Frankrijk verankert recht op abortus in grondwet

De Franse vlag omringd door duisternis. Bron afbeelding: Flickr / whiternoise

Frankrijk verankert recht op abortus in grondwet

THEMA'S:

Op een zwarte dag voor pro-lifers en baby's stemden 780 van de 902 senatoren en leden van de Nationale Vergadering in Frankrijk voor het vastleggen van abortus als een gegarandeerde 'vrijheid' in de grondwet van de ooit katholieke natie.

De dood wordt gevierd

Een "explosie van vreugde" - zoals de mainstream media het noemde - verwelkomde de aankondiging dat 780 van de 902 senatoren en leden van de Nationale Vergadering zojuist hadden gestemd voor het "wettelijk vastleggen" van het doden van ongeboren baby's in de Franse grondwet, deze maandagmiddag, toen honderden feministische activisten die zich hadden aangesloten bij een openbare demonstratie ten gunste van abortus bij het Trocadéro, tegenover de Eiffeltoren op de rechteroever van de Seine, gilden van vreugde.

Diabolische vreugde

Op hetzelfde moment werd de Eiffeltoren zelf verlicht met honderden fonkelende lichtjes terwijl een korte boodschap oplichtte op de gevel: "Mon corps, mon choix" ("Mijn lichaam, mijn keuze"). Huilend, juichend, lachend en dansend op de klanken van ABBA reageerden de demonstranten alsof er zojuist een grote overwinning was behaald op een vreselijke ziekte. Maar ze vierden de symbolische overwinning van de dood op het leven, met een vrolijkheid die alleen maar demonisch genoemd kan worden.

Volg STI op Telegram

Wederom dwaalt de Republiek af

Je moet niet denken aan de gevolgen. In katholieke ogen is dit zeker een misdaad die naar de hemel schreeuwt om wraak: de misdaad van het doden van onschuldigen dat nu wordt voorgesteld als een goed, een vrijheid, een gerechtvaardigde vrijheid, die het verdient om in de grondwet te worden verankerd als een of ander onderdeel van de identiteitskaart van de Franse Republiek die de basis legt waarop het burgerlijk leven is opgebouwd.

De façade is weg

Niemand doet meer alsof legale abortus een laatste redmiddel is in een dramatische situatie, iets dat vermeden moet worden vanwege de schade die het toebrengt aan vrouwen die vaak in de richting worden geduwd van "vrijwillige zwangerschapsonderbreking", zoals het in Frankrijk wordt genoemd, door hun familie of door de vader van hun kind die dreigt hen te verlaten als ze er niet mee stoppen.

Moord drukt gelijkheid uit

Nee: nu het nemen van een abortus op verzoek een grondwettelijk beschermde "vrijheid" is geworden, zijn de dingen gruwelijk duidelijk geworden: abortus is een absoluut iets, iets dat niemand een vrouw kan beletten te nemen, zij het binnen het door de wet bepaalde kader, en het wordt inderdaad beschouwd als de ultieme uitdrukking van haar vrijheid en "gelijkheid" met mannen, zoals sommige vrouwen op het Trocadéro vertelden aan journalisten die verslag deden van de gebeurtenis.

Lees ook: President Macron drukt abortus in Franse grondwet door

Een verwachte uitslag

Er was nooit echt spanning over de stemming en daarom waren alle zaken voor de viering van de "overwinning" ruim van tevoren voorbereid. Meer dan 85 procent van de wetgevers stemde voor de grondwetswijziging die de "gegarandeerde vrijheid van vrouwen om hun zwangerschap vrijwillig te onderbreken" erkende, nadat beide Kamers afzonderlijk wetsvoorstellen van die strekking hadden aangenomen met overweldigende meerderheden. Alleen een gigantisch wonder had de meerderheid ongedaan kunnen maken: er waren slechts 512 stemmen voor nodig om de wettelijke meerderheid van 3/5 te behalen die nodig is om de grondwet te wijzigen.

