Een (mis)leidende pro-abortus handleiding

Planned Parenthood heeft een gids uitgegeven om hun aanhang te informeren hoe ze over abortus kunnen praten.

Een (mis)leidende pro-abortus handleiding

THEMA'S:

‘Praat niet over het aborteren van een kind, maar over het beëindigen van een zwangerschap. Spreek niet over een aborteur, maar over een zorgverlener of dienstverlener. Laat nooit foto’s zien van zwangere vrouwen, maar toon wel plaatjes van blij-ogende vrouwen. En ga vooral niet in discussie over wanneer het leven begint…’ Zomaar enkele aanbevelingen uit de handleiding [1] van International Planned Parenthood Federation (I.P.P.F.) over “Hoe te communiceren over abortus”. Deze handleiding geeft allerlei adviezen wat je wel en niet moet doen of zeggen over abortus als je daarvan een voorstander bent.

Rutgers

I.P.P.F. is een internationale organisatie die onbeperkte seksualiteit en abortus promoot. De Amerikaanse en wereldwijd actieve abortusketen Planned Parenthood is onderdeel van deze organisatie. Ook de Nederlandse organisatie Rutgers is honderd procent dochter van I.P.P.F. [2] Dat verklaart de enorme inzet van Rutgers voor het promoten van elke vorm van seksualiteit en abortus, denk aan hun project “Lentekriebels”. Op de website van I.P.P.F is te lezen: “IPPF is een wereldwijde aanbieder van gezondheidszorg en een toonaangevend pleitbezorger van seksuele en reproductieve gezondheid en rechten voor iedereen”. [3] Dezelfde slogan staat ook op de homepage van Rutgers. [4]

Lees ook: Planned Parenthood ontkent dat abortus tot aan de geboorte voorkomt

Subsidieslurpers

Het werk van Rutgers wordt door onze overheid breed gedragen, gepromoot en gefinancierd. [5] Ze hebben daardoor veel invloed in onze samenleving. Op hun website is een menu-item ‘feiten over abortus in Nederland’. [6] Hier stelt men dat psychische klachten en spijt niet of nauwelijks voorkomen na abortus. Dit op grond van een kleinschalig Nederlands onderzoek. Op de website www.merteam.nl staan ook resultaten van veel grotere onderzoeken uit andere landen die het tegendeel laten zien.

Morning-afterpil

Ook noemt men op de site van Rutgers dat de morning-afterpil alleen de eisprong zou voorkomen. In Weet magazine van augustus 2023 verscheen een uitvoerig artikel waarin wordt aangetoond dat dit niet juist is en dat de morning-afterpil wel degelijk een abortieve werking kan hebben. [7] Fabrikanten stellen dat je die tot vijf dagen na de gemeenschap kunt innemen om een eisprong te voorkomen. En iedereen gelooft het. Een eisprong die mogelijk al enkele dagen eerder heeft plaatsgevonden. Dus kan het voorkomen van de eisprong niet de enige werking zijn en moet deze pil nog andere werkingen hebben, en ja dat is ook zo. Het kan, na de bevruchting van de eicel, de innesteling van een zich ontwikkelend embryo voorkomen. En dat is abortief.

Abortuscentra

Ook op de websites van abortuscentra worden de (mis)leidende adviezen uit genoemde handleiding zorgvuldig opgevolgd. Geen enkel plaatje van een zwangere vrouw, geen afbeeldingen van emotionele vrouwen, alleen maar blije gezichten. Alsof een abortus niets voorstelt en geen gevolgen heeft. Het advies van I.P.P.F. om de woorden “kindje” of “baby” te vermijden, wordt volop ter harte genomen. Wel wordt er gesproken bij de abortusbehandelingen over: ‘het onderbreken van je zwangerschap’, ‘een stukje weefsel verwijderen, het ‘zwangerschapsproduct’ [8] of ‘een klompje cellen’. Zelfs bij uitlegvideo’s zie je alleen lege baarmoeders [9] en de woorden ‘kindje’ of ‘baby’ vallen daarin niet. Je zou toch maar eens gaan denken dat wat er in je baarmoeder groeit, wél een kindje is…

Lees ook: Nee, abortus redt nooit levens: een hardnekkige mythe weerlegd

Levensgevaarlijke abortuspil

De afgelopen jaren heeft de pro-abortusbeweging de vijf dagen bedenktijd weten te schrappen uit de Nederlandse wet. Voor het kopen van een pannenset geldt een bedenktijd, maar voor het doden van je eigen kindje, daar hoef je van onze overheid niet extra zorgvuldig over na te denken. Nog een opmerkelijke wetswijziging: de abortuspil moet binnen afzienbare tijd ook gewoon via de huisarts beschikbaar komen. Zij worden dus alle een abortuscentrum. Alsof een abortuspil veilig zou zijn zonder al te veel mogelijke complicaties. Op de website www.merteam.nl staan meerdere onderzoeken die aantonen dat de abortuspil niet zo onschuldig is als wordt voorgedaan. De organisatie Live Action heeft een groot aantal getuigenissen van vrouwen online staan bij wie het gruwelijk is misgegaan. [10]

Jongeren

De gedachte om gemeenschap te bewaren tot in het huwelijk is tegenwoordig ouderwets, niet meer van deze tijd. Je hoort er als jongere niet meer bij als je geen ervaringen hebt opgedaan met meerdere wisselende partners. Seksualiteit wordt door de voorlichters los gekoppeld van liefde en moet los verkrijgbaar zijn. Het gaat erom dat je optimaal kunt genieten, hoe en wanneer je zelf wilt. Jongeren worden massaal op het verkeerde been gezet en aangezet om seksueel actief te worden. Lust wordt losgekoppeld van liefde en relatie.

