Hoe het Amerikaanse vonnis over IVF paniek zaait onder abortusvoorstanders

De vlaggen van Alabama en van de Verenigde Staten wapperen in de wind. Bron afbeelding: Flickr / drmillerlg

Hoe het Amerikaanse vonnis over IVF paniek zaait onder abortusvoorstanders

THEMA'S:

Links wordt gek van het recente besluit van het hooggerechtshof van Alabama waarin wordt verklaard dat een menselijk embryo een menselijk embryo is ongeacht waar het zich bevindt, en daarom wettelijke bescherming verdient onder de wet van Alabama.

Embryo's gedood

De zaak betreft een echtpaar dat gebruik maakte van In Vitro Fertilisatie (IVF) en ingevroren embryo's opsloeg in een vruchtbaarheidsinstelling. Door nalatigheid werden de embryo's per ongeluk gedood. Het echtpaar klaagde de instelling aan voor het verlies van menselijke embryo's, niet voor beschadigde eigendommen. De 8-1 beslissing viel in het voordeel van het koppel uit.

Nog een nederlaag

Abortusvoorstanders zagen de beslissing terecht als de zoveelste tegenslag na de nederlaag van Roe v. Wade. Hoewel het besluit geen uitspraak doet over de ontmenselijking en commercialisering van menselijk leven door IVF, erkent het wel de wettelijke persoonlijkheid van het embryo.

Volg STI op Telegram

De oorzaak van linkse verontwaardiging

Wat de linkse vleugel het meest verontwaardigde over de beslissing in Alabama waren niet de juridische argumenten. Ze kunnen deze beweringen beantwoorden met de verdraaide logica van het seculiere positief recht die zegt dat de wet is wat de mensen beslissen - behalve als het een 8-1 beslissing is ten gunste van het leven.

Gefrustreerde reacties

Links wordt gek van de ongegeneerde religieuze en morele verwijzingen in de uitspraak, vooral van de concurrerende meerderheidsopinie van opperrechter Tom Parker. Linkse mensen hebben geen andere antwoorden op deze standpunten dan beledigingen, persoonlijke aanvallen en ergernis.

Hypocrisie

Deze activisten die zoveel grijze gebieden in de wet zagen om abortus te rechtvaardigen, worden plotseling strenge constitutionalisten wanneer deze standpunten voor het leven worden gepresenteerd.

Lees ook: De "barmhartige" moordenaar: euthanasie ontspoort in Canada

De Amerikaanse "Tien Geboden"

Of je het nu leuk vindt of niet, de abortuskwestie is een morele strijd waarin beide partijen oordelen of de praktijk goed of fout is. Links probeert de zaak te reduceren tot een keuze. Om te winnen moet de anti-abortus kant een beroep doen op een hogere wet dan persoonlijke keuze.

Tien Geboden nog altijd levend

De positie van de uitgesproken opperrechter oefent dus een enorme aantrekkingskracht uit op een brede sector van de Amerikaanse publieke opinie die de Tien Geboden nog steeds respecteert als deze hogere fundamentele wet en bron van orde. Dit morele element ontbreekt vaak in het abortusdebat. Religieuze leiders zouden niet op seculiere slagvelden moeten vechten, maar op het veld waar zij in het voordeel zijn.

Waken bij abortuscentra is een recht en moet dat blijven!

Niet louter seculier vonnis

De beslissing in Alabama bevat de bijbelrijke taal van die Amerikanen die nog altijd de "Tien Geboden" erkennen en die leven geeft aan het debat. Het geeft de discussie zinvolle thema's die zielen tot actie aanzetten.

De grenzen van het anti-abortus discours

Een groot deel van het anti-abortus debat wordt nu gevoerd in termen van de baby en de vernietiging van menselijk leven. Er is niets mis met deze voorstelling van abortus, want het is een accurate fysieke beschrijving van wat er plaatsvindt.

Hoger doel in debat nodig

Dit beeld beperkt het onderwerp echter tot een puur naturalistische discussie. Het behandelt niet de thema's die nodig zijn om de seculiere wereld te weerleggen die het doel van het leven ziet als een hedonistische beoefening van het maximaliseren van plezier en het vermijden van pijn en lijden. De pro-life zaak wordt geconfronteerd met een cultuur die de bevrediging van ongebreidelde hartstochten in alles prefereert - zelfs boven het leven van de ongeboren baby. Zonder een hoger doel zal de pro-life kant gehandicapt zijn.

Lees ook: Literaire abortusactiviste erkent dat abortus ‘mogelijk’ moord is

Het debat in termen van God plaatsen

Het perspectief van opperrechter Parker biedt dus dit hogere doel. Hij kadert het debat in termen van God en menselijke doeleindes. Het ontkent de puur juridische redenering die nog steeds deel uitmaakt van het debat niet. Het verheft de discussie echter boven het heersende narcisme.

Oude Testament betrokken

In zijn uitspraak citeert opperrechter Parker Genesis: "Het principe zelf - dat menselijk leven fundamenteel verschilt van andere levensvormen en niet opzettelijk kan worden genomen zonder rechtvaardiging - heeft diepe wortels die teruggaan tot de schepping van de mens 'naar het beeld van God'."