Schaapachtig verzet

50 kiezers onthielden zich van stemming en 72 stemden tegen. De situatie heeft een punt bereikt waarop een dergelijke oppositie tegen legale abortus als heel moedig wordt beschouwd, ook al hebben de weinige parlementariërs die de stap hebben gezet, zorgvuldig gezegd dat dit was omdat het "recht" op abortus op geen enkele manier wordt bedreigd in Frankrijk. Dit is het zwakste argument dat mogelijk is; maar deze tegenstanders zijn tenminste bereid geweest om hun nek uit te steken, ook al is het van ver of van dichtbij tegenwerken van abortus als zodanig het equivalent van een politiek doodvonnis in Frankrijk.

Help zuster Monja met een gift

Een symbolische overwinning

Hoewel het niet waarschijnlijk is dat het aantal abortussen spectaculair zal toenemen als gevolg van de grondwetswijziging - het aantal abortussen in Frankrijk heeft al ongekende hoogten bereikt ondanks de extreem wijdverspreide "anticonceptiedekking" - kan de symbolische impact van de grondwetswijziging niet worden onderschat. Tot nu toe werd abortus in Frankrijk niet beschouwd als een volwaardig wettelijk recht, ook al werd het in de praktijk wel als zodanig behandeld.

Republiek des Doods

Er was dus weinig hoop dat de situatie zou kunnen worden omgekeerd, ondanks de massale steun voor het doden van ongeboren kinderen. Door er een fundamentele vrijheid van te maken, zoals beschermd door de grondwet, is de omkering van goed en kwaad nog een stuk verder gegaan en is Frankrijk (of beter gezegd, de Franse Republiek) officieel uitgeroepen tot onderdeel van de cultuur van de dood.

Juichen voor een doodscultuur

In de speciale "vergaderzaal" die in de 19e eeuw in de zuidvleugel van het paleis van Versailles werd gebouwd om plaats te bieden aan parlementaire congressen, waren er ook feestelijke taferelen nadat alle kiezers plechtig hun stem hadden uitgebracht en de resultaten werden bekendgemaakt, met een staande ovatie. De kwestie van het recht van een verwekt kind om in leven te blijven en beschermd te worden tijdens zijn natuurlijke ontwikkeling in de baarmoeder werd niet eens ter sprake gebracht tijdens de verklaringen voorafgaand aan de stemming.

Lees ook: De "barmhartige" moordenaar: euthanasie ontspoort in Canada

Ook rechts duikt weg

Zelfs de vertegenwoordiger van het zogenaamde rechtse Rassemblement National, Hélène Laporte, legde uit dat haar fractie haar leden zou toestaan om "naar geweten" te stemmen, maar dat ze er voorstander van was om de tekst aan te nemen, eraan toevoegend dat "het onder geen enkele omstandigheid mogelijk zou zijn om terug te komen op de "vrijheid" om abortus te plegen. Ze ging zelfs zover om te betreuren dat het Europees Parlement enige tijd geleden een vrouwelijke voorzitter had benoemd die niet duidelijk was over deze "vrijheid".

Macron viert dubbel feest

President Emmanuel Macron begroette het nieuws met een bericht op X: "Franse trots, universele boodschap. Laten we samen de opname van een nieuwe gewaarborgde vrijheid in de grondwet vieren door de allereerste verzegelingsceremonie in onze geschiedenis die openstaat voor het publiek. Tot ziens op 8 maart, Internationale Dag van de Rechten van de Vrouw."

Trots op zonde

De "verzegeling" van de nieuwe wijziging vindt vrijdagmiddag plaats op de Place Vendôme in Parijs, waar naast prestigieuze juwelierszaken ook het Franse ministerie van Justitie is gevestigd. Macron zelf was niet aanwezig op het parlementaire congres vanwege het principe van scheiding van de wetgevende en uitvoerende macht. De regering werd vertegenwoordigd door de nieuwe Franse premier Gabriel Attal, die er tijdens zijn eerste beleidstoespraak enkele weken geleden prat op ging homoseksueel te zijn.

