Texaanse moeder laat abortus op gehandicapt kind plegen in andere staat

"Het is afschuwelijk om een mens te doden omdat hij ziek of gehandicapt is, vooral een hulpeloze baby, en dan vol te houden dat het 'mededogen' is."

Texaanse moeder laat abortus op gehandicapt kind plegen in andere staat

THEMA'S:

Een Texaanse moeder heeft naar verluidt haar thuisstaat verlaten om haar gehandicapte dochter legaal te aborteren. De beslissing om een abortus buiten haar eigen staat te laten plegen, komt enige dagen nadat het Hooggerechtshof van Texas een vonnis tegenhield dat de abortus toch zou hebben toegestaan, ondanks het verbod in die staat.

Bijna totaal abortusverbod in Texas

De eenendertigjarige Kate Cox uit Dallas haalde internationale krantenkoppen omdat ze een rechtszaak had aangespannen om een uitzondering te krijgen op het bijna totale abortusverbod van Texas. Dit verbiedt het doden van ongeborenen tenzij het "noodzakelijk" wordt geacht om de moeder vermeende risico's op lichamelijke beperkingen of de dood te besparen. Op dit moment is er een heartbeat-wet van kracht [die abortus verbiedt zodra hartslag van kind merkbaar is, -red.], evenals een volledig verbod uit 1925 en een trigger-wet uit 2021 die van kracht is geworden na de herziening van Roe v. Wade in juni 2022.

Treurnis bij pro-lifers

Abortusactivisten proberen nu de abortusbeperkingen in Texas te versoepelen zodat er ook uitzonderingen gelden voor foetale afwijkingen die als "dodelijk" worden beschouwd. Maandagmiddag maakte het Center for Reproductive Rights - een pro-abortus groep uit New York die Cox vertegenwoordigt - op X bekend dat de moeder Texas heeft verlaten om haar twintig weken oude dochter te aborteren. Het nieuws van dit abortustoerisme werd al snel betreurd door pro-lifers in Texas en elders.

Volg STI op Telegram

‘Er zijn ook levensbevestigende opties’

"We betreuren de beslissing om het leven van Baby Cox te nemen in plaats van haar alle kansen op leven te geven," zei Kimberlyn Schwartz, directrice media en communicatie voor Texas Right to Life, in een persbericht. "We willen ouders laten weten dat er hoop is wanneer ze geconfronteerd worden met moeilijke foetale diagnoses. Er zijn levensbevestigende opties in plaats van abortus."

Negatieve prognoses door abortuslobby

Schwartz wees ouders van baby's met een handicap met name op de non-profit organisatie Abel Speaks, waarvan de missie om "ouders te helpen het leven van hun kinderen te eren wanneer ze geconfronteerd worden met een levensbeperkende ziekte". Texas Right to Life merkte ook op dat kinderen met trisomie 18, of het syndroom van Edwards, de diagnose die aan de ongeboren baby van Cox werd gegeven, "de negatieve prognoses die door pro-abortus medische professionals worden gegeven verre overstijgen" als ze maar "een kans op leven krijgen" buiten de baarmoeder.

Recht om niet vermoord te worden

De meest voorkomende abortustechniek in het tweede trimester is dilatatie en evacuatie (D&E), of abortus in stukken, waarbij de ongeboren baby vaak op pijnlijke wijze ledematen voor ledematen uit elkaar wordt gerukt en zijn of haar schedel wordt verbrijzeld. In de dagen nadat een arrondissementsrechter Cox had bevolen om haar kind te aborteren vanwege trisomie 18 en ongegronde beschuldigingen over risico's voor de gezondheid van Cox, sprak Live Action-oprichtster en pro-life activiste Lila Rose zich uit op sociale media om het recht van gehandicapte kinderen om niet vermoord te worden te verdedigen.

Bestel Door het oog van de waker

‘Terminaal ziek kind doden is verkeerd’

"Het is verkeerd om een terminaal ziek geboren kind te vermoorden," schreef Rose op X. "Het is net zo verkeerd om een terminaal ziek ongeboren kind te vermoorden. Zeer zieke of gehandicapte ongeboren baby's verdienen niet de dodelijke naald of tang van de aborteur - ze verdienen medische zorg, en in de gevallen die nodig zijn, neonatale palliatieve zorg."

‘Pro-abortusverhaal is wreed’

In een aparte post stelde Rose ook dat "het niet 'medisch noodzakelijk' is om een gehandicapte ongeboren baby te doden. Het is afschuwelijk om een mens te doden omdat hij ziek of gehandicapt is, vooral een hulpeloze baby, en dan vol te houden dat het 'mededogen' is. Het pro-abortus mediaverhaal is afschuwelijk oneerlijk en wreed."

Tijdelijke opschorting abortusverbod

De zaak van Cox haalde het nieuws [ook in Nederland, -red.] op 7 december, toen rechter Maya Guerra Gamble een tijdelijke opschorting van het abortusverbod uitvaardigde om Cox toe te staan haar ongeboren kind met twintig weken te laten doden. De volgende dag blokkeerde het Hooggerechtshof van de staat het bevel in reactie op een beroep van procureur-generaal Ken Paxton en diens team.

Dit artikel is met toestemming overgenomen van LifeSiteNews.

Laatst bijgewerkt: 19 december 2023 07:12

Doneer