De "barmhartige" moordenaar: euthanasie ontspoort in Canada

Een Canadese vlag genesteld tussen paarse bloemetjes. Bron afbeelding: Flickr / 62903305@N05

De "barmhartige" moordenaar: euthanasie ontspoort in Canada

THEMA'S:

Onlangs hoorde ik een verhaal over een vrouw die in het ziekenhuis lag voor een behandeling tegen depressie. Een medisch assistente somde verschillende behandelingsmogelijkheden op en vroeg: "Bent u geïnteresseerd in MAid om uw probleem te behandelen?" De dame nam aan dat de assistente verwees naar een echt dienstmeisje om haar te helpen met haar ziekte. Ze antwoordde dat ze zich dat niet kon veroorloven. De doktersassistente legde uit dat ze de vrouw Medical Assistance in Dying aanbood, het Canadese programma voor hulp bij zelfdoding.

Een kille ontwikkeling

Dit verhaal illustreert een huiveringwekkend nieuw hoofdstuk van de culturele revolutie die het Westen teistert. Canada legaliseerde euthanasie voor het eerst op 17 juni 2016. Op 17 maart 2021 breidde de liberale regering het toepassingsgebied van hulp bij doden verder uit met Bill C-7, waardoor Canada een van de meest toegeeflijke euthanasieregimes ter wereld werd.

Beperkingen overboord

Het wetsvoorstel schrapte de beperking die hulp bij sterven alleen toestond als "een natuurlijke dood redelijkerwijs te voorzien is". Er is dus geen limiet aan degenen die de dood kunnen opeisen. Een geval van depressie, stress of angst kan efficiënt dienen als voorwendsel voor hulp bij zelfdoding.

Volg STI op Telegram

Zorgen voor veteranen? Nee, dood ze

Dit is al gemeengoed aan het worden in de Canadese gezondheidszorg. Een voorbeeld is dat van een veteraan die in 2022 hulp zocht voor mentale problemen die bijna in de dood eindigden. Een medewerker van het Veteran Affairs Canada Agency vertelde de man dat medische hulp bij het sterven een optie was.

Een grimmige tol

Sinds de legalisatie van hulp bij doden in Canada zijn er 44.958 sterfgevallen geregistreerd. Alleen al in 2022 meldde Health Canada dat er 13.241 mensen waren overleden aan de gevolgen van hulp bij zelfdoding. Dat is meer dan 4% van alle Canadese sterfgevallen in dat jaar. Dit sterftecijfer zal waarschijnlijk toenemen naarmate de tijd vordert.

Lees ook: Christelijke partijen pleiten voor onderzoek naar euthanasiestijging en motieven voor abortus

Doden uit barmhartigheid is wreed

De promotionele leugen achter deze "barmhartige" moorden is dat het het lijden van een persoon zal beëindigen. Deze logica devalueert het menselijk leven. De medische professie behandelt mensen uiteindelijk slechter dan honden die uit hun lijden worden verlost. Dit is niet alleen onmenselijk, het is ook immoreel. Het verschil tussen het laten inslapen van een dier en een mens is dat een dier geen ziel heeft.

De Kerk laat geen ruimte over tot twijfel

Dus, ondanks de naam, is barmhartige zelfdoding wreed, niet alleen omdat het het menselijk leven ontwaardt, maar ook omdat het de morele fout van zelfmoord is. De leer van de Kerk is heel duidelijk op dit punt. In paragraaf 2277 verwerpt de Catechismus van de katholieke Kerk hulp bij het doden in de meest krachtige bewoordingen.

Stop gedwongen euthanasie

Euthanasie is onaanvaardbaar

"Wat de motieven en middelen ook zijn, directe euthanasie bestaat uit het beëindigen van het leven van gehandicapte, zieke of stervende personen. Het is moreel onaanvaardbaar.''

Altijd moord, altijd onacceptabel

"Zo vormt een handeling of een nalaten dat, uit zichzelf of door opzet, de dood veroorzaakt om het lijden op te heffen, een moord die ernstig in strijd is met de waardigheid van de menselijke persoon en met het respect dat verschuldigd is aan de levende God, zijn Schepper. De beoordelingsfout waarin men te goeder trouw kan vervallen, verandert niets aan de aard van deze moorddadige handeling, die altijd verboden en uitgesloten moet worden."

Lees ook: Straatcampagne in Leuven: boodschap van leven galmde door het station

Gezondheidszorg is stervenszorg geworden

Helaas is de gezondheidszorg in Canada niet langer gericht op het ondersteunen en koesteren van het leven, maar op het vinden van de snelste en goedkoopste manier om iemand te doden.

Wat God de rug toekeren tot gevolg heeft

Dit is het gevolg van de huidige goddeloze cultuur. Zodra God en Zijn morele wetten uit het beeld verdwijnen, zal er vanzelf chaos ontstaan. God, Zijn kerk en Zijn wetten moeten teruggebracht worden en in het middelpunt van de samenleving geplaatst worden. Alleen dan zal er echte vrede zijn.

Dit artikel is eerder gepubliceerd op tfp.org

Laatst bijgewerkt: 27 februari 2024 09:16

Doneer