Kees van Helden: Nederlandse abortuspillen vliegen de wereld over

Kees van Helden is een prominente pro-lifer. Bron afbeelding: Family7.

Kees van Helden: Nederlandse abortuspillen vliegen de wereld over

THEMA'S:

De abortuswetgeving in ons land kent nog steeds voor- en tegenstanders. De wet was een liberaal compromis met enerzijds de beschermwaardigheid van het ongeboren leven (het kind) en anderzijds de noodsituatie van de vrouw (de moeder). De pro-life groep zou het liefst de wet terugdraaien en abortus zien verdwijnen uit ons land. Ze merkt bovendien dat de bescherming van het kind in de praktijk nauwelijks nog wordt meegewogen. Maar ook de zogenaamde pro-choice groep is inmiddels een felle tegenstander en wil dat de wet verdwijnt opdat wereldwijd vrouwen te allen tijde vrij over kunnen gaan tot een abortus. Daartoe komen zij in Nederland met voorstellen.

Corinne Ellemeet

Zo diende Corine Ellemeet (GroenLinks) een initiatiefnota in om vanuit Nederland abortuspillen te kunnen versturen naar landen waar abortus verboden of zeer beperkt is. De vrouwen in nood moeten daar toch wel geholpen kunnen worden. Dat daarbij de wetten van de betreffende landen worden overtreden, of in ieder geval worden omzeild, dat is voor haar van ondergeschikt belang. In de nota roept zij de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport op om per ministeriële regeling mogelijk te maken dat vrouwen uit de EU een digitaal consult kunnen krijgen bij Nederlandse abortuszorgverleners om dan vervolgens die abortuspillen per post opgestuurd te krijgen.

Lees ook: Corinne Ellemeet juicht over toelating abortuspil

Gedoogbeleid zal wet worden

Op 8 december 2023 stuurde minister Ernst Kuipers per brief een reactie aan de Tweede Kamer op deze initiatiefnota van Corinne Ellemeet. De minister deelt mee dat de Geneesmiddelenwet (Gnw) hier al voldoende mogelijkheden toe biedt. Sinds 11 april 2023 is namelijk de beleidsregel ‘Voorschrijven via internet’ van kracht, waarmee aan artsen ruimte wordt geboden om via een digitaal consult medicatie voor te schrijven. Dit is nu gedoogbeleid en zal op een later moment worden omgezet in wetgeving. Het versturen van medicatie door apothekers naar andere EU-lidstaten was al mogelijk.

Rebecca Gomperts

Echter op dit moment wordt het per post versturen van abortuspillen zonder gedegen consult al volop gecoördineerd vanuit Nederland en onder een Nederlandse abortusvergunning! Het in Amsterdam gevestigde Women on Waves, van Rebecca Gomperts, kreeg, volgens een video van persbureau Reuters, in de zomer van 2022 met haar organisatie Aid Access alleen al vanuit Amerika dagelijks 4.000 aanvragen voor abortuspillen ter waarde van $ 150,- per set. Terwijl andere nieuwsberichten spreken over wekelijks 4.000 sets. Het gaat hier om hele grote bedragen.

Women on Waves overschrijdt vergunning

Reuters meldt tevens dat de abortuspillen kunnen worden gebruikt tot 10 weken zwangerschap. Dit staat ook op de site van Aid Access. Terwijl de Nederlandse vergunning voor abortuspillen maar wettelijk ruimte geeft tot 63 dagen zwangerschap gerekend vanaf de eerste dag van de laatste menstruatie. Wat gaat hier mis?

