later verrassend genoeg zonder aarzelen toegaf. Aangezien een mens al vanaf de baarmoeder een mens is, is abortus dus geen mensenrecht. Sterker nog, het is er een grove schending van. Ze besloot met een retorische vraag: “Als we een kind niet ná de geboorte mogen doden, ongeacht omstandigheden, waarom wel ervoor?”

Lees ook: Verkiezingen komen eraan: dit vinden partijen van abortus

Zelfbeschikkingsrecht ondergeschikt aan recht op leven

Na de openingsmonologen kwam het interactieve gedeelte van de avond: het kruisverhoor. Jetten vroeg zich af waarom pro-lifers niet abortusvoorstanders vrijlieten in hun keuzes. Vrouwen zijn volgens Jetten immers “capabel genoeg” om zelf die keuze te maken. Rosendal antwoordde daarop – gebaseerd op het feit dat ongeboren mensen net zo goed mensen zijn – dat hierdoor de ‘rechten’ van de ene bevolkingsgroep het einde van het leven van de andere zou betekenen. En aangezien het recht op leven het meest fundamentele recht is waaruit alle andere mensenrechten vloeien, aldus de pro-lifester, weegt dat zwaarder dan het ‘zelfbeschikkingsrecht’ van hun moeder. De D66’er antwoordde daarop dat een vrouw nooit ‘gedwongen mag worden om een zwangerschap uit te dragen’. Maar er is bij het voortzetten van een zwangerschap geen sprake van dwang. Dat gebeurt vanzelf. Bij een abortus is daarentegen wél sprake van externe actie omdat er kunstmatig ingegrepen wordt in een natuurlijk proces.

Jetten: “Menselijk leven begint bij de bevruchting”

Vervolgens mocht Rosendal het vuur aan de schenen leggen van Rob Jetten. Ze begon over zijn recente opmerkingen over abortus bij een live tv-debat met FvD-voorman Thierry Baudet. De D66-lijsttrekker gaf aan niet gelukkig te zijn over de manier waarop dat verliep. Hij vond het ongepast dat zo’n heftig onderwerp pas helemaal aan het eind aan de orde kwam. Toch herhaalde Jetten wel dat “menselijk leven begint bij de bevruchting… daar is geen speld tussen te krijgen.” Maar, zo vond hij, het oordeel van de moeder weegt daarin zwaarder. Vervolgens vroeg Rosendal – gegeven dat ongeboren kinderen vanaf 12 weken al pijn kunnen voelen – of hij een voorstander is van het verdoven van ongeboren kinderen voordat ze geaborteerd zouden worden. “Oeh… daar durf ik geen antwoord op te geven”, stamelde de D66-lijsttrekker. Dit was een uiterst slimme vraag van de pro-lifester. Een ‘ja’ zou Jetten dwingen om de menselijkheid van het ongeboren kind toe te geven, waarna zijn pro-abortuspositie nog ongeloofwaardiger wordt, en een ‘nee’ klinkt uiterst barbaars – zelfs voor een D66’er.

NL 08885

Tijdens het debat voelde Maaike Rosendal D66-lijsttrekker Rob Jetten flink aan de tand over abortus

D66 wil “veilige en goede abortuszorg”

Na de formele vragen kon het informele deel van het debat losbarsten. Toen Jetten de vraag kreeg wat nou in het kort het D66-standpunt op abortus is, antwoordde hij dat dat hoofdzakelijk uit twee delen bestond. Allereerst wil hij de Nederlandse “abortuszorg” verbetert. Wakers bij abortuscentra mogen volgens hem niet meer bij abortuscentra ‘vrouwen intimideren’ en hij wilde inzetten op grootschalige seksuele voorlichting die als doel heeft om ongewenste zwangerschappen te voorkomen. Ten tweede wil hij op internationaal vlak dat Nederland bijdraagt aan “veilige en goede abortuszorg” in landen waar abortus illegaal is. Zijn beredenering: ‘abortus gebeurt toch wel, laten we dan zorgen dat het veilig gebeurt.’ Rosendal herinnerde Jetten er vriendelijk aan dat abortus nooit veilig is, omdat er altijd een kind bij gedood wordt.

Rosendal in alle gevallen tegen abortus

Tijdens het debat kreeg Rosendal de vraag die menig pro-lifer zenuwachtig maakt. ‘Bent u in alle gevallen tegen abortus?’ Het werd doodstil in de zaal. Rosendal antwoordde dat dat inderdaad het geval is omdat het recht op leven onopgeefbaar is. Ze legde uit dat ‘zelfs’ een verkrachting het doden van een ongeboren kind niet rechtvaardigt: “de omstandigheden van je conceptie bepalen niet je waarde.” Dit antwoord choqueerde Jetten die aangaf niet te kunnen geloven dat zijn pro-life tegenstander een vrouw wilde ‘dwingen’ om de zwangerschap van haar verkrachter uit te dragen. Waarop zij gevat antwoordde: “als we niet de doodstraf geven aan daders, waarom wel aan hun kinderen?” Veel pro-lifers in de zaal konden een applausje niet onderdrukken.