Menselijk leven onbetaalbaar

Deze verklaring stelt verder dat "elk mens daarom een waarde heeft die het vermogen van mensen om te berekenen ver te boven gaat". Deze erkenning introduceert dus het idee dat menselijk leven speciaal is en zich onderscheidt van andere levensvormen. Het verheft het leven van slechts een biologische functie die gevoelig is voor plezier en pijn tot een wezen met een spirituele dimensie dat het beeld van God weerspiegelt.

Bestel Catechismus tegen abortus

Oneindige potentie

Een dergelijke verklaring geeft een doel aan het menselijk leven omdat elk wezen geschapen is om Gods beeld te weerspiegelen. Het menselijk potentieel barst van de mogelijkheden vanwege dit beeld. Als mensen deugdzaam leven volgens het Goddelijke doel, zijn ze in staat tot de meest verheven daden. Het spreekt van Gods goedheid om de mensheid te scheppen ten einde Hem eer te geven.

Het idee van zonde introduceren

Opperrechter Parker vervolgt zijn overweging door te zeggen: "Al voor de geboorte hebben alle mensen het beeld van God en hun leven kan niet vernietigd worden zonder Zijn glorie uit te wissen." Deze tweede uitspraak introduceert God in de vergelijking door menselijk leven met Zijn eigen glorie te verbinden. Met abortus toont de mensheid haar ondankbaarheid door een kosteloos geschenk van God te vernietigen. Het toont de volledige gruwel van de daad.

Lees ook: Duitse staat wil met boetes abortusprotesten de kop indrukken

Zonde is geen willekeur

Zulke daden introduceren dus het begrip zonde, niet als het overtreden van willekeurige regels, maar als het opzettelijk verwijderen van een uniek en onbetaalbaar beeld van God. Het is de afwijzing van de liefdesdaad van de Schepper. Op deze manier bevestigt de opperrechter de realiteit van zonde - een ander concept dat secularisten haten en ontkennen.

De toorn van een heilige God

Een laatste uitspraak roept de toorn op van links, die beweert alle toorn te haten. Opperrechter Parker bevestigt dat "menselijk leven niet ten onrechte kan worden vernietigd zonder de toorn op te wekken van een heilige God die de vernietiging van Zijn beeld als een belediging van Zichzelf beschouwt."

Abortus beledigt God

Deze uitspraak benadrukt dat menselijke daden gevolgen hebben die verder reiken dan persoonlijke levens. Dit grote voordeel van het leven is zo prachtig dat God zelf beledigd is wanneer het ten onrechte wordt vernietigd. Door Zijn rechtvaardigheid wordt Hij gedwongen om op te treden om Zijn schepping weer in orde te brengen. Als de samenleving vrede wil, moet ze de beelden van God die overal te vinden zijn respecteren.

Minister, stop de Nederlandse financiering van buitenlandse abortus!

Het doel van deze argumenten

Iemand zou kunnen tegenwerpen dat dergelijke overwegingen geen plaats hebben in juridische argumenten. Deze premissen liggen echter besloten in het eeuwenlange gewoonterecht van Amerika.

Harten verharden meer

Een ander zou het bezwaar kunnen maken dat zulke argumenten de gedachten van veel verharde harten in deze seculiere wereld niet zullen veranderen. Ze zouden de goddelozen zelfs kunnen aanmoedigen om grotere overtredingen te begaan.

Het debat verheffen

Het antwoord is dat pro-lifers het primaire doelwit van deze waarheden zijn. Door het debat te verheffen geeft het deze verdedigers een doel, bewondering en een grotere liefde voor God. Zo'n visie geeft betekenis aan het leven voorbij de binaire tweedeling pijn/plezier waarvoor zovelen in een liberale samenleving leven. Het helpt diegenen die het leven verdedigen om een Goddelijk plan in de geschiedenis te begrijpen.

Lees ook: 8 maart-beginselen: niet alleen pedofilie, maar óók abortus

Schapen hebben hulp herders nodig

Als de bisschoppen en religieuze leiders alleen maar in zulke termen zouden spreken, zou dat veel toevoegen aan het debat. Het zou veel bijdragen aan Gods hulp voor deze grote zaak, die nu nog groter wordt door Zijn glorie in ogenschouw te nemen.

Angst onder linkse gelederen

Tenslotte veroorzaken deze overwegingen paniek in de gelederen van de abortusvoorstanders. Hoewel ze alle religieuze overwegingen als irrelevant proberen af te doen, bewijzen hun buitenproportionele angsten dat ze iets voelen dat krachtiger is dan het louter menselijke wanneer goede christenen God aanroepen. Deze oproepen suggereren dat er iets bestaat buiten hun leegte. De resulterende angsten kunnen de kiem vormen voor bekeringen of de oorzaak zijn van meer linkse nederlagen.

Dit artikel was eerder gepubliceerd op tfp.org

Laatst bijgewerkt: 1 maart 2024 10:41

Doneer