Vier dingen om te onthouden nu de pro-life beweging op de proef wordt gesteld

Mars voor het leven in Washington (21 januari 2022) - jeugdige vreugde

Vier dingen om te onthouden nu de pro-life beweging op de proef wordt gesteld

THEMA'S:

Zaterdag vindt de Amerikaanse March for Life plaats in Washington D.C. Onze Amerikaanse zusterorganisatie vaardigt een statement uit om pro-lifers in Amerika en daarbuiten te bemoedigen de strijd tegen abortus voort te zetten.

De euforie is weggeëbd

Nu de Mars voor het Leven van 2024 nadert, wordt de pro-life beweging op de proef gesteld. Het post-Dobbs klimaat van euforie is weggeëbd. De American Society for the Defense of Tradition, Family and Property (TFP) sluit zich aan bij iedereen die tegen het afslachten van onschuldige mensen is en bereidt zich voor op de strijd die voor ons ligt.

Na de omverwerping van Roe vs. Wade trad de realiteit in

Met de omverwerping van Roe vs. Wade dachten sommigen misschien dat de kwestie van het leven genoeg zou zijn om de dag te dragen. Eenmaal uit het keurslijf van Roe, namen mensen aan dat de benarde situatie van de kleine ongeboren baby de harten van iedereen zou doen smelten. Staten zouden vrij zijn om hun abortuswetten in te trekken of nieuwe beperkingen in te voeren. De wrede realiteit bewees het tegendeel. Nog steeds stellen delen van de bevolking hun eigenbelang boven dat van de onschuldige ongeborenen en de samenleving in het algemeen. De abortusvoorstanders vechten met nog grotere felheid.

Volg STI op Telegram

Sfeer van twijfel binnen pro-life

In tijden als deze wordt onze moed op de proef gesteld. De pro-abortus kant, die tot wanhoop werd gedreven door de beslissing van Dobbs, probeert nu pro-lifers te ontmoedigen door te wijzen op verkiezingsuitslagen en opiniepeilingen, die door sympathiserende media zijn overdreven om een sfeer van twijfel te creëren binnen de pro-life gelederen.

Vier dingen om voor ogen te houden

Velen zijn ontmoedigd ondanks de goede resultaten van pro-life kandidaten en de verkiezing van pro-life meerderheden (waarvan vele immuun tegen veto's) in 57 parlementen van de staten (Democraten hebben er 40). Sommige "pro-life" politici zijn in paniek geraakt en hebben een weg van compromissen en overgave voorgesteld. Anderen roepen op tot het opgeven van wat zij de "abortusplicht" noemen als de weg naar eenvoudige politieke macht. In de komende strijd zal de pro-life beweging zegevieren als ze zich vier dingen herinnert die leiden tot overwinning.

Bestel Door het oog van de waker

1. Vergeet nooit de overwinning van Dobbs

We moeten altijd denken aan de grote overwinning in het ongedaan maken van Roe vs. Wade. Het schokte de wereld en bereikte het onmogelijke. We moeten niet vergeten dat de "abortus-aansprakelijkheid" vaak de weg naar vele overwinningen is geweest, niet naar nederlagen. Zelfs vandaag de dag domineert de kwestie de verkiezingscyclus. De zaak heeft alle neezeggers getrotseerd die het als "vaste wet" beschouwden.

Duizenden abortuscentra zijn gesloten

Aan de overwinning van Dobbs kunnen we de inspanningen toevoegen van de betogers op het trottoir die in het hele land duizenden abortuscentra hebben gesloten met hun aanhoudende gebeden, aanwezigheid en volharding. De beweging rekent op honderdduizenden pro-lifers, velen van hen jong, die elk jaar in beweging komen tijdens de March for Life in Washington, D.C. en in een toenemend aantal Amerikaanse hoofdsteden en steden, om te bevestigen dat de pro-life zaak een toekomst heeft.

We moeten gebed en inspanning verdubbelen

Via de media is de andere kant bedreven in het proberen om een overweldigende indruk te wekken dat de meeste mensen voor abortus zijn. De huidige campagne die zich richt op de verkiezingsuitslag is niet anders dan de andere campagnes. We moeten de verleiding weerstaan om het verhaal van de andere kant te accepteren. We moeten de moed niet verliezen maar juist onze gebeden en inspanningen verdubbelen om abortus provocatus te verslaan en het ondenkbaar te maken. De nederlaag van Roe bewijst alleen maar dat een onwaarschijnlijke overwinning mogelijk is.