Bestel Door het oog van de waker

Rob Jetten is voor abortus tot aan de geboorte

In het verkiezingsprogramma geeft de partij van Rob Jetten aan om de 24-wekengrens wettelijk te laten vastleggen, en niet meer te laten afhangen van levensvatbaarheid. Maar bij nadere ondervraging blijkt dit getal domweg arbitrair te zijn. Geheel volgens de logica van zijn antichristelijke partij, steunt Rob Jetten abortus gedurende de hele zwangerschap. De D66-lijsttrekker vindt namelijk dat een vrouw haar hele leven “baas in eigen buik” is. Rosendal (en veel pro-lifers met haar) reageerde geschokt. De pro-lifester zei hierop dat zowel moeder als kind als mensen gelijkwaardig zijn. Het recht op zelfbeschikking is niet onbeperkt. Ze illustreerde dat punt met haar hand. Zij heeft als mens “zelfbeschikking” in de zin dat zij overal met haar armen mag zwaaien en zo vaak als ze wilt, tenzij ze daarmee een ander raakt - letterlijk. Het recht zelfbeschikking geeft je immers niet zomaar het recht om iemand te slaan. Waarom zou je dan wel het recht hebben om een kind – je eigen kind! – te doden? De rechten van de moeder, aldus Rosendal, stoppen waar het recht van haar kind begint.

NL 08824

Pro-life activiste Maaike Rosendaal: 'abortus is een grove schending van de mensenrechten'.

‘Bij twijfel dood je toch geen kind?’

Aan het einde van het debat was er gelegenheid voor het publiek om vragen te stellen. De eerste vraag was van een jongeman die een goed punt maakte. Tijdens het debat was Jetten terughoudend om het ongeboren kind een “kind” te noemen. Hij leek het niet zeker te weten. De vraag die de man stelde was dan ook waarom hij voor abortus was, terwijl er dus een grote kans bestaat dat het hier toch om het doden van een kind gaat. Hij leek te bedoelen: als je ’s nachts in de auto iets op de weg ziet liggen, ga je toch ook uit voorzorg remmen voor het geval het een mens is? Jetten ging hier niet inhoudelijk op in. Hij zei alleen dat we ‘elkaar niets moeten opleggen’.

Abortus redt levens?

Hoewel de meeste vragen voor Rob Jetten waren, kreeg ook Rosendal te maken met kritische vragen. Een daarvan ging over haar eerdere statement dat zij in alle gevallen tegen abortus is. De jonge vrouw vroeg of zij ook tegen abortus is als het leven van de moeder in gevaar is. De pro-lifester gaf aan dat ze in dat soort gevallen een voorstander is van het beëindigen van de zwangerschap… maar niet van het kindje. Met andere woorden, het kindje moet dan levend worden gehaald. Het komt helaas soms voor dat het kindje in zo’n geval nog te klein is om buiten de baarmoeder te leven en daarom sterft. Dat is een uiterst droevige situatie, maar geen abortus. Want een abortus is het doelbewust beëindigen van het leven van een ongeboren kind. Dat is hier niet het geval. Het overlijden van het kindje is een tragisch bijproduct van een daadwerkelijk levensreddende actie. In latere zwangerschappen is het zelfs levensgevaarlijk voor de moeder om haar kind te doden in plaats van levend te halen met een spoedkeizersnee.

Lees ook: Pepijn van Houwelingen: waarom verzwijgt ChristenUnie belang van het kind bij abortus?

Abortusvoorstanders snel vertrokken

Toen het debat afgelopen was, kregen beide deelnemers een luid applaus. Tijdens de koffie en hapjes naderhand dromden meerdere mensen samen rondom Rosendal en Jetten om nog meer vragen te stellen. Beiden gingen daar ruimhartig op in. De meeste abortusvoorstanders vertrokken echter vrijwel meteen het gebouw. Ook Rob Jetten moest vanwege zijn drukke schema door naar een volgende afspraak, maar niet voordat een van de medewerkers van Stirezo hem ons nieuwste boek Door het oog van de waker kon aanbieden. Hij bedankte de D66-lijsttrekker voor zijn deelname aan het debat en lichtte bij het boek toe dat hij nu de kans heeft om de waarheid te leren over de pro-life wakers waar hij zo minachtend over sprak in het debat. Laten we bidden dat hij het boek op een dag openslaat en geraakt wordt door het levensreddende werk van de wakers!

Laatst bijgewerkt: 8 november 2023 16:52

Doneer