Burgemeester van Haarlem, handhaaf het recht op pro-life waken!

De praktijk is vaak anders

Hij kreeg wat leek op een unaniem applaus voor Simone Veil, die vijftig jaar geleden de allereerste Franse abortuswet presenteerde - maar zelfs zij merkte destijds beroemd op dat "geen enkele vrouw gelukkig is met een abortus" en dat haar wet bedoeld was voor "extreme" gevallen. Hoewel dit in de praktijk meteen al niet waar bleek te zijn, omdat abortussen meteen de 200.000 per jaar overschreden, is er geen bewijs dat zij zou hebben goedgekeurd dat abortus een grondwettelijke vrijheid wordt die moet evolueren naar een grondwettelijk recht.

Links opent de aanval

Dit is nu een van de grootste zorgen van de pro-life beweging. De Mars voor het Leven organiseerde de demonstratie in Versailles zo dicht bij het paleis als de autoriteiten toelieten. Verschillende sprekers waarschuwden dat het recht op gewetensbezwaren nu bedreigd wordt en al is aangevallen door verschillende linkse wetgevers, zoals Mathilde Panot, die eerder duidelijk heeft gemaakt dat ze het recht van artsen en gezondheidswerkers om niet mee te werken aan een abortus omver wil werpen.

Lees ook: Hoe het Amerikaanse vonnis over IVF paniek zaait onder abortusvoorstanders

Een fors tegengeluid

Honderden pro-lifers namen tussen 15.00 en 19.00 uur deel aan de demonstratie terwijl het parlementaire congres in het paleis van Versailles werd gehouden, ondanks het feit dat velen niet konden komen vanwege werkschema's, schoollopen en andere verplichtingen op een maandagmiddag. Veel katholieke priesters, zowel van de ex-Ecclesia Dei gemeenschappen als van diocesane achtergrond, waren in de menigte.

Meerdere sprekers

Opvallend was dat de situatie niet werd afgezwakt door de vele openbare sprekers op het evenement, waaronder Nicolas Tardy-Joubert van de Mars voor het Leven, Jean-Marie Le Mené van de Jérôme-Lejeune Foundation, een arts die sprak over de moeilijkheden die vrouwen ondervinden als niemand bereid is om te luisteren naar hun lijden na een abortus, en een vertegenwoordiger van het Europees Centrum voor Recht en Rechtvaardigheid. Hier noemde in ieder geval niemand de abortuswet van Simone Veil een voorbeeld om na te volgen, zoals al enkele jaren de mode is naarmate de situatie verslechtert, en iedereen sprak over het recht op leven vanaf de natuurlijke conceptie tot de natuurlijke dood.

Stop gedwongen euthanasie

Slavernij en massamoord

Jean-Pierre Maugendre, die de traditionele katholieke renaissancebeweging vertegenwoordigde, hield een krachtige toespraak met de volgende woorden: "Morgen zullen onze nakomelingen op deze realiteit terugkijken met hetzelfde verbijsterde ongeloof als wij terugkijken op de bagatellisering van de slavernij in onze landen van de 16e tot de 19e eeuw. Gisteren werden mensen die unaniem als mensen werden beschouwd omdat ze gedoopt konden worden, tot slaaf gemaakt. Vandaag de dag kan een 14 weken oud embryo, waarvan niemand betwist dat het een baby is - zoals alle moderne genetica bevestigt - gedood worden door zijn moeder, zonder dat de vader daar ook maar iets over te zeggen heeft."

Geweten ver te zoeken

Maugendre sprak over "een ontstellende en wijdverspreide afstomping van het geweten" en zei: " "Wee de stad waarvan de prins een kind is," zegt de Schrift, en des te meer als hij grillig en narcistisch is," waarmee duidelijk degenen worden bedoeld die vandaag aan het hoofd staan van de Franse staat: "een kinderloze man die getrouwd is met een vrouw die vele jaren ouder is dan hijzelf en een homoseksuele premier die iets ouder is dan 30."

