Illegale abortus bij acht maanden zwangerschap. Vijf leerpunten in deze zaak

Het is te hopen dat het recht zal zegevieren. Bron afbeelding: Flickr / ssalonso

Illegale abortus bij acht maanden zwangerschap. Vijf leerpunten in deze zaak

THEMA'S:

Op 18 oktober 2019 werden twee lichamen gevonden in een huis in Diemen. Het waren de Braziliaanse Patricia en het één maand te vroeg geboren kindje van haar en haar vriend Dennis E.

Een duistere zaak

Dennis E. staat deze week voor de rechter voor een gruwelijk misdrijf. Hij wordt verdacht van het uitvoeren van een illegale abortus bij zijn toenmalige vriendin en de dood van zijn vriendin. Hij zit daarvoor in voorlopige hechtenis.

Een geschokt publiek

Deze al langlopende zaak heeft in de afgelopen jaren al aandacht gekregen. Veel terechte verontwaardiging en boosheid over het uitvoeren van een illegale abortus bij zijn vriendin die acht maanden (!) zwanger was met behulp van een set abortuspillen.

Volg STI op Telegram

Een twijfelachtige uitspraak

En zo staat Dennis E. voor de rechtbank. Op maandag 13 mei werden een aantal chatberichten van Dennis E. aan zijn vriendin voorgelezen in de rechtbank. Een van de berichten was: “We moeten een meisje of abortus”. De abortus zou volgens Dennis E. de keuze van Patricia zelf zijn geweest. In de rechtbank werd getwijfeld aan deze verklaring. Ook zijn er vragen over de verklaring van Dennis E. betreffende de dood van Patricia.

Abortus heeft geen reden nodig

Dit alles doet terugdenken aan wat nog niet zo lang geleden in de Tweede Kamer klonk bij monde van GroenLinks/PvdA, D66 en ook van de VVD: de motieven, de redenen, voor een abortus doen er niet toe. Die motieven zouden een persoonlijke keuze zijn en daar heeft niemand iets mee te maken.

Lees ook: Verdedigster van ongeboren leven veroordeeld tot vijf jaar cel

Plotseling is een motief relevant

Echter tien en een halve week na de Nederlandse abortustermijn van vierentwintig weken doet het motief er wel toe. Juist voor dit soort situaties staat abortus in het Wetboek van strafrecht! Abortus uit het Wetboek van strafrecht halen zou betekenen dat Dennis E. zomaar niet vervolgd kan worden.

Vreselijke tekstberichten

Er werden nog meer berichtjes van Dennis E. aan zijn vriendin voorgelezen, zoals deze: “We kunnen alleen gelukkig zijn als je doet wat ik je vraag" en "Oké vuilnishoer, je bent niets voor mij. Aborteer en tot nooit meer." De rechter vroeg zich af hoe het mogelijk is dat de vrouw op deze manier nog een eigen beslissing heeft kunnen nemen. De druk van Dennis E. op zijn vriendin was enorm.

Waken bij abortuscentra is een recht en moet dat blijven!

Vrouwen onder druk

Druk van de partner op de vrouw of vriendin zien de wakers van Kies Leven ook regelmatig bij abortuscentra. De situatie van Dennis E. is echter nog schokkender. Dennis E. dwong zijn vriendin tot abortus zelfs ná vierentwintig weken zwangerschap en bij abortuscentra zien we voorbeelden van vóór de, op dit moment legale, vierentwintig wekengrens.

Een gevaarlijke methode

Opmerkelijk is ook de toegepaste methode. Abortus met behulp van abortuspillen. De strip van vijf pillen was leeg zo is te lezen in de berichtgevingen in de media. Hierover moeten toch alle alarmbellen gaan rinkelen bij onze overheid! Abortuspillen kunnen nu nog steeds alleen verkregen worden bij een abortuscentrum of ziekenhuis. Maar als het aan GroenLinks/PvdA ligt worden de abortuspillen binnenkort per post verstuurd zonder dat je kunt controleren wie de pillen gaat gebruiken en bij welke zwangerschapsduur. Levensgevaarlijk zo blijkt uit de situatie van Dennis E.

Lees ook: Wat zegt het regeerakkoord over abortus en euthanasie?

Vergevorderd moorden

Dit moet de overheid absoluut niet willen. Wat ook opvalt is dat de abortuspillen dus ook hun werk doen bij acht maanden zwangerschap. In Nederland mag de abortuspil (een set van vijf pillen) tot 63 dagen zwangerschap gebruikt worden. Ook na deze periode kunnen abortuspillen blijkbaar hun werk doen. Zo staat in het document Safe abortion van de World Health Organisation op pagina 34 te lezen welke doseringen er gelden na 12 weken zwangerschap. En zelfs een aanbeveling wat te doen als de zwangerschap verder is gevorderd dan 24 weken.

Leerpunten

De zaak van Dennis E. heeft een behoorlijk aantal leerpunten voor onze overheid. Ten eerste toont de zaak ons dat abortuspillen dodelijk zijn voor het kind en ook grote schade kunnen veroorzaken bij vrouwen. Al is de doodsoorzaak van Patricia nog niet duidelijk. Ten tweede dat abortuspillen per post versturen zeer onverstandig is omdat je niet weet wie ze gaat gebruiken en bij welke zwangerschapsduur.

Bestel Door het oog van de waker

Pak druk op vrouwen aan

Ten derde dat abortus uit het Wetboek van Strafrecht halen een hele onverstandige beslissing zou zijn. Ten vierde dat druk op de partner tot abortus fors moet worden aangepakt. Als het fout is na de abortustermijn, waarom zou het vóór de abortustermijn dan wél goed zijn? Het registreren van de motieven tot een abortus is daarom juist heel belangrijk. En als vijfde, deze zaak laat zien dat abortus geen normale medische zorg is.

Een schril contrast

Het ‘recht’ op de keuzevrijheid van de vrouw staat op gespannen voet met de beschermwaardigheid van het ongeboren kind. Tot vierentwintig weken zwangerschap is het geen enkel probleem wanneer je een ongeboren kindje doodt in Nederland, maar daarna wordt alles uit de kast gehaald om duidelijk te krijgen wat er is gebeurd bij de dood van een ongeboren kindje. Het contrast kan niet groter zijn!

Burgemeester van Haarlem, handhaaf het recht op pro-life waken!

Huiveringwekkende gedachten

En dan te bedenken dat ook in Nederland de gedachte rond gaat om net als in Canada en verschillende staten van de Verenigde Staten, de abortustermijn op te rekken tot aan de geboorte.

Laatst bijgewerkt: 22 mei 2024 06:31

Doneer