Dit is het zwakste (en sterkste) punt in het abortusdebat

Vrijwilligers van Stirezo bij de Mars voor het Leven. Met hun spandoek zetten ze het pro-life getuigenis van pater Jan Koopman voort.

Dit is het zwakste (en sterkste) punt in het abortusdebat

THEMA'S:

De zaak van een aanstaande moeder in Texas die om gezondheidsredenen een abortus eiste, richt zich op een belangrijk punt in het abortusdebat. Het is hier niet de bedoeling om in te gaan op de medische details van de claim van de moeder of een oordeel te vellen over haar motieven voor de abortus die ze uiteindelijk heeft laten uitvoeren.

Abortuslobby misbruikt kwetsbare toestand

Door zich te richten op de kwetsbare toestand van een zwangere moeder met niet-levensbedreigende gezondheidsproblemen, hoopt de pro-abortus beweging een uitzonderlijk geval te gebruiken om een algemene dispensatie te creëren voor het doden van onschuldige kinderen. Pro-abortus activisten denken dat deze uitzonderlijke gevallen het zwakke punt zijn van de pro-life zaak.

De kern is: mag moord?

Zij denken dat het "kwetsbare" punt van echte pro-lifers hun onverzettelijkheid ten opzichte van abortus is, ongeacht hoe emotioneel, sensationeel of werkelijk tragisch de zaak ook mag zijn, zoals te zien is in de zaak Texas. De centrale kwestie van het abortusdebat draait inderdaad om de instemming met de eenmalige moord op een ongeboren kind. Dit standpunt bepaalt beide partijen.

Volg STI op Telegram

Pro-lifers afschilderen als wreed

Abortuspromotors denken dat ze het debat kunnen winnen door de emotionele impact van deze gevallen uit te buiten om de "wreedheid" van degenen die het leven verdedigen te laten zien. Ze zullen een beroep doen op de gematigden die abortus in deze gevallen zullen tolereren en hen tegen de pro-lifers opzetten als zijnde te radicaal. Tenslotte zullen de voorstanders van abortus proberen om de overtuigingen van de pro-lifers die misschien twijfelen aan het wankelen te brengen.

Er is geen zwak punt

Gezien alle schade die dit soort casussen kunnen toebrengen aan de pro-life zaak, is het makkelijk te begrijpen waarom velen denken dat deze onverzettelijke verdediging van het leven het zwakke punt van de beweging is. Er is geen zwak punt, zolang pro-lifers deze onverzettelijkheid goed uitleggen. In tegenstelling tot wat pro-abortusisten denken, is deze vastberadenheid om onschuldig menselijk leven hoe dan ook te verdedigen de grootste kracht van de beweging, niet haar zwakte.

Lees ook: Bijna tienduizend ‘extra’ kinderen geboren na hartslagwet Texas

Ons doel is God dienen

Deze toewijding geeft de pro-life beweging haar dynamiek en bovennatuurlijke karakter. De christelijke opvatting van het menselijk leven is dat ieder mens bestaat om God te kennen, lief te hebben en te dienen in dit aardse leven en gelukkig te zijn met Hem in het volgende leven. Deze visie staat haaks op de linkse visie die het leven ziet als een middel om persoonlijke voldoening te bereiken door het bevredigen van de begeerten - zelfs ten koste van anderen, vooral de ongeborenen. Het grootste doel en geluk in het leven bestaat dus uit het volgen van Gods wet en het vermijden van het kwaad - hoe moeilijk dat ook is.

Accepteer de dood van één kind niet

Op het moment dat pro-lifers de dood van één onschuldig kind zoals in de zaak in Texas accepteren, breken de logica en samenhang van hun standpunt en is de hele zaak verloren. Pro-lifers zullen alleen sterk staan als ze de waarde van het menselijk leven erkennen en er alles aan doen om ervoor te zorgen dat de persoon de voorwaarden krijgt om God te verheerlijken en Zijn wet te volgen.

Bestel Door het oog van de waker

Wie niet wijkt wint

Dit sterke maar kwetsbare punt moet dus hoe dan ook verdedigd worden. De omverwerping van Roe v. Wade werd gewonnen door de pro-lifers die weigerden te buigen voor degenen die zwakte en compromissen voorstelden. Ze weerstonden de verleiding om toe te geven, al was het maar een beetje, en de makkelijke weg te kiezen. Dat moeten ze nu blijven doen.

Al het leven kwetsbaar maken

Abortusvoorstanders zijn zwak en kwetsbaar tegenover deze onverzettelijkheid. Het dwingt hen een onhoudbare positie in te nemen door toe te geven dat het nemen van een onschuldig leven moet worden toegestaan. Zodra een weerloos en onschuldig leven is geofferd op het altaar van gemak, plezier en "vrijheid", is al het "lastige" leven, geboren en ongeboren, kwetsbaar.

Lees ook: Tien redenen waarom abortus kwaadaardig is

Abortus tot aan geboorte en zelfs daarna

De pro-abortus beweging accepteert dus noodzakelijkerwijs abortus tot aan de geboorte en zelfs daarna. Ze steunt noodzakelijkerwijs hulp bij zelfdoding en euthanasie. Het is volledig in overeenstemming met haar radicale wereldbeeld om zichzelf met grote wreedheid op te leggen aan de samenleving en iedereen te vervolgen die het niet eens is met de meest extreme excessen.

Totalitaire regimes zijn pro-abortus

Alle totalitaire samenlevingen steunen radicale abortus omdat zulke regimes alleen aan de macht kunnen komen als het menselijk leven geen waarde heeft en wreed onderdrukt kan worden. De waarde van onschuldig menselijk leven is dus de centrale kwestie van het abortusdebat, met sterke en zwakke punten aan beide kanten.

Bestel Catechismus tegen abortus

Radicale gevolgen

Beide partijen moeten onverzettelijke beslissingen nemen die radicale gevolgen hebben. Aan de ene kant houdt de vastberadenheid om de intrinsieke waarde van al het onschuldige leven onder alle omstandigheden te beschermen al het leven veilig. Aan de andere kant spaart de obsessie om de passies te bevredigen boven alle andere overwegingen niemand die in de weg staat.

Geen uitzonderingen

Beide kanten zijn gebaseerd op geen uitzonderingen. Voor pro-lifers vindt al het onschuldige menselijke leven bescherming in het toestaan van geen uitzonderingen voor abortus. Voor abortusvoorstanders opent de enkele acceptatie van moord de sluizen van de dood die uiteindelijk geen uitzonderingen kent.

Lees ook: Pro-abortus feministe: “Abortus is moord”

De rest is bijzaak

Dit is de centrale kwestie in het abortusdebat. Alle andere overwegingen, zoals de sensationele zaak in Texas, zijn bijzaken die de pro-abortus beweging gebruikt om haar grimmige zaak te bevorderen, schaamteloos geld in te zamelen en abortusverboden aan te vechten. Zulke shows moeten worden veroordeeld voor wat ze zijn: een directe aanval op onschuldig menselijk leven dat is geschapen om God te verheerlijken door Zijn wet te volgen.

Dit artikel verscheen eerder op returntoorder.org.

Laatst bijgewerkt: 11 januari 2024 07:58

Doneer