Lees ook: Literaire abortusactiviste erkent dat abortus ‘mogelijk’ moord is

Geminacht omwille van het leven

Hij concludeerde: "Toegewijd aan het bouwen van een toekomst die minder wreed is dan het heden en het verleden, accepteren we, vanaf nu, dat onze woorden worden vermomd door perverse ideologen om goedgelovige menigten te verleiden. Zoals Louis Veuillot in zijn tijd aankondigde, als de komende jaren ons een lange periode lijken te beloven van middelmatige gevechten zonder duidelijke overwinning, van allerlei vernederingen; als we bespot, geminacht en uit het openbare leven verbannen zullen worden; als we in dit martelaarschap van minachting de triomf van dwazen en de glorie van bedriegers zullen ondergaan, dan reserveert God van zijn kant voor ons een rol waarvan we de vruchtbare en blijvende grootsheid niet zullen weigeren of negeren.

En toch blijft er hoop

Hij geeft ons de opdracht om zijn verminderde en gereduceerde waarheid te dragen als een toorts die in de handen van een kind kan worden gelegd, en hij gebiedt ons om deze storm te trotseren, want als ons geloof niet wankelt, zal de levende vlam niet alleen niet worden gedoofd, maar zelfs niet flikkeren! De aarde zal ons bedekken met haar stof, de oceaan zal haar schuim op ons spuwen, we zullen onder de voet gelopen worden door de beesten die op ons losgelaten worden, en we zullen deze slechte periode in de menselijke geschiedenis doorkomen. Het kleine lichtje in onze verscheurde handen zal niet vergaan. Het zal het goddelijke vuur opnieuw laten aanwakkeren, aangestoken door Hem die de Weg, de Waarheid en het Leven is, die met Zijn pracht het lot verlicht van opgeofferde kinderen, gewonde vrouwen en misleide mannen."

Stop gedwongen euthanasie

De Kerk strijdt mee

De Franse katholieke bisschoppenconferentie riep op tot gebed en vasten op deze dag, herinnerde aan de heiligheid van het leven en bad ook dat de Fransen de vreugde van het "leven geven en opvoeden" zouden herontdekken. In het bisdom Versailles liet bisschop Luc Crépy tijdens alle zondagsmissen een verklaring voorlezen waarin hij wetgevers opriep hun geweten te volgen en "politieke en mediadruk te weerstaan" en eraan herinnerde dat "elk leven, hoe kwetsbaar ook, kostbaar is".

Christus keek toe

Een sprankje hoop op een tragische dag kwam in de vorm van eucharistische aanbidding in de parochie Notre-Dame in Versailles - de "parochie van de koningen van Frankrijk". De statige klassieke kerk opende haar deuren wijd en verwelkomde tientallen aanbidders van alle leeftijden om te bidden voor het ontblote Sacrament, in de straat van de pro-life demonstratie en zichtbaar voor iedereen. Veel pro-lifers baden om beurten voor de monstrans voordat ze terugkeerden naar de demonstratie. Zoals gewoonlijk luidden de klokken van de kerk droevig. Tijdens de benedictie reciteerde de pastoor het gebed voor het leven van paus Benedictus XVI.

Lees ook: Tweede Kamer krijgt rapport van Kies Leven: 'Maak van abortus geen mensenrecht'

Uiteindelijk overwint Hij

"We hebben een slag verloren, maar niet de oorlog", zei Tardy-Joubert toen de uitslag van de stemming bekend was. We weten inderdaad dat de definitieve slag al gewonnen is door het Heilig Hart van Jezus, voor wie het laatste lied werd gezongen aan het einde van de Aanbidding: "Heilig Hart van Jezus, moge Uw koninkrijk komen... ik vertrouw op U." Er is geen kwaad zo groot dat het niet door Onze Lieve Heer overwonnen kan worden.

Dit artikel was eerder gepubliceerd op lifesitenews.com

Laatst bijgewerkt: 8 maart 2024 11:37

Doneer