Help zuster Monja met een gift

Onzorgvuldigheid en gevaren bij abortuspillen per post

De zorgvuldigheid bij het versturen van abortuspillen per post ontbreekt. Enkele onzorgvuldigheden zijn:

  • Het is onmogelijk om digitaal op afstand met honderd procent zekerheid te bepalen hoever de zwangerschap bij de vrouw gevorderd is. De verstrekker moet de vrouw op haar woord geloven. Het is vastgesteld dat abortuspillen geslikt zijn na de toegestane periode.
  • Aid Access van Rebecca Gomperts noemt op de site ook de risico’s van een mogelijke buitenbaarmoederlijke zwangerschap. Deze kan alleen vastgesteld worden met een echo. En dat is onmogelijk via e-mail of internet.
  • Het is niet controleerbaar of de pillen wel voor de aanvraagster zelf zijn bedoeld. Misbruik van abortuspillen is al vastgesteld.
  • De medische voorgeschiedenis van de vrouw is niet bekend, waardoor levensgevaarlijke situaties kunnen ontstaan.

Abortuspil is naast immoreel onverantwoord

Daarnaast is het onverantwoord dat de vrouw de pillen inneemt in een land waar abortus beperkt of zelfs verboden is. Zeker gezien de informatievoorzieningen die Nederlandse abortuscentra zelf geven omtrent het gebruik van de abortuspil in hun informatiefolders en websites.

Lees ook: Linkse studente sterft aan ‘veilige’ abortuspil

Aandachtspunten

Een aantal door abortuscentra benoemde aandachtspunten op een rij:

  • Het risico op ernstig bloedverlies waarna zelfs een bloedtransfusie nodig kan zijn.
  • Daarom moet bij de thuisabortus een tweede (volwassen) persoon aanwezig zijn.
  • Het is belangrijk dat, voor noodgevallen, vervoer naar het ziekenhuis beschikbaar is.
  • Een zuigcurettage zou veiliger zijn dan de abortuspil.

Abortuspillen zijn niet feilloos

Uit al deze informatie op websites van abortuscentra blijkt dat abortuspillen niet altijd feilloos werken. De kans op een onvolledige abortus is heel reëel en dan is een zuigcurettage alsnog nodig. Kan dat dan in een land waar abortus beperkt of verboden is? Welke risico’s lopen deze vrouwen? En wat als ze inderdaad een buitenbaarmoederlijke zwangerschap blijken te hebben? Daar doen abortuspillen niets mee. De vrouw heeft dan een operatie nodig om meestal de eileider met het kindje erin operatief te verwijderen.

Volg STI op Telegram

Gomperts wil abortus tot aan de geboorte

In het televisieprogramma Nadia van 19 november 2023, deed Rebecca Gomperts een opmerkelijke uitspraak. Ze antwoordde op de vraag van de presentatrice, “Is het een mens bij een zwangerschap?” met: “Moet ik je eerlijk zeggen, dat doet er helemaal niet toe. Dat is absoluut niet relevant.” Zij staat voor abortus tot aan de geboorte en dat de vrouw daarover beslist. Gezien haar enorme omzet met abortuspillen is het begrijpelijk dat ze geen belemmeringen voor abortus wil zien.

Internationale Kinderrechten

In de preambule van het Verdrag inzake de Rechten van het Kind van de Verenigde Naties uit 1989, dat ook Nederland heeft geratificeerd, staat: “Indachtig het feit dat, zoals aangegeven in de Verklaring van de Rechten van het Kind [uit 1959, -KvH], ‘het kind, vanwege zijn lichamelijke en geestelijke onvolwassenheid, zowel voor als na de geboorte bijzondere waarborgen en zorg nodig heeft, met inbegrip van passende rechtsbescherming.’” Kinderen hebben dus recht op bescherming, zowel voor als na de geboorte. Abortus past hier duidelijk niet bij.

Abortuspillen gaan voorbij aan de bedoeling van de wet

Het doel van de Wet afbreking zwangerschap is recht te doen aan het ongeboren leven én aan de noodsituatie van de vrouw. De initiatiefnota van Corinne Ellemeet om abortuspillen per post te kunnen versturen na online contact, voorziet in geen van beide. De ontwikkelingen van de abortuswetgeving in ons land van de laatste jaren zijn eerder van ideologische aard dan dat die vrouwen daadwerkelijk helpen.

Dit artikel verscheen eerder op kiesleven.nl

Laatst bijgewerkt: 9 januari 2024 14:28

Doneer