Abortus als ‘nabehoedsmiddel’

En als het met een voorbehoedsmiddel fout gaat, even naar de drogist voor die ‘noodanticonceptie’ de abortieve morning-afterpil. En als je daar te laat mee bent kun je altijd een abortuspil bij de huisarts halen om je zwangerschap af te breken. Allemaal geen probleem. Dat je dan je kindje dat in je groeide doodmaakt, daar mag niet over gepraat worden volgens de handleiding van I.P.P.F. Deze indoctrinatie en misleiding in de media blijft niet zonder gevolgen, zo blijkt tijdens gastlessen die we mogen geven. Ook onder jongeren met een christelijke achtergrond komt gemeenschap voor het huwelijk en in studententijd volop voor, met mogelijke onbedoelde zwangerschappen tot gevolg. De grote vraag, ook aan hen, is dan: wat ga je dan doen?

Bestel Door het oog van de waker

Students4Life

Onlangs was het weer de Week van het Leven. Eén week in het jaar waar verscheidene christelijke organisaties die opkomen voor ongeboren kinderen aan meewerken om samen aandacht te vragen voor het thema abortus. Het is een goed initiatief, maar slechts één week per jaar. Terwijl de pro-abortuslobby week in week uit zich inzet voor het promoten van abortus. Het nog gemakkelijker maken om je kindje te doden, je kindje wat geen kindje genoemd mag worden. Eén week van tegengas tegenover het jaarlijkse geweld van de pro-abortuslobby. Maar wat doen we de andere eenenvijftig weken?

Gastlessen

Vanuit Kies Leven hebben we het project ‘Students4Life’ opgestart. We verzorgen het gehele jaar door gastlessen op scholen, in kerken, bij verenigingen of studentenverenigingen over de onderwerpen abortus, relaties en seksualiteit. Middels deze gastlessen willen we de jongeren bemoedigen om elkaar te ondersteunen om de juiste keuzes te maken op het gebied van relaties en seksualiteit. Elkaar te stimuleren om je pro-life uit te spreken. Om je ook al die andere weken van het jaar in te zetten voor het uitdragen van een pro-life boodschap, op allerlei mogelijke manieren.

En wat als…

En als je dan toch onbedoeld zwanger raakt of een meisje onbedoeld zwanger hebt gemaakt, dat je je dan gesteund weet door je medestudenten, om te kiezen voor het leven van het kindje. Dat je elkaar bemoedigt om géén abortus te doen. Dat is wat we nodig hebben. Een cultuuromslag in ons denken over relaties en seksualiteit en over abortus. Het leven zoals God dat heeft bedoeld in Zijn Woord. Genesis 2 vers 24 zegt dat de man zijn vader en moeder verlaat, zijn vrouw aankleeft (trouwen) en dan tot één vlees zijn (gemeenschap).

Lees ook: Geweten wordt aangesproken: pro-abortus politici vallen over onze pop van ongeboren kind

Hulp is beschikbaar!

De keuze om bij een onbedoelde zwangerschap te gaan vóór het kindje is niet vanzelfsprekend gemakkelijk, nee daar heb je steun bij nodig. Het is mijn wens en gebed dat die steun er voor je is als het je mocht overkomen. Liefst vanuit de directe omgeving, maar de mensen van Kies Leven, Stirezo en andere organisaties, staan ook klaar om hulp te bieden. Laten we de handleiding van I.P.P.F. positief gebruiken. We weten nu immers exact waar we juist wél over moeten praten!

Dit artikel verscheen eerder op KiesLeven.nl

Noten:

[1] How to talk about abortion: A guide to stigma-free messaging | IPPF

[2] Rutgers | IPPF

[3] About Us | IPPF

[4] Rutgers – Seksuele gezondheid en rechten voor iedereen

[5] rutgers-annual-report-2022.pdf

[6] Feiten en cijfers over abortussen in Nederland – Rutgers

[7] Persbericht – Morning-afterpil kan wel degelijk abortief werken – Weet Magazine (weet-magazine.nl)

[8] abortuspil-internet-folder-022015.pdf (vrelinghuis.nl)

[9] Abortus Hulpverlening | Ongewenst zwanger, help wat nu? | Nederland (gynaikonklinieken.nl)

[10] I Saw My Baby | Live Action

Laatst bijgewerkt: 8 december 2023 13:59

Doneer