WHO wil zich verbinden aan abortuspromotend en links-radicaal advocatenkantoor

Het 'Center for Reproductive Rights' (CRR) zet zich wereldwijd in voor abortus - en dus voor het doden van ongeboren kinderen. (Beeld: screenshot website CRR)

WHO wil zich verbinden aan abortuspromotend en links-radicaal advocatenkantoor

THEMA'S:

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), toch al in opspraak vanwege het omstreden Pandemieverdrag, overweegt een formele relatie aan te gaan met het Center for Reproductive Rights (CRR), een wereldwijd advocatenkantoor dat zich inzet voor de promotie van abortus en seksuele rechten, waaronder ‘uitgebreide seksuele vorming’ (CSE), promotioneel beleid voor homoseksuelen/transgenders en andere vermeende seksuele ‘rechten’. ‘Reproductieve rechten’ (srgr) is globalistische nieuwspraak voor abortus, anticonceptie en bevolkingsreductie, vooral in ontwikkelingslanden.

Systematische bevordering van abortus

Wat abortus betreft zijn de VN-lidstaten, zo meldt het Centrum voor Gezin en Mensenrechten, in 1994 op de Internationale Conferentie over Bevolking en Ontwikkeling (ICPD) in Caïro overeengekomen dat dit een kwestie is die uitsluitend in de nationale politiek en wetgeving moet worden behandeld. Abortus is daarom geen mensenrecht of een kwestie waarover internationale agentschappen moeten oordelen of waar ze zich mee moeten bemoeien. Ondanks deze reeds lang bestaande consensus die keer op keer werd bevestigd door VN-lidstaten, hebben VN-organen abortus de afgelopen vijfentwintig jaar systematisch bevorderd.

Abortuspromotie door VN is illegaal

Het promoten van abortus - dus van het doden van ongeboren kinderen - door de VN gebeurt veelal via rapporten van VN-agentschappen of via het secretariaat. Op andere momenten gaat het om directe inmenging in de interne aangelegenheden van VN-lidstaten, zoals meestal het geval is bij VN-verdragsorganen. Het promoten van abortus door het VN-systeem is illegaal en kan geen aanleiding geven tot nieuwe verplichtingen die in strijd zijn met wat VN-lidstaten in 1994 overeenkwamen en sindsdien herbevestigd hebben.

Volg STI op Telegram

Verlaging Amerikaanse bijdrage aan WHO

Leden van het Amerikaanse Congres dreigen daarom nu de Amerikaanse financiering aan de WHO te verlagen als het doorgaat met officiële relaties aan te gaan met het controversiële advocatenkantoor: "Als leden van het Congres zullen wij een beslissing om het Center for Reproductive Rights een speciale status te geven zien als een bewijs dat de WHO niet hervormbaar is en als een verder argument om alle financiering aan de organisatie te onthouden," staat in de waarschuwingsbrief onder leiding van het Republikeinse Congreslid Andy Biggs. Deze brief benadrukt het groeiende wantrouwen tegenover de WHO.

CRR wil abortus uit strafrecht

Het voorstel van WHO-directeur-generaal Tedros Ghebreyesus om het problematische kantoor met de abortusadvocaten op te nemen in wat "officiële relaties" wordt genoemd, werd voor het eerst overwogen tijdens een bestuursvergadering in januari. Het primaire doel van de CRR is om abortus overal ter wereld uit het strafrecht te halen, waarbij de soevereine rechten van landen om hun eigen abortuswetten te maken, zoals overeengekomen in de internationale wetgeving, met voeten worden getreden. Vanwege het verzet van traditionele landen werd de uiteindelijke beslissing uitgesteld tot juni.

Uitstel voor betere evaluatie van CRR

Namens 47 Afrikaanse landen sprak een afgevaardigde van Kameroen op de WHO-bijeenkomst in januari zijn bezorgdheid uit over "het aangaan van officiële betrekkingen door niet-statelijke actoren die de cultuur en de waarden" van de verschillende landen niet respecteren. "We willen daarom het toelatingsproces uitstellen om de implicaties van deze beslissing beter te begrijpen", zei hij.

Minister, stop de Nederlandse financiering van buitenlandse abortus!

Ook Nederland hoort bij abortuspromotoren

De WHO promoot abortus schaamteloos als een kwestie van “gezondheid” en “mensenrechten.” Tijdens de COVID-19 pandemie promootte de WHO abortus als een essentiële dienst. Deze laatste stap om een rechtszoekende juridische groep te betrekken bij de interne werking van het agentschap duidt op een nieuw niveau van overeenstemming met het abortusactivisme binnen de organisatie, vooral afkomstig van westerse donorlanden, waaronder de VS, die de grootste donor van de WHO is, maar ook van Nederland.

‘Abortuspromotende samenspanning tussen CRR en VN’

De brief, ondertekend door 26 leden van het Congres, betreurt vooral het bedrog en de manipulatie van de CRR in haar pogingen om een internationaal recht op abortus te creëren. "Er zijn talloze voorbeelden van CRR die samenspant met VN-medewerkers en -agentschappen om landen onder druk te zetten via VN-mechanismen en internationale en nationale rechtbanken. Dit maakt deel uit van CRR's goed onderbouwde plan om abortus aan alle landen op te leggen, soevereiniteit te ondermijnen en alle democratische processen te omzeilen."

Druk op Filippijnen om abortus te decriminaliseren

Deze week nog kondigde de CRR aan druk uit te willen oefenen op de Filippijnen om abortus uit het strafrecht te halen en de pro-life wetten te veranderen, waarbij ze ten onrechte beweerde dat wettelijke hervormingen nodig zijn om "in lijn te zijn met internationale mensenrechtenstandaarden", ook al wordt abortus in geen enkel VN-mensenrechtenverdrag zelfs maar genoemd.

Burgemeester van Haarlem, handhaaf het recht op pro-life waken!

Vervalsing van relatie tussen abortus en moedersterfte

CRR beweert ook dat toegang tot "veilige abortus" noodzakelijk is om moedersterfte te verminderen, een permanente leugen van abortusactivisten. Rapporten die concluderen dat legale abortus moedersterfte vermindert, geven een grof vertekende voorstelling van de wetenschap daaromtrent. Beleid dat nodig is om moedersterfte te verminderen is alom bekend en bestaat niet uit abortus. Dat omvat adequate voeding en sanitaire voorzieningen, kraamzorg in noodsituaties en prenatale zorg door geschoolde geboorteverzorgers. Veel landen, waaronder de Verenigde Staten en Nederland, hebben in het verleden de moedersterfte ver weten te terug te dringen, terwijl abortus bij wet verboden was.

Laatst bijgewerkt: 23 mei 2024 06:59

Doneer