Lees ook: Een waakster vertelt: 'Vrouwen zijn van de kaart door intimidaties vanuit het abortuscentrum'

2. Onthoud altijd dat abortus een morele kwestie is, geen kwestie van vrouwenrechten

Toen Roe vs. Wade in 1973 abortus legaal maakte in het hele land, werd de kwestie voorgesteld als een kwestie van vrouwenrechten en bevrijding. Sterker nog, abortus maakte de vernietiging van de christelijke moraal mogelijk. Het bevorderde de seksuele revolutie omdat het vrouwen toestond om seksueel actief te zijn zonder de gevolgen van een zwangerschap. Maar de pro-life beweging durfde het debat te veranderen door te bevestigen dat elke abortus een moreel kwaad is. Abortus provocatus is altijd moord met voorbedachten rade omdat het het kloppende hart van een onschuldige ongeboren baby stopt.

Goed en kwaad

De beweging herbevestigde dus een begrip van goed en kwaad dat de andere kant probeerde te smoren. Ze verkondigde dat Gods wet gehoorzaamd moest worden. Om deze reden raakten veel pro-lifers betrokken bij andere kwesties in de wrede cultuuroorlog die nog steeds in Amerika woedt. Daarom moeten we de verleiding weerstaan om het debat te veranderen in een poging om alleen levens te redden, hoe belangrijk dat ook is. De gehele morele orde moet verdedigd en gekoesterd worden als we abortus willen verslaan.

Bestel Catechismus tegen abortus

3. Onthoud dat deze strijd een botsing van denkwijzen is

Laten we onthouden dat de strijd over abortus een gewelddadige botsing van twee denkwijzen vertegenwoordigt. Het kan niet worden teruggebracht tot een eenvoudige culturele of politieke dimensie. Eén mentaliteit komt voort uit Amerika's oorsprong in het Verlichtingsdenken, vooral zoals dat tot uitdrukking kwam in het negentiende-eeuwse liberalisme. De centrale premisse hiervan is gericht op de bevrediging van de wil in plaats van het intellect, waaruit de verwrongen noties van individualisme, vrijheid en gelijkheid voortkomen. David Hume (1711-1776) schreef beroemd: "De rede is en zou alleen maar de slaaf van de hartstochten moeten zijn en kan nooit pretenderen een andere functie te hebben dan hen te dienen en te gehoorzamen".

Het liberale wereldbeeld

De essentie van dit liberalisme is het recht om te denken, te voelen, te doen en te zondigen in alles wat de ongeremde hartstochten eisen, zolang niemand daarbij gekwetst wordt. Dit liberale wereldbeeld stelt dat hoge idealen, religie, moraal, universaliteit en tradities niet nodig zijn omdat ze de wil van mensen beperken. Het is de keuze van de individuen of ze deze beperkingen willen hebben. Dwang wordt echter gezien als de grootste zonde.

De goed geordende ziel

Tegenover de liberale mentaliteit staat een christelijke mentaliteit die bestaat uit de rede die de wil het object van haar liefde voorstelt dat gevonden wordt in het goede, ware en mooie dat Gods aanbiddelijke majesteit weerspiegelt. Binnen de goed geordende ziel verlicht genade het intellect, versterkt het de wil en tempert het de weerbarstige hartstochten. Deze zoektocht naar waarheid en uiteindelijk naar God wordt exponentieel vergroot door de praktijk van naastenliefde en de werking van bovennatuurlijke genade. Het resultaat van deze mentaliteit is een christelijke orde die abortus ondenkbaar maakt.

We moeten het liberalisme verwerpen

De huidige botsing van denkwijzen weerspiegelt twee manieren van zijn en denken. Om abortus uit te roeien moet de liberale denkwijze van absolute, ongebreidelde vrijheid omvergeworpen worden en moeten we op zoek gaan naar een christelijk wereldbeeld dat gebaseerd is op de geordende vrijheid die deugdzaamheid en de natuur vereisen.

Lees ook: Alleen de christenheid is de oplossing voor abortus en andere problemen van onze tijd

4. Vergeet nooit dat dit een religieuze strijd is

Het religieuze element is altijd een cruciaal onderdeel geweest van de strijd om abortus uit te bannen. De pro-life beweging wordt meer ondersteund door de gebeden van haar volgelingen dan door de gulle donaties van haar belangrijkste weldoeners. Rozenkransgebeden op de stoep hebben meer gedaan om abortuscentra te sluiten dan protesten of juridische uitdagingen.

Beperk het debat niet tot seculiere argumenten

We moeten de verleiding weerstaan om het debat te beperken tot een seculiere discussie over de waarde van menselijk leven. De belangrijkste reden waarom abortus verkeerd is is dat het een oneindig rechtvaardige en barmhartige God beledigt. Elk ongeboren kind dat aan de hedendaagse postmoderne afgoden wordt geofferd elimineert een plan van God dat nooit gerealiseerd zal worden. Het schenden van Gods Wet is een daad van opstand tegen Zijn goedheid.

We roepen Gods toorn over ons af

Als de moord op een onschuldig menselijk wezen wordt abortus genoemd als een zonde die naar de hemel schreeuwt om wraak. De verspreiding van deze zonde brengt niet Gods zegeningen over het land, maar Zijn toorn. Degenen die zich tegen deze nationale zonde verzetten moeten hun strijd zien als een daad van liefde voor God en de orde die Hij geschapen heeft, waartoe ook de ongeborenen behoren.

Waken bij abortuscentra is een recht en moet dat blijven!

Dit is een religieuze strijd

Daarom moet de pro-life beweging elke gelegenheid aangrijpen om Gods hulp in te roepen, zowel in het openbaar als privé. De strijd moet in de context van een religieuze strijd worden geplaatst. We moeten niet bang zijn om Gods Heilige Naam aan te roepen uit angst om diegenen te beledigen die Hem haten of geen geloof hebben en die we hopen aan te trekken voor de goede zaak.

We strijden tegen duistere machten

Laten we vrijmoedig onze Goddelijke Heer aanroepen. De andere kant verwijst al vaak naar de satanische invloeden ervan. Inderdaad, het kwaad van abortus is zo groot dat het gezien moet worden in de context van een strijd tussen goed en kwaad, engelen en demonen. Zoals Sint-Paulus leert: "Legt aan de wapenrusting Gods, om stand te kunnen houden tegen de listen des duivels. Want niet tegen vlees en bloed geldt onze strijd, maar tegen heerschappijen en machten, tegen wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de lucht." (Ef. 6:11-12).

Lees ook: Geweten wordt aangesproken: pro-abortus politici vallen over onze pop van ongeboren kind

God zal ons nooit teleurstellen

Alleen door onze toevlucht te nemen tot deze Goddelijke hulp kunnen pro-lifers in deze strijd zegevieren. We moeten dat onwankelbare geloof beoefenen dat bergen verzet.

Vertrouw op Hem

Vertrouwen is een versterkte hoop die geen aarzeling of angst toelaat. Het kan door niets in de wereld aan het wankelen worden gebracht. Voor de zelfverzekerde ziel wordt, naarmate menselijke hulp onwaarschijnlijker wordt, Goddelijke interventie des te zekerder. Met dit vertrouwen in God op voorspraak van de Heilige Moeder moeten we de strijd aangaan die voor ons ligt. Als we ons deel doen door op God te vertrouwen en voor Hem te strijden, zal Hij ons niet teleurstellen!

Bestel Catechismus tegen abortus

Eén natie onder God

Laten we ons deze vier dingen herinneren wanneer we op de proef worden gesteld. Laten we, gewapend met vertrouwen, moedig voorwaarts marcheren tegen de kwade geesten van deze donkere en verdorven tijden en het debat veranderen met de bovennatuurlijke realiteit van Gods hulp. We moeten onze tactieken aanpassen met alle ogen gericht op een moreel en abortusvrij Amerika, één natie onder God. We kunnen niet rusten totdat abortus ondenkbaar wordt en God en Zijn Gezegende Moeder geliefd en gehoorzaamd worden.

Dit artikel verscheen eerder op tfp.org.

Laatst bijgewerkt: 19 januari 2024 08:00

Doneer